eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
4. ronk Da mze a galri oami jednho nvtevnka
Peter, 22.05.2008 (5405 pretan)

   V sobotu 17. mája 2008 sa uskutonil u 4. roník Da múzeí a galérií, ktorý sa konal v tento de na celom Slovensku. V Bratislave, kde je najvyššia koncentrácia múzeí a galérií, bolo a 38 tisíc návštevníkov, ktorí si nenechali túto jedinenú akciu ujs. 

Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy navštívilo asi 3500 návštevníkov a Múzejno-dokumentané centrum SR zhruba 350 návštevníkov. Pochopitene, e som na akcii nechýbal ani ja, aj ke som v tento de mal toho na pláne viac. Do Múzea dopravy som prišiel pred obedom.
 
Vstupenka na „De múzeí a galérií“
platná pre vstup do všetkých múzeí a galérií


Vstup do Múzea dopravy na Šancovej ulici v Bratislave

Kee sa vo vnútri múzea pohybovalo dos návštevníkov, a nemal som toko asu, aby som si prezrel celú expozíciu, rozhodol som sa pre vonkajšie exponáty. Tými sú pochopitene parné a motorové rušne a alšia elezniná technika. Ako som následne pri prehliadke zistil, exponátov ubudlo. Pomaran T 678.016 tu síce bol, ale Sergej s oznaením 781.312-4 tu chýbal.

Parný ruše 534.0471 s tendrom 935.094 – „Kremák“


Parný ruše 434.128 s tendrom 516.0684

Na rozdiel od vnútra, vonku bolo návštevníkov pomenej, o som vyuil na fotenie exponátov. Múzeum dopravy v súvislosti s výstavbou na Predstaninom námestí s vekou pravdepodobnosou príde o jednu halu (druhú), v ktorej sa v súasnosti nachádza expozícia historickej automobilovej techniky. Vyzerá to tak, e elezniná technika dislokovaná v Múzeu dopravy na Šancovej ulici sa postupne presahuje do Rae do depa na východnom (na Rendéz), kde Múzejno-dokumentané centrum SR buduje národný elezniný park. Automobilová historická technika sa presahuje do prvej haly. Otázna je aj budúcnos koajiska, do akej miery zostane zachované.

Práve sem 20. augusta 1848 parný ruše BIHAR priviezol prvý parný vlak

Nu uvidíme, i sa naplnia cynické predstavy udí, ktorí rozhodujú o budúcnosti objektov Múzea dopravy. Hovorí sa, e národ, ktorí nepozná a nevái si svoju minulos, si nezaslúi ani budúcnos. Mono to bolo tento rok naposledy, o sa tu mohli pri príleitosti Da múzeí a galérií deti povozi na parnom rušni, a zai tak aspo na krátku chvíu atmosféru éry parných rušov.

Parný ruše 310.0107 – prezývaný tie „Kafemlejnek“

Kee as neúprosne priam letel, pobral som sa do Rae, do depa na Rendéze. Cestou som chcel na Modrom moste odfoti osobný vlak, ktorý má kvôli rekonštrukcii tretieho nástupiša na hlavnej stanici chodi odklonom cez stanicu Bratislava východ. No tohto vlaku som sa tam nedokal. Tak som odfotil aspo motorový vlak, ktorý išiel na hlavnú stanicu pre alších návštevníkov.

Motorový voze M 262.007 s prívesným vozom

U zaleka bolo vidie dym z Uhranky, ktorá tu pendlovala s vozenia chtivými návštevníkmi.

Parný ruše 331.037 – „Uhranka“ v akcii

Záujemcov o vozenie na stanovišti bolo stále dos

Po príchode do depa som zaal zisova, o všetko sa zmenilo od mojej poslednej návštevy. Viaceré elezniné exponáty stáli na koaji veda tej, po ktorej behala Uhranka. Medzi nimi bol odstavený Sergej, ktorého som hadal v Múzeu dopravy.

Motorový ruše 781.312-4 – „Sergej“

Parný ruše 310.097 so súpravou historických nákladných vozov

Medzi historickými nákladnými vozami som objavil novo zrekonštruovaný nádrkový voze Rj na prepravu kyseliny.

U z diaky, ke som prichádzal do depa som si všimol nový zauhovací výah, ktorý sa vytal do výšky. Kým som sa dostal k nemu, zachytil som mláde, ako sa vyíva vo vození na „bicykli“, teda na drezine.


Zauhovací výah – kedysi neodmyslitená súas kadého depa

Myslím si, e kadý si tu prišiel na svoje. i sa povozi na parnom rušni, i na drezine. Nasýti sa pohadom na modelové koajiská, ktoré sú tu vystavené, alebo len tak sa poprechádza medzi exponátmi a zaspomína. A potom si sadnú si do bufetového voza, oberstvi sa a sledova z okna, ako sa posunuje.

Blíil sa as odchodu, preto bolo potrebné pripravi Uhranku na veernú prevádzku. Staršia dáma potrebuje astejšie premasti kby.

Kontrola a premazanie je nevyhnutnou súasou starostlivosti

Nakoniec, sme sa celý konvoj na ele s Karkulkou presunuli na hlavnú stanicu do Múzea dopravy. Tu u akal zástup návštevníkov, ktorý sa chceli aspo na chvíu dotknú histórie a zai nevšedné momenty, alebo len tak jednoducho vdýchnu zmes pary a dymu z Uhranky.

Ja som sa pohadom na Uhranku, voziacu vytešené deti, v duchu rozlúil a pobral domov. Mono sa tu vozili takto naposledy.

De múzeí a galérií v roku 2007 - Múzeum dopravy

Fotografie z akcie De múzeí a galérií 2008, t.j. z Múzea dopravy na hlavnej stanici v Bratislave a z depa na východnom si môete pozrie vo fotoalbume. Pri popise boli pouité poznámky autora a informácie uvedené v Katalógu historických elezniných vozidiel na území Slovenska 2002.

Foto: © Ing. Peter Páteek


Home