eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov jednotka radu 813+913
Peter, 07.07.2008 (21431 pretan)

    Motorová jednotka 813+913 je dvojdielna a skladá sa z motorového voza radu 813 a riadiaceho voza radu 913. Motorové jednotky sa zaali vyrába v roku 2006 a to rekonštrukciou motorových vozov radu 810 a prívesných vozov radu 011, ktoré sú k sebe trvalo spojené zadnými asami pomocou spriahla Schak-Voith bez nárazníkov.

Technické parametre motorovej jednotky radu 813+913
 

motorový voze rad

813

 

riadiaci voze rad

913

 

predchádzajúce oznaenie

nemá

 

výrobca

OS Zvolen

 

oznaenie výrobcu

 -

 

rok výroby

od 2006

 

rozchod

1 435

mm

usporiadanie náprav

1´A´+1´1´

 

poet náprav

2+2

 

maximálna povolená rýchlos

90

km/hod

hmotnos motorového voza

22,0

t

hmotnos riadiaceho voza

17,0

t

dka súpravy cez nárazníky

28 820

mm

šírka skrine

3 073

mm

maximálna výška

3 770

mm

rázvor celkový

8 000

mm

priemer kolies

840

mm

minimálny polomer oblúka

80

m

poet miest na sedenie v motorovom vozni

30

 

poet miest na sedenie v riadiacom vozni

48

 

poet miest na státie v celej jednotke

111

 

 

 

 

typ spaovacieho motora (diesel)

MAN D2866 LUE621 Euro 3

 

 - výkon motora

275

kW

 - otáky motora

2 000

min.-1

objem palivovej nádre

350

l

prenos výkonu

hydromechanický

 

hydromechanická prevodova

Voith Diwa 864.3

 

reverzná nápravová prevodovka

Gmeinder 265 kW

 

aná sila

40,5

kN

regulácia

MIREL 813

 

brzda

 

 

 - samoinná

DAKO BSE

 

 - priamoinná

DAKO BPE

 

 - záchranná

DAKO PZ 4

 

vykurovanie

teplovodné

 

poet vyrobených (plánovaný poet)

29

ks

 
Technický popis jednotky:

Dvojdielna motorová jednotka je ahkej oceovej konštrukcie. Jednotka má štyri nápravy s usporiadaním 1´A´1´1´. Zloená je z dvoch rekonštruovaných vozov radu 810, resp. radu 011, priom sa z pôvodných vozov vyuíva skria a rám podvozkov s podvozkami. Do jedného voza, motorového, bol namontovaný nový hnací agregát, ktorý tvorí spaovací motor MAN – EURO III, štvorstupová automatická trakná prevodovka Voith Diva a reverzná nápravová prevodovka Gmeinder. Prenos výkonu je hydromechanický s automatickým riadením. Druhý voze nemá hnacie prvky, len na ele voza je na stanovišti strojvodcu riadiaci pult. Chod motorovej jednotky a reim dynamickej brzdy je riadený mikroprocesorovým riadiacim systémom MIREL 813.

Stanovište strojvodcu
riadiaci panel v motorovom vozniruná brzda

 
Elektrický rozvádza je v nástupnom priestore motorového voza 813

Pre nástup a výstup cestujúcich a obsluhy slúi šes nástupných jednokrídlových predsuvných dverí, ktoré sú umiestnené v priestore pôvodných otvorov. Motorový voze (rad 813) má štvoro dverí, na riadiacom vozni (rad 913) sú na kadej strane len jedny nástupné dvere na krajnej strane voza. Na ele motorového a riadiaceho voza je stanovište strojvodcu, ktoré je oddelené priekou a dvermi od nástupného priestoru. Obe stanoviša strojvodcu sú klimatizované. Pre trvalé spojenie riadiaceho voza s motorovým vozom je pouité spriahlo Schaku-Voith a na prechod medzi vozami je vyuitý tunel Hübner.
 
Interiér motorového voza 813
sedadlá sú usporiadané 2+2 po oboch stranách

priestor pre imobilných cestujúcich a koíky

 
vnútorné dvere do nástupného priestoru sú posuvné a ovládané rune
 
V motorovom vozni je pre cestujúcich urený jeden oddiel, v ktorom je uprostred chodbika a po stranách sú umiestnené anatomicky tvarované sedadlá usporiadané 2+2. Na strope nad chodbikou sú namontované iarivkové svietidlá. Nad sedadlami cestujúcich sú police pre batoinu. V motorovom vozni je umiestnený tie záchod. V strednej asti sú na pravej strane vynechané sedadlá a priestor je vyhradený pre imobilných cestujúcich na vozíku alebo koíky. V motorovom vozni je umiestnený aj elektrický rozvádza. Oddiel je od nástupného priestoru oddelený priekami s tepelnou a protihlukovou izoláciou a posuvnými dverami ovládanými rune.
 
Interiér riadiaceho voza 913


 
V riadiacom vozni je jeden oddiel pre cestujúcich s rovnakým usporiadaním sedadiel 2+2 po oboch stranách. Oddiel je na oboch stranách oddelený priekami s tepelnou a protihlukovou izoláciou a posuvnými dverami ovládanými elektricky. Vozne majú pretlakovú ventiláciu zo stropných sacích tunelov vzduchu. Okná v oddieloch pre cestujúcich majú hornú as výklopnú do vnútra. Pre informovanie cestujúcich vo vnútri voza a vonku slúi vizuálny informaný systém Regonik. Vo vozoch sú namontované tri znakovae cestovných lístkov.

Nástupný priestor uprostred jednotky je upravený aj pre odloenie bicyklov


Výrobný štítok prototypu MV 813.001
 
Pouité zdroje:
  • internetové stránky výrobcu OS Zvolen, a.s.
  • osobné poznámky autora.  
Fotografie interiéru motorovej jednotky radu 813+913 si môete pozrie v tomto fotoalbume.

Fotografie motorovej jednotky radu 813+913 si môete pozrie vo fotoalbume.

Foto: © Ing. Peter Páteek
 
Zoznam motorových jednotiek 813+913
MV 813
810/011
RV 913
810/011
813.001-5
011.030-4
913.001-4
011.861-2
813.002-3
011.358-9
913.002-2
011.663-2
813.003-1
011.007-2
913.003-0
011.642-6
813.004-9
011.578-2
913.004-8
011.010-6
813.005-6
011.012-2
913.005-5
011.645-9
813.006-4
011.637-6
913.006-3
011.082-5
813.007-2
011.656-6
913.007-2
011.668-1
813.008-0
011.154-2
913.008-9
011.647-5
813.009-8
011.671-5
913.009–7
011.642-6
813.010-6
011.667-3
913.010-5
011.666-5
813.011-4
011.670-7
913.011-3
011.673-1
813.012-2
810.518-1
913.012-1
011.875-2
813.013-0
011.258-1
913.013-9
011.898-4
813.014-8
011.575-8
913.014-7
011.028-8
813.015-5
810.603-1
913.015-4
011.032-0
813.016-3
810.390-5
913.016-2
011.025-4
813.017-1
011.905-7
913.017-0
011.035-3
813.018-9
810.544-7
913.018-8
011.277-1
813.019-7
810.567-8
913.019-6
011.179-9
813.020-5
810.505-8
913.020-4
011.900-8
813.021-3
810.158-3
913.021-2
011.315-9
813.022-1
810.579-3
913.022-0
011.648-3
813.023-9
810.612-2
913.023-8
011.672-3
813.024-7
810.525-6
913.024-6
011.402-5
813.025-4
810.574-4
913.025-3
011.027-0
813.026-2
810.555-3
913.026-1
011.885-1
813.027
 
913.027
 
813.028
 
913.028
 
813.029
 
913.029
 
813.030
 
913.030
 
813.031
 
913.031
 
813.032
 
913.032
 
813.033
 
913.033
 
813.034
 
913.034
 
813.035
 
913.035
 
813.036
 
913.036
 
813.037
 
913.037
 
813.038
 
913.038
 
813.039
 
913.039
 

 


Home