Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.01. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Mosty a tunely: tra������������ 120
Podjazd na Žabotovej ulici v Bratislave po rekonštrukcii otvorený
Peter, 10.01.2008 (6670 prečítané)

V médiách bola začiatkom tohto týždňa zverejnená informácia o ukončení rekonštrukcie podjazdu na Žabotovej ulici v Bratislave. Podjazd, ktorý spája Žabotovu ulicu s Jaskovým radom, bol počas rekonštrukcie uzatvorený pre motorové vozidlá. Využil som utorňajšie dobré počasie a na Žabotovu ulicu som zašiel pozrieť.

Keď som tu bol naposledy v decembri 2007, rekonštrukcia bola takmer u konca. Vtedy tu ešte stál provizórny drevený podchod pre peších a chýbalo osvetlenie. No stavebné práce boli takmer hotové. Na základe toho som predpokladal, že rekonštrukcia bude ukončená skôr, než sa predpokladalo (jún 2008). Podjazd na Žabotovej ulici sa skladá z viacerých častí, ako je to vidieť na fotografiách vo fotoalbume. Teraz rekonštruovaná klenbová časť je staršia, než časť "hranatá", ležiaca vyššie.

Zrekonštruovaný podjazdDodnes využívaná klenbová časť podjazdu bola súčasťou tehlového mosta, ktorého vznik sa datuje do obdobia výstavby Uhorskej centrálnej železnice z Bratislavy cez Nové Zámky a Vacov do Budapešti. Most mal tri oblúkové tehlové klenby. Neďaleko od tohto mostu leží ešte jeden most, takmer rovnaký. Dnes ho však nekrižuje žiadna komunikácia a všetky tri klenby sú zaslepené.

Druhý tehlový klenbový most

Aj na moste na terajšej Žabotovej ulici boli pri rozširovaní stanice a výstavbe ďalších koľají krajné klenby zaslepené, v ľavej je bistro a v pravej nejaký sklad. Jedine prostredný otvor sa využíva dodnes.

Na starých fotografiách hlavnej železničnej stanice
sú čiastočne viditeľné aj pôvodné klenbové mosty


Cieľom rekonštrukcie, ktorá prebiehala od júna 2007 bola oprava tehlovej výmurovky, pretože murivo bolo narušené presakujúcou vodou, ktorá v zime zamŕzala a narušovala tak jeho celistvosť. Aj na novej cementovej klenbe je vidieť "mapy". Na most nepriaznivo vplýva aj tlak ťažkých vlakov prechádzajúcich cez most. V záverečnej fáze rekonštrukcie bolo v podchode nainštalované nové osvetlenie a odstránený bol provizórny podchod pre peších. Takže podjazd môže opäť slúžiť chodcom a motorovým vozidlám.

Zrekonštruovaný podjazd


Nové osvetlenie v podjazde

Pôvodný oceľový chodník na okraji nadjazdu bol odstránený. Nahradila ho nová betónová rímsa s oplotením, ktoré končí vedľa výpravnej budovy.

Nová betonová rímsa a oplotenieFotografie podjazdu na Žabotovej ulici v Bratislave si môžete pozrieť fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček

Home