Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 24.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Spolupráca s magazínom o železniciach na Slovensku Železničné.info
vyhodnotenie ankety

Peter, 21.02.2008 (4630 prečítané)

      Celkom sa ankety zúčastnilo 40 návštevníkov týchto stránok. Všetkým ďakujem za vyjadrenie svojho názoru. Potešil ma záujem o anketu a ešte viac záujem o spoluprácu s magazínom o železniciach na Slovensku Železničné.info.

Návštevníci hlasujúci v ankete prejavili záujem o zverejňovanie vlastných fotografií a článkov so železničiarskou témou, a tiež prejavili záujem stať sa redaktorom magazínu Železničné.info. Spolu vyjadrilo záujem o spoluprácu 29 účastníkov ankety (72,5%).

Elektrický rušeň 263.006

Každý, kto má seriózny záujem spolupracovať a chce prispievať na stránky magazínu, môže napísať pár informácií o sebe (meno, priezvisko, bydlisko, povolanie), uviesť kontakt na seba (e-mail, icq, telefón), a uviesť, čím konkrétne chce prispievať.

Magazín Železničné.info je zameraný na železnice na Slovensku, preto prioritne by Váš záujem mal byť orientovaný na fotografie a články zo slovenských železníc, ale možné je tiež zverejňovať fotografie zahraničných rušňov odfotených na slovenských tratiach. Bol by som rád, keby sa na stránkach magazínu nezverejňovali fotografie, ktoré sú už zverejnené na iných weboch.

Elektrický rušeň 362.015

Zásady pre zverejňovanie fotografií:

Pre zverejnenie fotografie je potrebné ich upraviť na rozmer 1024x768 (4.3), resp. 1024x683 (3:2), formát *.jpg veľkosť súboru do 300kB, uviesť poradové číslo a údaje o každej fotografii tak, ako je to zrejmé z popisov fotografií zverejnených v existujúcich foto albumoch. Ako názov fotografie v albume sa uvádza číselné označenie radu, poradové číslo hnacieho koľajového vozidla a kontrolná číslica, spoločnosť, ktorej HKV patrí, ďalšími údajmi sú dátum a miesto fotenia, číslo a označenie vlaku, najmä ak ide o osobný vlak, a číslo trate. Príklad označenia: foto_001; popis k fotografii: 350.001-4, ZSSK, R 602 Čingov Košice – Bratislava hl. st., Varín, trať 180, 14.1.2008. U starších fotografií postačí uviesť, o aké HKV ide, a podľa možnosti dátum a kde bola fotografia urobená. Meno autora fotografie a copyright uvedie autor na fotografiu pri upravovaní podľa uvedených zásad. Bez uvedenia autora nebudú fotografie zaradené do albumu.

Motorová jednotka radu 840

Zásady pre zverejňovanie článkov:

Články, ktoré máte záujem zverejniť na stránkach magazínu o slovenských železniciach, by mali byť prioritne orientované na železnice na Slovensku. Mali by to byť články autentické, a ktoré neboli publikované na iných weboch. Fotografie, ktoré majú byť v tele článku je potrebné upraviť na veľkosť 480 pixelov na šírku, k týmto fotografiám je potrebné uviesť poradie a miesto kam majú byť v článku vložené. Dlhšie články je vhodnejšie rozdeliť na viac častí. Fotografie uvedené k článkom budú uverejnené v článkovom albume a je ich potrebné upraviť podľa uvedených zásad.

Motorový rušeň T678.016

Požiadavky na funkciu redaktora:

Ak vieš pracovať samostatne, si tvorivý, ovládaš spisovnú slovenčinu a máš naozaj záujem o spoluprácu, neváhaj a kontaktuj administrátora magazínu Železničné.info. Práca s redakčným systémom phprs je jednoduchá a nevyžaduje žiadne odborné vedomosti z programovania. Po krátkej inštruktáži môžeš na stránky magazínu o železniciach na Slovensku Železničné.info prispievať kedykoľvek a sám svoje články a fotografie pod vlastným menom.

Záverom ešte raz ďakujem všetkým, ktorí hlasovali v ankete. Magazín o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO ponúka spoluprácu každému, kto má seriózny záujem o železnice na Slovensku, a chce sa so svojimi fotografiami, zážitkami a názormi podeliť s ostatnými.

Redakcia Železničné.info si však vyhradzuje právo odmietnúť spoluprácu aj bez uvedenia dôvodu.

Kontakt: redakcia@zeleznicne.info alebo peter.patecek@zeleznicne.info alebo icq 487-648-430

Home