eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Poiar motorovho rua 751.117-3 - aktualizovan
Peter, 31.07.2008 (9408 pretan)

   Da 28. mája 2008 došlo v elezninej stanici Jablonov nad Turou (tra 160) k poiaru na motorovom rušni 751.117-3. K poiaru došlo v strojovni a pravdepodobnou príinou bol elektrický skrat. Rušovodiovi sa ni nestalo. Poiar zlikvidovali privolaní hasii. 31.7.2008 doplnené fotografie!
 

Motorový ruše 751.117-3


Zábery z hasenia poiaru ruša - TV joj 
Doplnené da 31.7.2008

Dnes som navštívil rušové depo v Plešivci. Pri tejto príleitosti som urobil zopár záberov motorového ruša 751.117-3, ktorý sa tu po poiari opravuje (dúfam). Rozsah poškodenia je znaný, ale sná sa pracovníkom RD Plešivec podarí tento ruše opravi a sprevádzkova.
 
Motorový ruše 751.117-3


Motorový ruše 751.117-3 - pohad do strojovne


Okrem ruša 751.117-3, je mimo prevádzku napr. aj ruše 751.198-3, ktorý dostane nový podvozok. Aj tento ruše je opravovaný v RD Plešivec. Záverom akujem Dušanovi, e mi dnes robil sprievodcu po RD. Fotografie poiarom poškodeného motorového ruša 751.117-3 a ruša 751.198-3 si môete pozrie vo fotoalbume.

Home