eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V
Aktulna informcia k trajku na MV
admin, 25.02.2008 (3263 pretan)

 Poda aktuálnych informácií ústredného dispeera elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) maarskí elezniiari svoj štrajk neskonili, iba doasne prerušili. Predpoklad obnovenia štrajku na MÁV je o 15.00 h. Vlaky ZSSK premávajú naalej len po pohraniné prechodové stanice a do ukonenia štrajku.


Home