eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov voze radu 830 (ex M 262.0)
Peter, 13.01.2008 (14281 pretan)

      Motorový voze 830 (ex M262.0) je dieselelektrický štvornápravový motorový voze urený na prepravu osôb s oddielom pre batoinu Vyrábaný bol v troch sériách, ktoré sa od seba iastone odlišujú.
  

Základné technické údaje motorového voza radu 830:
 

rad

830

 

predchádzajúce oznaenie

M262.0

 

výrobca

Vagónka Tatra Studénka

 

rok výroby I. a II. séria

1949 - 1953

 

rok výroby III. séria

1958 - 1960

 

rozchod

1 435

mm

usporiadanie náprav

2´Bo´

 

maximálna povolená rýchlos

90

km/hod

hmotnos I. a II. séria

43,1

t

hmotnos III. séria

46,7

t

šírka skrine

3 080

mm

výška skrine

3 745

mm

dka cez nárazníky I. a II. séria

21 196

mm

dka cez nárazníky III. séria

21 236

mm

rázvor hnacieho podvozku

3 250

mm

rázvor hnaného (beného) podvozku

2 500

mm

rázvor celkový

16 410

mm

vzdialenos otoných apov

13 410

mm

priemer kolies

940

mm

minimálny polomer oblúka

120

m

poet miest na sedenie

56

 

poet miest na státie

24

 

 

 

 

typ spaovacieho motora (diesel)

12 V 170 DR

 

 - výkon motora

301

kW

 - otáky motora I. a II. séria

1 360

min.-1

 - otáky motora III. séria

1 400

min.-1

 - poet valcov

12

 

objem palivovej nádre

500

l

spotreba paliva pri menovitom výkone

170

g/kh

prenos výkonu

elektrický DC-DC

 

trakné dynamo

SS53/28x4

 

 - poet

1

ks

 - výkon dynama

260

kW

 - otáky dynama

1360

min.-1

 - napätie dynama

650

V

 - prúd

400

A

trakný motor

TM39/28x4

 

 - poet trakných motorov

2

ks

 - výkon

130

kW

 - otáky

1100

min.-1

 - napätie

650

V

 - prúd

200

A

ozubený prevod

15:70

 

aná sila

40

kN

typ kompresora I.+II. séria

V56/60

 

typ kompresora III. séria

W115/80

 

akumulátorová batéria

Nife - KD 12

 

kúrenie

teplovodné

 

poet

250

ks

 
Technický popis:

Motorový voze má dva dvojnápravové bezrázsochové podvozky, z ktorých je jeden podvozok hnací a druhý je hnaný. Hnací podvozok je s elektromotorom a hnaný s generátorom a dieselovým motorom. Loiská sú valivé. Odpruenie rámu podvozkov je štyrmi vodorovnými vzpruhami. Skria je voi podvozkom odpruená dvoma sadami šikmých pruhov. Motorový voze má brzdu tlakovú samoinnú a prídavnú priamoinnú, a tie brzdu runú a záchrannú. Brzdový rozvádza Knorr K1. Brzdový valec je v kadom podvozku.

Motorový voze radu 830

Prechody na elách voza sú so sklopnými mostíkmi. Prechodové dvere sú so zhrovacím zábradlím. Bonice a strecha sú tepelne odizolované. Vnútorné obloenie stien a stropu je drevovláknitými doskami v priestore pre cestujúcich sú potiahnuté tapetou. Na podlahe je PVC krytina, v oddiele pre batoinu je chránená oceovými pásmi.

Motorový voze radu 830

Sedadlá sú poduškové na povrchu potiahnuté koenkou. Po stranách sedadiel k ose voza sú opierky pre ruky a popolníky. Na boniciach sú pod oknami pevné stolíky. Police pre batoinu so sieovým výpletom sú umiestnené nad sedadlami. Na stanovišti strojvodcu sú sklopné sedadlá pre strojvodcu a vlakvedúceho, pevný stolík so zásuvkou a schránka na signalizané zariadenia. Vetranie je cez stropné vetracie otvory. Veda toalety je skria elektrickej výzbroje. V oddiele pre batoinu je šatník a skria.

Motorový voze radu 830

Vonkajšie dvere vstupné pre cestujúcich a na stanovište strojvodcu sú jednokrídlové, otváratené von a s pevným oknom. Zámok je dvojitý uzamykatený ozubovým kúom. elné dvere sú jednokrídlové otváratené dovnútra s pevným oknom a zámkom s ozubovým kúom. Do oddielu pre batoinu sú dvere dvojkrídlové s jedným oknom pevným a druhým otvárateným s uzáverom a zariadením pre zaistenie dvier zvnútra. Vnútorné dvere do oddielov sú krídlové s pevným oknom a zámkom uzamykateným ozubovým kúom. Do oddielu pre batoinu sú dvere plné so zámkom a štvorhranom. Do predného stanoviša strojvodcu sú dvere plné so zámkom a kukami. Na toalete sú plné dvere so zámkom a kukami s ukazovateom „obsadené – voné“. Okná v oddieloch sú bezrámové, spúšacie, majú šírku 1000 milimetrov a sahovacie záclonky. Okno na toalete má v hornej asti vyklápacie okno dovnútra. Na stanovišti strojvodcu sú na elách voza okná dvojité, pevné z bezpenostného skla a na boných stenách sú spúšacie. Na toalete je záchodový stojan, umývadlo a zrkadlo. Vodojem má objem 290 litrov. Prítok vody do umývadla a záchodu je nonými nášlapkami. Podlaha je vydládená.

Motorový voze radu 830

Vykurovanie v oddieloch pre cestujúcich, na toalete a na prednom stanovišti strojvodcu je teplovodné chladiacou vodou dieselového motora. Rozvod potrubia je pozd boných stien a pod sedadlami. Zadné stanovište strojvodcu je vykurované elektricky. Tie predné stanovište strojvodcu má prídavné elektrické vykurovanie. Oddiel pre batoinu a nástupné priestory nie sú vykurované. Osvetlenie je elektrické 110 V jednosmerným napätím. Voze má regulátor osvetlenia KD a batéria pre štart a osvetlenie má 120 Ah. Svietidlá sú iarovkové, v oddieloch pre cestujúcich sú v dvoch radoch medzi sedadlami a modré noné sú uprostred v pozdnej osi voza. V nástupných priestoroch sú svietidlá umiestnené blízko vstupných dverí, aby osvetovali nástupné schody. V oddiele pre batoinu a v strojovni sú svietidlá s mriekou. Na toalete je stropné svietidlo. Na kadom ele voza sú umiestnené dve signalizané svietidla farby bielej, dve farby ervenej a v hornej asti uprostred je reflektor.

Motorový voze radu 830

Pieskovae o objeme 50 metrov kubických sú na podvozku s elektrickými motormi a všetky kolesá sú pieskované z vonkajšej strany. Húkaky pre nízky a vysoký tón majú samostatné ovládanie zvláš pre kadý tón alebo dvojhlasne, noným spínaom len jednohlasne. Ovládanie stieraov elných okien je pneumatické, na okne elných dvier runé.

Prívesný voze radu 020 urený aj k MV 830
Prívesný voze radu Bix (020)

Fotografie motorových vozov radu 830 sú uverejnené vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Home