eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
Mimoriadny vlak z Banskej Bystrice do Banskej tiavnice
admin, 26.08.2008 (4016 pretan)

 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko oznamuje, e v piatok 5. septembra 2008 vypraví mimoriadny vlak na trase Banská Bystrica – Zvolen – Banská Štiavnica a spä pri príleitosti osláv Da baníkov, hutníkov a geológov.
 

Mimoriadny vlak má odchod z Banskej Bystrice o 15.38 hod. a príchod do Banskej Štiavnice o 16.50 hod. Odchod mimoriadneho vlaku z Banskej Štiavnice je o 22.50 hod. a príchod do Banskej Bystrice je v sobotu 6. septembra o 0.03 hod. Vo vlaku platí tarifa elezninej spolonosti Slovensko.

V Banskej Štiavnici môu cestujúci navštívi mnostvo zaujímavých akcií a bohatý kultúrny program v rámci osláv, a tie sa môu zúastni na tradinom nonom Salamandrovom sprievode.

 

Podrobný cestovný poriadok mimoriadneho vlaku a program podujatia

 

Info: ZSSK


Home