eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������V
trajk maarskch elezniiarov sa skonil
admin, 07.02.2008 (2290 pretan)

  Bratislava 7. februára (ZSSK) - Dnes o 12.00 h sa skonil štrajk maarských elezniiarov. Poas nasledujúcich hodín sa obeh súprav vlakov osobnej dopravy dostane do súladu s grafikonom vlakovej dopravy a vlaky pôjdu poda platného cestovného poriadku cez všetky pohraniné prechodové elezniné stanice zo Slovenska do Maarska.

Cez pohraniné prechodové stanice medzi Slovenskom a Maarskom vypravuje elezniná spolonos Slovensko, a. s. denne dovedna 28 párov vlakov (56 súprav), a to nasledovne:
 
Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188, v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

 

Home