eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov rue radu 750 (reko 753)
Peter, 16.03.2008 (14362 pretan)

 Dieselelektrický ruše radu 750 je rekonštruovaný ruše radu 753. Rušne radu 753 boli urené pre vozenie vlakov osobnej dopravy a mali nainštalovaný parný generátor PG 500, ktorý slúil pre vykurovanie osobných vozov. SD však nakúpili nové štvornápravové osobné vozne UIC-Y, ktoré mali elektrické vykurovanie. Z dôvodu nedostatku rušov pre vozbu osobných vlakov s elektrickým vykurovaním na neelektrifikovaných tratiach sa zaali od roku 1990 rekonštruova motorové rušne radu 753.

Z ruša radu 753 bol vymontovaný parný generátor PG 500 a nainštalovaný bol vykurovací alternátor TA 403, ktorý sa inštaloval aj do rušov radu 754. Na rozdiel od rušov radu 754 zostal výkon naftového motora nezmenený 1325kW. Vykurovací alternátor bol vloený medzi trakný generátor a kompresor. Okrem vykurovacieho alternátora bolo do rekonštruovaných rušov nainštalované aj pomocné elektrické vybavenie (rozvádza, usmerova, elektronický regulátor, vysokonapäové elektrické vedenie a zásuvky). Rám pod alternátorom bol vystuený. Na rozdiel od rušov radu 754 slúi vykurovací alternátor len na vykurovanie. Na Slovensku sa medzi prvými rekonštruoval ruše 753.153. Rekonštruované rušne boli preznaené na rad 750, poradové íslo im ostalo pôvodné (753.153 –-> 750.153).
 
Základné  technické údaje:   
 
rad
750
 
predchádzajúce oznaenie
nemá
 
výrobca
KD Praha
 
oznaenie výrobcu
1435 Bo´Bo´ 1800
 
rok výroby
od 1991
 
rozchod
1 435
 
pojazd
Bo´Bo´
 
maximálna povolená rýchlos
100
km/hod
hmotnos
73,0
t
dka cez nárazníky
16 540
mm
šírka skrine
3 074
mm
rázvor podvozka
2 400
mm
rázvor celkový
11 400
mm
vzdialenos otoných apov
9 000
mm
priemer kolies
1 000
mm
minimálny polomer oblúka
120
m
 
 
 
typ spaovacieho motora (diesel)
KD K 12 V 230 DR
 
 - výkon motora
1 325
kW
 - otáky motora
1 100
min.-1
 - poet valcov
12
 
objem palivovej nádre
2 500
l
olej
630
kg
piesok
350
kg
prenos výkonu
elektrický DC-DC
 
trakný generátor
TD 802E
 
 - výkon
1200/1200
kW
 - prúd
2400/1333
A
 - napätie
500/900
V
 - otáky
1100/1100
min-1
 - budenie
cudzie
 
 - chladenie
vlastné
 
typ trakných motorov
TE 005E
 
 - poet trakných motorov
4
 
 - príkon
300/300
kW
 - napätie
507/850
V
 - prúd
590/353
A
 - otáky
785/2250
min-1
 - budenie
sériové
 
 - chladenie
cudzie
 
dynamo+budi
DT 206 C + DT 207 C
 
prevodový pomer
77:16 (1:4,8)
 
maximálna aná sila
215
kN
trvalá aná sila pri rýchlosti 30 km/hod
120
kN
výkon elektrodynamickej brzdy
1 020
kW
akumulátorová batéria
NSK 150
 
 - napätie
90
V
 - kapacita
150
Ah
vzduchový kompresor
K 3 LOK 1
 
 - výkon
230
m3/hod
 - poet valcov I. stupa
2
 
 - poet valcov II. stupa
1
 
 - poet kompresných stupov
2
 
priebená samoinná brzda
Dako BS2
 
priamoinná brzda
Dako BP
 
vlakové kúrenie
elektrické
 
Vykurovací alternátor
TA 403
 
- výkon vykurovacieho alternátora
400
kVA 
- napätie
3000
V dc
- prúd
133
A
 
Motorový ruše radu 750
 
 Strojova ruša radu 750
 
 
 
Pramene:

  • Ing. Jií Mizerovský: Motorová lokomotiva T 478.3, Nadas 1975;
  • Ing. Doubek Milan, CSc., Kuruc Ladislav: Hnacie vozidlá SR, Nadas-AFGH 1994;
  • Ing. Jií Jelen, CSc., Ing. Karel Sellner, CSc.: Lokomotivy, Nadatur 1995;
  • Ladislav Kuruc: Slovenské eleznice, Phoenix 2001;
  • Ing. Jaromír Pernika a kol.: M - Motorové lokomotivy D, ZSSK, prmyslu, M-Presse s.r.o. 2002;

Home