eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov rue radu 736
Peter, 09.04.2008 (18100 pretan)

 Motorový ruše radu 736 je univerzálny ruše urený pre osobnú a nákladnú dopravu a pre stredne aký posun. Kee je urený aj pre osobnú dopravu má zabudované zariadenia pre elektrické vykurovanie a napájanie siete prípojných vozov. Prvý prototyp bol vyrobený v roku 1998 a sériová výroba zaala v roku 2002 a prebieha dodnes.

Technické parametre: 

rad

736

 

predchádzajúce oznaenie

nemá

 

výrobca

OS Zvolen

 

oznaenie výrobcu

 

 

rok výroby

od 1999

 

rozchod

1 435

 

usporiadanie náprav

Bo´Bo´

 

maximálna povolená rýchlos

90

km/hod

hmotnos

64,0

t

dka cez nárazníky

14 340

mm

rázvor podvozku

2 400

mm

rázvor celkový

10 000

mm

vzdialenos otoných apov

7 600

mm

priemer kolies

1 000

mm

minimálny polomer oblúka

80

m

 

 

 

pomocný hnací agregát:

 

 

typ spaovacieho motora ( diesel)

Caterpillar 3056 DI-TA

 

 - výkon motora

124

kW

 - otáky motora

2 100

min.-1

 - poet valcov

6

 

trakný alternátor

Siemens Drásov

 

 - typ

1FC2 282-4

 

 - menovitý výkon po usmernení

80

kVA

hlavný hnací agregát:

 

 

typ spaovacieho motora ( diesel)

Caterpillar 3512 DI-TA

 

 - menovitý výkon motora

990

kW

 - menovité otáky motora

1 500

min.-1

 - poet valcov

12

 

- spotreba paliva

213,2

g/ kWh

trakný alternátor

Siemens Drásov

 

 - typ

1FC2 454-4 BO 92-Z

 

 - menovitý výkon po usmernení

810

kVA

objem palivovej nádre

2 200

l

prenos výkonu

elektrický - ac/ dc

 

prevodový pomer

1:5,2

 

maximálny ah

168,7

kN

výkon elektrodynamickej brzdy

1 020

kW

typ trakných motorov

TE 005 E

 

poet trakných motorov

4

ks

tlakovzdušná brzda

DAKO GP

 

vlakové kúrenie

elektrické - ac/ dc

 

vykurovací alternátor

Siemens Drásov

 

 - typ

1FC2 351-8 BO91-Z

 

 - výkon

120

kVA

 
V roku 1998 na základe poiadavky SR zaali elezniné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. (OS Zvolen) pracova na dvoch prototypoch rušov radu 736. Poda zadania SR malo ís o univerzálny ruše s výkonom cca 900kW pre hlavný motor, s pomocným pohonom a s elektrickým vykurovaním osobných vlakov (do 120kW). Projekt ruša vypracovala KMS, ktorá dodala obidva hnacie agregáty (hlavný a pomocný) a kompletnú prednú kapotu. 

Ruše radu 736 vznikol prestavbou ruša radu 735, z ktorého bol prevzatý hlavný rám s dvomi dvojnápravovými podvozkami. V hlavnom ráme boli urobené úpravy pre uchytenie oboch nových hnacích agregátov. elá hlavného rámu majú deformané prvky za nárazníkmi a upravený výstup na ruše je riešený šikmými schodíkmi. Prvý prototyp vznikol prestavbou ruša 735.016-8 a oznaený bol ako 736.016-7. Da 30.9.1998 bol preznaený na 736.001-9. Druhý prototyp 736 002-7 vznikol z ruša 735.079-6.

Riadiaci pult

Ruše má jednu kabínu pre rušovodia umiestnenú asymetricky. Rozdeuje ruše na dve asti, prednú (dlhšiu) a zadnú (kratšiu). Veová kabína rušovodia je uloená pomocou vzduchových vankúšov a hydraulických tlmiov na hlavnom ráme. Je presklená zo všetkých strán s mierne negatívnym sklonom elných okien. Okná majú bezpenostné sklá, elné okná sú vybavené vyhrievaním, stierami a ostrekovami skiel. Kabína je tepelne a hlukovo odizolovaná a klimatizovaná. Klimatizaná jednotka je umiestnená na streche kabíny.


Vo vnútri kabíny sú dve diagonálne umiestnené stanovištia rušovodia s ovládacími pultmi a kontrolérmi pre ovládanie chodu ruša. Na stanovištiach sú umiestnené dve odpruené nastavitené sedaky. V kabíne je tie šatník, umývadlo s vodou, mikrovlnná rúra a chladnika. Nachádza sa tu aj elektrický rozvádza s istiacimi prvkami a elektronikou.


Pod prednou kapotou je umiestnený hlavný aj pomocný hnací agregát. Hlavný hnací agregát tvorí štvortaktný dvanásvalcový naftový motor Caterpillar 3512 DI-TA spojený spojkou Centamax s trakným alternátorom Siemens Drásov 1FC2 454-4 a pomocným alternátorom 1FC2 282-4. Pomocný hnací agregát, ktorý tvorí štvordobý šesvalcový naftový motor Caterpillar 3056 DI-TA spojený s trakným alternátorom 1FC 282-4 a pomocným alternátorom 1FC2 224-4, je uloený priene pred kabínou. V prevádzke môe by vdy len jeden hnací agregát. Pomocný hnací agregát je urený pre chod samotného ruša (v depe), alebo pre posun jedného a dvoch vozov, ím sa dosahuje úspora pohonných hmôt. V reime pri prevádzke pomocného agregátu je napájaný len jeden podvozok, ale pri pouití elektrodynamickej brzdy brzdia všetky štyri trakné motory.


V prednej asti je umiestnený blok pneumatickej brzdy a kompresor spolone s elektrickým pohonom. Umiestnený je tu aj vykurovací alternátor Siemens, ktorý je poháaný cez prunú spojku od voného konca hlavného naftového motora, a vodné chladenie oboch naftových motorov s elektrickým ventilátorom. Kee je vykurovací alternátor poháaný od hlavného naftového motora, vykurova súpravu osobného vlaku nie je moné pri prevádzke pomocného hnacieho agregátu.

 
 
Pomocné alternátory hnacích agregátov slúia pre napájanie polovodiových meniov (3x400V) trojfázových asynchrónnych motorov s kotvou nakrátko, ktoré zabezpeujú pohon kompresora, ventilátora chladenia naftových motorov, trakných motorov a klimatizácie kabíny rušovodia.


Pod zadnou (kratšou) kapotou je umiestnený elektrický rozvádza a blok elektrodynamickej brzdy (EDB). Ruše má tlakovzdušnú samoinnú a priamoinnú brzdu DAKO DK-GP s elektricky ovládanými brzdimi a elektrodynamickú brzdu so spádovým aj zastavujúcim reimom.


Pre riadenie ruša je pouitý elektronický procesorový systém Intelo-maxi od firmy Lokel. Tento systém umouje riadenie chodu ruša a informuje o prevádzkových a poruchových stavoch. Systém zabezpeuje napr. riadenie regulátora naftových motorov, ich vzájomné blokovanie, riadenie elektrického prenosu ac/dc a riadenie elektrodynamickej brzdy. Rušovodi je o prevádzkových a poruchových reimoch informovaný prostredníctvom displeja.

Pramene:  

 


Home