Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Hronský tunel
Peter, 02.01.2008 (41563 prečítané)

Hronský tunel sa nachádza na trati 173 v km 82,122 neďaleko obce Telgárt (predtým Švermovo).
 
 
 
 

Železničná trať 173 od kamenného viaduktu Chmaroška prechádza miernym pravým oblúkom a ďalej rovným úsekom prechádza cez priepusť a vchádza do Hronského tunela, ktorým je prerazený jeden z výbežkov Kráľovej Holi. Po pravej stane sa kľukatí hlavná cesta I/66 z Brezna do Popradu. Tunel leží v stavebnom km 10,2 - 10,45. (Pozn.: Stavebný kilometer nie je totožný s označením km podľa ŽSR.)


Tunel má dĺžku 250,22 metrov a leží v oblúku s polomerom 300 metrov a so stúpaním 13,2 promile.


Tunel bol razený v porfyroch, skoro celý bol obmurovaný lomovým kameňom. Nepremokavý kryt hornej klenby bol vyhotovený na dĺžke 136 metrov.


Po východe z tunela možno z trate po pravej strane uvidieť pramene slovenskej rieky Hron, podľa ktorej dostal tunel aj svoje pomenovanie. Vedľa prameňov je postavená malá besiedka, a veľmi často sa tu zastavujú pocestní, aby sa osviežili čerstvou pramenistou vodou.

Fotografie sú uverejnené vo fotoalbume, ktorý je priebežne dopĺňaný fotografiami novými.

Ďalším tunelom na trati 173 je Besnícky tunel, ale o ňom bude ďalší samostatný článok.

Zdroj (napr.):
 
Foto: © Ing. Peter Páteček

Súvisiace články:
S Papagájom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Kráľovou hoľou opäť išiel parný vlak (03.08.2014)
Dnes išiel Dobšinský ľadový expres (26.07.2014)
Pozvanie na výlet: Dobšinským ľadovým expresom (20.07.2014)
Zamračená v Raji – 2013 (18.08.2013)
Za Pomarančom na Horehronie (07.08.2013)
Zamračená v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Košíc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
Železničná stanica Dobšinská Ľadová Jaskyňa (26.01.2011)
Parným vlakom popod Kráľovu hoľu (07.08.2009)
Stratenský labyrint (3.) – Hamrický tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratenský labyrint (2.) – Stratená – Stratenský tunel (11.06.2009)
Telgártska slučka (z histórie trate) (01.06.2009)
Stratenský labyrint (1.) – Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Stratená (29.05.2009)
Tunel pod Besníkom (17.02.2008)
Kamenný most v Telgárte - Chmarošský viadukt (23.12.2007)
Telgártsky viadukt (05.12.2007)
Telgártsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Strateník (21.10.2007)
Trať 173: Červená Skala - Telgárt - Nálepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home