eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 02.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
ZSSK vyprav mimoriadne InterCity vlaky Koice - Bratislava - Koice
admin, 06.05.2008 (7398 pretan)

 elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje, e vypraví mimoriadne InterCity vlaky na trase Košice – Bratislava a spä, a to v stredu 7. mája 2008 a vo štvrtok 8. mája 2008 nasledovne:


 

V stredu 7. mája pôjde mimoriadny vlak IC 500 Krivá z Košíc (od. 17.22 hod.) do Bratislavy (pr. 22.38 hod.).

Vo štvrtok 8. mája pôjde mimoriadny vlak IC 501 Krivá z Bratislavy (od. 5.40 hod.) do Košíc (pr. 10.53 hod).

Informácie o cestovaní vlakmi môu cestujúci získa na telefónnom ísle 18 188, v osobných pokladniciach na elezniných staniciach alebo na internetovej stránke ZSSK.

Home