eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 26.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
eleznice vypravia mimoriadne vlaky na p do Levoe
admin, 01.07.2008 (5949 pretan)

 elezniná spolonos Slovensko, a. s., informuje cestujúcu verejnos o monosti cestovania vlakmi na tradinú Mariánsku pú do Levoe. Mimoriadne vlaky na pú do Levoe budú chodi v sobotu a nedeu 5. a 6. júla 2008 a budú ma v Spišskej Novej Vsi prípoje od vlakov a k vlakom na trati Košice – ilina. Mimoriadne vlaky budú chodi poda cestovného poriadku, ktorý je uvedený aj tu.

 

Cestovný poriadok mimoriadnych vlakov v sobotu 5. júla 2008

Stanica

Vlak

30451

30453

30455

30457

30459

30461

30463

Spišská Nová Ves

od.

7.35

9.33

11.33

13.25

15.40

17.25

19.25

Levoa

pr.

7.53

9.51

11.51

13.43

15.58

17.43

19.43

 

Stanica

Vlak

30450

30452

30454

30456

30458

30460

30462

Levoa

od.

8.24

10.56

12.24

14.27

16.24

18.24

20.20

Spišská Nová Ves

pr.

8.40

11.12

12.40

14.43

16.40

18.40

20.36

 

www.zeleznicne.info

 

Cestovný poriadok mimoriadnych vlakov v nedeu 6. júla 2008

Stanica

Vlak

30465

30467

30469

30471

30473

30475

 

Spišská Nová Ves

od.

4.56

6.00

7.35

9.33

13.09

14.12

 

Levoa

pr.

5.14

6.18

7.53

9.51

13.27

14.30

 

 

Stanica

Vlak

30464

30466

30468

30470

30472

30474

 

Levoa

od.

5.21

6.24

8.24

12.24

13.44

14.41

 

Spišská Nová Ves

pr.

5.37

6.40

8.40

12.40

14.00

14.57

 

 

UPOZORNENIE: Vlaky nezastavujú v Harichovciach ani v Levoských Lúkách

Informácie: ZSSK

 


Home