eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
Vluka na trati 140/150/151 v seku urany Nov Zmky
admin, 31.10.2008 (3873 pretan)

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko oznamuje cestujúcej verejnosti, e od utorka 4. novembra do nedele 9. novembra 2008 bude v úseku Nové Zámky - Šurany prebieha výluka osobnej dopravy. Dôvodom výluky je rozsiahla rekonštrukné práce v uvedenom úseku. Z tohto dôvodu budú vlaky ZSSK v úseku Nové Zámky – Bánov – Šurany a spä nahradené autobusovou dopravou.
 

Výluka zane v utorok 4. novembra 2008 o 6.50 hod. a skoní v nedeu 9. novembra 2008 o 18.00 hod. V uvedenom období budú všetky vlaky nahradené autobusmi.

Upozornenie: Autobusy náhradnej dopravy nebudú zachádza na elezninú zastávku Bánov, ale cestujúci budú môc do autobusov nastupova a vystupova na autobusovej zastávke Bánov – Jednota.

V Nových Zámkoch a v Šuranoch budú autobusy pristavované pred staninou budovou. Poas výluky nebude zabezpeená náhradná  preprava batoín. Preprava runých batoín bude zabezpeená do prepravnej kapacity pristavených  autobusov. 

ZSSK upozoruje cestujúcich, e prípoje medzi náhradnou autobusovou dopravou a vlakmi v Šuranoch a v Nových Zámkoch nie sú zabezpeené! 


Home