eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
Krtke sprvy z prevdzky: Rue ZSSK 363.133-0 na R 1202 Jadran
Peter, 01.09.2008 (7444 pretan)

 Dnes predpoludním bola v Prahe mimoriadna situácia na eleznici. Kvôli výpadku elektrickej energie nepremávali vlaky. Dodávku elektriny sa podarilo obnovi a po dvoch hodinách. Z tohto dôvodu viaceré vlaky meškali. Z vlakov smerujúcich na Slovensko bol výrazne zmeškaný EC 279 J. Hašek, ktorý prišiel do Bratislavy zmeškaný a 142 minút. alším vlakom bol R 1203 Jadran, ktorého meškanie bolo v Beclavi 160 minút.

Práve situácia okolo R 1203 Jadran bola zaujímavá. Ruše z tohto rýchlika toti poda obehu berie spä z Bratislavy do Prahy rýchlik 1202 Jadran zo Splitu. Rýchlik R 1202 mal na vstupe na územie Slovenskej republiky malé meškanie, len 5 minút. Predpokladal som, e rýchlik R 1202 bude do Prahy pokraova nezmeškaný, o znamená, e na bude daný ruše mimo obehu. Dnes som nemal v úmysle ís foti, ale vzniknutá situácia ma vylákala na tra. Chvíu som akal, i R 1202 Jadran pôjde naas. Môj predpoklad sa splnil, a na vlaku bol ruše ZSSK 363.133.
 

Ruše ZSSK 363.133-0 na ele R 1202 Jadran do Prahy
 

 Vzhadom na meškanie R 1203 som uvaoval, i sa rušne na vlakoch R 1203 a R 1202 náhodou navzájom nevymenia v Kútoch alebo v Beclavi. Tento predpoklad sa však nesplnil, pretoe na rýchliku R 1203 do Splitu išiel ruše D 363.110-8. Vlak som fotil pred Devínskym Jazerom.
 

Ruše D 363.110-8 na ele R 1203 Jadran do Splitu
 

 Ruše ZSSK 363.133 bol asi aj tak vymenený v Beclavi za iný ruše D, pretoe R 1202 Jadran do Prahy odchádzal z tejto stanice so zmeškaním 24 minút. Do Bratislavy sa vráti zrejme v závese alebo príprahu na niektorom vlaku. Napriek tomu to bola zaujímavá situácia, pretoe rušne ZSSK radu 363 sa na trati 110 objavujú vemi zriedkavo, objavia sa tu predovšetkým vtedy, ke je výnimoná situácia, ako bola aj dnes. 

Dodatok: Poda informácií zverejnených na internete ruše ZSSK 363.133 išiel na vlaku Jadran a do stoveatej Prahy.


Home