eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 13.08. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������luky 2007
Vluky na tratiach SR s NAD od pondelka
admin, 22.12.2007 (3783 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 24.12.2007 do 30.12.2007

V týdni od 24.12.2007 do 30.12.2007 nie sú naplánované iadne výluky.


Home