eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 26.01. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������novan������������ trate
Projekt prepojenia koridorov TEN-T 17 pokroil
admin, 27.02.2008 (4772 pretan)

 Projekt prepojenia elezniných koridorov TEN-T-17 v Bratislave, má za sebou fázu posudzovania vplyvov stavby na ivotné prostredie. V blízkej budúcnosti sa oakáva schválenie dopravno-urbanistickej štúdie. Dopravno-urbanistická štúdia má by podkladom pre vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, ktorý musia schváli mestskí poslanci. V alšej fáze prípravy projektu nasleduje posúdenie stavebného zámeru štátnou expertízou a územné a stavebné konanie.  

 Prepojenie elezniných koridorov TEN-T je súasou budúcej európskej magistrály íslo 17 - Parí - Štrasburg - Štutgart - Viede - Bratislava. Projekt sa skladá z troch stavieb. Dve sa týkajú priamo širšieho centra Bratislavy, tretia je na území od Devínskej Novej Vsi po hranicu s Rakúskom. (celý lánok...)

27.2.2008, 17:00, Bratislavské noviny

Home