eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 26.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
Obmedzenie osobnej elezninej dopravy v Koiciach kvli vluke
admin, 14.05.2008 (7288 pretan)

 elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje cestujúcej verejnosti, e v pondelok 19. mája 2008 budú niektoré osobné vlaky chodi s miernym obmedzením z dôvodu výluky kvôli výstavbe cestného podjazdu na Palackého ulici v Košiciach.
 

Pre výlukové práce nebudú niektoré vlaky vypravované z Košíc a do Košíc v pondelok 19. mája 2008 od 10.10 hod. do 18.00 hod. zastavova na elezninej zastávke Košice predmestie, ale pôjdu inou trasou.

Zoznam vlakov, ktoré pôjdu odklonom a nebudú zastavova na elezninej zastávke Košice predmestie:

Smer aa

Os 7201 (odchod z Košíc o 10.40 hod.)
Os 7203 (odchod z Košíc o 14.54 hod.)
Os 7204 (príchod do Košíc o 17.00 hod.)

Smer Haniska pri Košiciach

Os 6404 (odchod z Košíc o 12.43 hod.)
Os 6405 (príchod do Košíc o 13.32 hod.)
Os 6406 (odchod z Košíc o 15.02 hod.)
Os 6407 (príchod do Košíc o 15.51 hod.)
Os 6408 (odchod z Košíc o 17.23 hod.)
Os 6409 (príchod do Košíc o 17.56 hod.)

Smer Krásna nad Hornádom

Os 8806 (príchod do Košíc o 11.45 hod.)
Os 8906 (príchod do Košíc o 12.02 hod.)
Os 8805 (odchod z Košíc o 12.05 hod.)
Os 8807 (odchod z Košíc o 14.35 hod.)
Os 8808 (príchod do Košíc o 15.21 hod.)
Zr 1907 (odchod z Košíc o 15.27 hod.)
Os 8809 (odchod z Košíc o 15.40 hod.)
Os 8811 (odchod z Košíc o 16.46 hod.)
Os 8810 (príchod do Košíc o 17.06 hod.)

O cestovaní vlakmi sa mono informova na ísle kontaktného centra 18 188, v osobných pokladniciach na elezniných staniciach alebo na internetovej stránke elezninej spolonosti Slovensko, a. s.

Home