eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
V nedeu 26. oktbra 2008 skon platnos letnho asu a zane plati stredoeurpsky as
admin, 20.10.2008 (3398 pretan)

 BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko oznamuje cestujúcej verejnosti, e v nedeu 26. októbra 2008 prestane plati letný as (L) a zane plati stredoeurópsky as (SE). O tretej hodine ráno sa as posunie o jednu hodinu spä, teda na druhú hodinu. Zmena asu sa bude týka troch noných rýchlikov, ktoré zostanú stá v elezniných staniciach a pokraova v ceste budú po hodine akania u poda SE.

Ide o noné rýchliky R 422 Cassovia (Košice – Praha), R 614 Zemplín (Humenné – Bratislava) a R 615 Zemplín (Bratislava – Humenné), ktoré zostanú hodinu stá v nasledovných elezniných staniciach:

 

Vlaky, ktoré v túto nedeu konia svoju jazdu medzi 2.00 hod. a 3.00 hod., dôjdu do cieovej elezninej stanice poda L. Vlaky, ktoré v túto nedeu odchádzajú medzi 2.00 hod. a 3.00 hod. budú odchádza poda SE.

Podrobnosti o cestovaní vlakmi mono získa na ísle Kontaktného centra ZSSK 18 188, v osobných pokladniciach na elezniných staniciach, alebo na internetovej stránke ZSSK.


Home