eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
Posilnenie dopravy pred zaiatkom kolskho roka
admin, 28.08.2008 (4047 pretan)

 BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko oznamuje, e pred zaiatkom školského roka 2008/2009 posilní osobnú elezninú dopravu spolu o 12 vlakov, z oho je 8 rýchlikov a 4 zrýchlené vlaky. Všetky tieto posilové vlaky sú uvedené v platnom cestovnom poriadku. O mimoriadne vozne budú posilnené aj tie pravidelné vlaky, u ktorých sa predpokladá zvýšený poet cestujúcich.

V sobotu 30. augusta, resp. v nedeu 31. augusta 2008 vypraví ZSSK tri posilové vlaky:

 

 

V pondelok 1. septembra 2008 vypraví ZSSK osem posilových vlakov:

 

 

V utorok 2. septembra 2008 vypraví ZSSK jeden posilový vlak

 

 

Informácie o cestovaní vlakmi získate na ísle kontaktného centra 18 188, v osobných pokladniciach na elezniných staniciach, alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.


Home