Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 20.07. 2019
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Železničná estakáda medzi Pezinkom a Šenkvicami
Peter, 15.01.2008 (13520 prečítané)

Modernizácia trate medzi železničnými stanicami Bratislava-Rača a Trnava a zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/hod si okrem iného vyžiadalo výstavbu nového úseku medzi Pezinkom a Šenkvicami, na ktorom bola potrebná prestavba cestných mostov a výstavba železničnej estakády.

Na fotografii je zobrazené "styčné miesto" novej trate a trate pôvodnej už zlikvidovanej. Pôvodná trať tu viedla pravotočivým oblúkom, následne protioblúkom doľava a opäť oblúkom doprava ústila do stanice v Šenkviciach (viď mapu).

 
Styčné miesto pôvodnej starej a novej trate od Pezinka


Mapa úseku s orientačným vyznačením novej trate

Panta rei - všetko plynie, to by mohol byť spoločný názov pre tieto dve fotografie. Medzi železničnými stanicami bolo Hr. Malé Tŕnie, ktoré bolo zrušené. Zostala len budova hradla.

 
Budova zrušeného hradla Malé Tŕnie

Večerný vlak idúci po pôvodnej trati so scenériou Šenkvíc v pozadí

Nová trať medzi Pezinkom a Šenkvicami vedie sčasti po pôvodnej trati a nová trať dlhá 3,5 kilometrov vedie po novom železničnom násype a po estakáde. Výška novovybudovaného násypu dosahuje výšku 8 metrov.

 
Začiatok estakády od Pezinka

Šenkvická 740 metrov dlhá estakáda

Železničná estakáda má dĺžku 740 metrov. Tvoria ju dva jednokoľajné mosty s dvadsiatimi poľami s rozpätím 35,65 metrov.

 
Začiatok estakády


Večerné slnko osvetlilo piliere estakády

Nosná konštrukcia mostov je navrhnutá ako spriahnutá oceľobetónová s tromi nosníkmi a priebežným koľajovým lôžkom. Opory a piliere sú železobetónové, uložené na pilótových základoch. Železničná trať na estakáde ide v oblúkoch s polomermi 2100 a 2104,2 metrov, s prevýšením 80 milimetrov. Mostovku tvorí spriahujúca železobetónová doska z betónu samostatná pre každú koľaj.

 
Večerné reflexie

Autori architektonického riešenia Šenkvickej estakády sú Ing. Ľubomír Turinič a Ing. Rudolf Rakovský. Výstavbu realizovalo Združenie dodávateľov na čele s Doprastavom a.s. Prvý vlak prešiel po estakáde dňa 12.6.2005.

Zdroj informácií, napr.: Doprastav, abcinteriér, Konstrukce, Silnice-Železnice

Fotografie estakády a úseku železničnej trate medzi Pezinkom a Šenkvicami si môžete pozrieť fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček

Súvisiace články:
Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá (19.02.2017)
Púchov prešiel na striedavú TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckým vrchom (18.10.2013)
Železničná stanica Nové Mesto nad Váhom (01.12.2010)
Železničný tunel pod Tureckým vrchom prerazený (25.11.2010)
Železničná stanica Piešťany (18.06.2010)
Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (2.) (18.04.2010)
Železničná stanica Šenkvice (25.01.2010)
Železničná stanica Pezinok (16.12.2009)
Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (1.) (25.11.2009)
Železničná stanica Svätý Jur (29.10.2009)
Železničný most v Trenčíne na trati 120 Bratislava - Žilina (24.08.2009)
Trať 120: Bratislava hl.st. - Žilina (27.09.2007)


Home