eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 26.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
Prebdzanie najstarieho parnho rua na Slovensku U 36.003 Katky
admin, 14.04.2008 (7908 pretan)

 V sobotu 26. apríla a v nedeu 27. apríla 2008 sa v Košiciach pre priaznivcov elezníc uskutoní 8. roník slávnostného prebúdzania parnej mašinky Katky. Program akcie prebúdzania najstaršieho parného ruša U 36.003 je uverejnený tu.
 

Program akcie sa zaína v sobotu 26. apríla o 8.00 hod. v areáli Rušového depa Košice, Pri bitúnku 2 výstavou parných a motorových koajových vozidiel a špeciálnych vozov. Areál rušového depa je prístupný verejnosti v sobotu aj v nedeu do 17.00 hod. V sobotu o 10.30 hod. bude slávnostne zapálený ohe v peci parnej mašinky Katka, ktorá bude premáva od 1. mája poas celého leta na Detskej eleznici v ermeskom údolí v Košiciach. Po zapálení oha v peci parnej mašinky sa zane prehliadka rušov na toni „RUŠOPARÁDA“. Návštevníci rušového depa sa tie môu a do 17 hodiny bezplatne odviez po areáli rušového depa vo vozni ahanom parnou mašinkou Katkou. Okrem zapaovania oha v parnej mašinke bude program v nedeu rušovom depe zhodný ako sobotu.


Dopravu medzi elezninou stanicou Košice a rušovým depom bude v sobotu aj v nedeu zabezpeova najnovší typ motorovej jednotky radu 813, a to kadú celú hodinu od 8.00 hod. do 16.00 hod. V opanom smere bude doprava z rušového depa do elezninej stanice Košice zabezpeená kadú celú hodinu, a to od 8.30 hod. do 16.30 hod. V tých istých intervaloch bude zabezpeená kyvadlová autobusová doprava z Námestia osloboditeov (Dom Techniky)zo zastávky MHD do rušového depa a spä.


V sobotu budú súasou podujatia jazdy parných vlakov z Prešova a Trebišova do Košíc a spä. Cestovné s týmito nostalgickými vlakmi je pre cestujúcich bezplatné.

Odchod vlaku z Prešova do Košíc je o 8.30 hod., spä o 15.00 hod.
Odchod vlaku z Trebišova do Košíc je o 8.15 hod., spä o 15.30 hod.
Atrakciou tohtoroných osláv prebúdzania Katky a zárove 160 rokov elezníc na Slovensku budú jazdy parných vlakov z Prešova a Margecian v nedeu 27. apríla 2008. Odchody vlakov z Prešova a Margecian do Košíc sú naplánované na 10.00 hod. Tieto vlaky sa stretnú v Kostoanoch nad Hornádom, odkia pôjdu súbenou paralelnou jazdou do Košíc veda seba po oboch traových koajniciach. Odchod paralelnej súbenej jazdy vlakov zo elezninej stanice Kostoany nad Hornádom bude o 11.00 hod. V Košiciach oba vlaky ukonia cestu pribline o 11.20 hod.


V areáli rušového depa je pripravený aj sprievodný program. Zaujímavá výstava obrazov z prostredia eleznice, netradiné modely rušov, prehliadka elezniných modelov a exponátov, detské kresby eleznice, prehliadka automobilových veteránov a tie prezentácia tokajských vín a varenie bryndzových halušiek. Atmosféru budú dotvára dychová hudba Michaanka z Michalian, udová hudba Horehronec z Tisovca a country skupina z Košíc.

Program 8. roníka Prebúdzania Katky

 

Home