Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorový vozeň radu 812
Peter, 05.11.2008 (21272 prečítané)

     Motorové vozne radu 812 vznikli rekonštrukciou a modernizáciou z pôvodných motorových vozňov radu 810, resp. prívesných vozňov radu 011. Ide o dvojnápravové hnacie koľajové vozidlo s pohonom zadnej nápravy, určené pre ľahkú osobnú dopravu cestujúcich s maximálne dvoma prípojnými vozňami radu 011 a pre dlhú jazdu maximálnou rýchlosťou.

 Hlavným zdrojom trakčného výkonu je vznetový/spaľovací motor MAN D2866 LUH21, ku ktorému je pomocou pružnej mechanickej spojky pripojená hydromechanická prevodovka VOITH Diwa 863.3. Hydrodynamická prevodovka cez kardanový hriadeľ poháňa reverznú nápravovú prevodovku. Ovládanie spaľovacieho motora a prevodovky je elektronické s automatickým radením a brzdením retardérom prevodovky. Automatickú prevádzku zabezpečuje elektronický riadiaci systém MIREL 812.

 Základné technické údaje MV radu 812 
rad
812
 
predchádzajúce označenie
nemá
 
výrobca
ŽOS Zvolen
 
označenie výrobcu
 
 
rok výroby
2002 - 2006
 
rozchod
1 435
mm
usporiadanie náprav
1 A
 
maximálna povolená rýchlosť
80
km/hod
hmotnosť
20,0
t
dĺžka cez nárazníky
13 970
mm
šírka skrine
3 073
mm
výška nad temenom koľajnmice
3 509
mm
rázvor celkový
8 000
mm
priemer kolies
840
mm
minimálny polomer oblúka
100
m
počet miest na sedenie
50+3
 
počet miest na státie
41
 
užitočné zaťaženie
7 500
kg
 
 
 
typ spaľovacieho motora (diesel)
MAN D2866 LUH21 Euro2
 
 - výkon motora
257
kW
 - otáčky motora
2 000
min.-1
 - počet valcov
6
 
 - celkový zdvihový objem
11 971
cm-3
objem palivovej nádrže
350
l
spotreba paliva
191
g/kWh
palivo
nafta
 
prenos výkonu
hydromechanický
 
typ trakčnej prevodovky
VOITH DIWA 863.3
 
typ reverznej prevodovky
NKR 16-82
 
regulácia
MIREL 812
 
brzda samočinná
DAKO BS2
 
brzda priamočinná
DAKO BP
 
brzda záchranná
DAKO PZ4
 
vlakové kúrenie
teplovodné
 
vykurovací agregát
Eberspächer-Hydronic
 
počet
64
ks
Podvozok a skriňa je pôvodná z motorového vozňa radu 810, resp. z prívesného vozňa radu 011. Na oboch koncoch skrine je stanovište strojvodcu, uprostred vozňa je jeden oddiel pre cestujúcich. Oddiel pre cestujúcich a stanovišťa strojvodcu sú oddelené od nástupného priestoru priečkou, pre vstup slúžia jednokrídlové presklené dvere otvárajúce sa dovnútra oddielu pre cestujúcich. Dvere na stanovište sa otvárajú smerom von do nástupného priestoru. Oddiel pre cestujúcich je odhlučnený. V prednej časti motorového vozňa je nástupný priestor zväčšený a nachádza sa tu elektrický rozvádzač a záchod. Oproti elektrickému rozvádzaču a WC je miesto pre batožinu alebo detské kočíky, a sú tu tiež tri sklopné sedačky. V oddiele pre cestujúcich je uprostred chodbička a po stranách sú anatomicky tvarované látkou čalúnené sedadlá s opierkami hlavy, ich usporiadanie je 3+2. Nad sedadlami sú police na batožinu. Vodojem pre napájanie WC s objemom 160 litrov je umiestnený v stropnom priestore WC. Vodojem je vyrobený z nerezového plechu. Všetky potrubia a hadice sú vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu. Vodojem sa plní z oboch strán motorového vozňa cez plniace hrdlo, uzatvárací kohút a plniace potrubie. Prebytočná voda je odvedená cez prepadové potrubie pod motorový vozeň. Vodojem zásobuje vodou cez výtokový ventil s mechanickým časovačom umývadlo a cez splachovací ventil misu WC. Splachovací ventil sa ovláda mechanicky pomocou nožnej páky. Na stanovištiach strojvodcu sú na pravej strane v smere jazdy umiestnené ovládacie, kontrolné a signalizačné prvky, ktoré umožňujú jednoduché, bezpečné a pohodlné ovládanie motorového vozňa. Čelá vozňov nie sú priechodzie. Čelné bezpečnostné sklá sú ploché bez rámov, zasadené sú do okenných otvorov pomocou gumeného profilu. Každé čelné okno má samostatný stierač.
 
Motorový vozeň 812.001-6 (prototyp)
 Motorový vozeň 812.001-6
 
Elektropneumatické ovládanie vstupných predsuvných dvier ovláda strojvodca, ktorý ovláda centrálne dvere motorového vozňa a dvere prívesných vozňov cez priebežné vedenie. Ovládanie strojvodcom spočíva v odblokovaní dvier vpravo alebo vľavo a v zatváraní dvier na oboch stranách. Samotné otváranie dvier sa vykonáva potiahnutím držadiel z vonkajšej alebo vnútornej strany, pričom dôjde k mechanickému odblokovaniu dvier, vysunutiu a otvoreniu pôsobením vzduchu vo vzduchovom valci. Počnúc vozňom s poradovým číslom 021 boli na vozne montované nové predsuvné dvere (f. Pars Komponenty) s ochranou proti privretiu cestujúcich. O stave dverí (otvorené/zatvorené) je strojvodca informovaný prostredníctvom signálnych kontroliek. Signály o stave dverí sú prenášané aj z prívesných vozňov cez zásuvku ich napájania.
 
Vykurovanie motorového vozňa je teplovodné. Motorový vozeň môže byť vykurovaný odpadovým teplom z chladiaceho okruhu alebo nezávislým naftovým plne automatickým teplovodným vykurovacím agregátom Eberspächer Hydronic 35. Nafta pre vykurovací agregát je čerpaná zo spoločnej palivovej nádrže aj pre naftový motor. Teplovodný agregát s vodným obehovým čerpadlom je namontovaný v samostatnej skrinke na spodku motorového vozňa. V oddiele pre cestujúcich a na stanovištiach obsluhy sú umiestnené tepelné výmenníky s axiálnymi ventilátormi s elektrickým pohonom. Vzduch pre kúrenie je nasávaný z vnútorného priestoru pre cestujúcich, alebo po otvorení regulačnej klapky umiestnenej na bočnej stene priestoru pre cestujúcich z boku motorového vozňa. Teplý vzduch je do priestoru pre cestujúcich rozvádzaný postrannými vzduchovodmi pozdĺž bočnice pri podlahe. Cez pevné mriežky vzduchovodov je teplý vzduch vyfukovaný do oddielu pre cestujúcich a WC. Na priečkach medzi oddielom pre cestujúcich a nástupným priestorom sú umiestnené pevné mriežky, cez ktoré teplý vzduch prúdi aj do nástupných priestorov. Na stanovišti strojvodcu sú dva tepelné výmenníky pod každým bočným pultom. Teplý vzduch je rozvádzaný vzduchovodmi na ofukovanie čelného a bočného skla, pod riadiaci pult a ľavý pult. 
 
Interiér MV 812
Interiér MV 812
 
Vetranie priestoru pre cestujúcich je prirodzené, podtlakové, zaistené z vonkajšieho priestoru dvomi pevnými stropnými vetracími mriežkami a z vnútorného priestoru regulovateľnými mriežkami, ktoré sú osadené po celej dĺžke motorového vozňa. Vetranie WC je prirodzené, podtlakové, z vonkajšieho priestoru jedným strešným vetrákom a z vnútorného priestoru pevnými mriežkami. V letnom období po uzavretí teplovodného okruhu sa môžu ventilátory kúrenia priestoru pre cestujúcich využívať pre vetranie, pretože nasávajú čerstvý vzduch cez bočné podokenné vzduchovody po celom vnútornom priestore a zvyšujú tak tepelnú pohodu mikroklímy. Stanovište strojvodcu je okrem centrálneho vetrania vetrané prostredníctvom bočných okien a pevných mriežok v spodnej časti zadnej steny kabíny. Cirkulácia vzduchu v kabínach je doplnená stropným axiálnym ventilátorom s elektrickým pohonom. Všetky priestory motorového vozňa sa môžu zároveň vetrať otvorením dovnútra vyklápacích okien.
 
Interiér MV 812
Interiér MV 812Tri sklopné sedadlá v priestore pre batožinu  
 
Hlavné osvetlenie oddielu pre cestujúcich je žiarivkové. Na strope v pozdĺžnej ose v stredovom tuneli motorového vozňa je umiestnených šesť dvojžiarivkových svietidiel, v nástupných priestoroch sú po dve žiarivkové svietidlá posunuté od pozdĺžnej osi vozňa k dverám tak, aby slúžili zároveň ako osvetlenie nástupných schodov. V každom svietidle sú okrem žiarivkových trubíc ešte žiarovky núdzového osvetlenia. Osvetlenie WC je jednožiarivkovým svietidlom s dvomi žiarovkami polovičného osvetlenia. Hlavné svetelné zdroje osvetlenia sú napájané zo siete 48 V js, polovičné osvetlovacie zdroje sú napájané zo siete 24 V js. Osvetlenie priestoru stanovišťa strojvodcu je zabezpečené dvomi stropnými žiarivkovými svietidlami a dvoma svietidlami na pulte, ktoré sú napájané a ovládané nezávisle na osvetlení interiéru spínačom umiestneným na stanovišti obsluhy.
 
Hnacie ústrojenstvo
 
Hnacie ústrojenstvo sa skladá z naftového spaľovacieho motora, ktorý je spojený s trojstupňovou plne automatickou trakčnou prevodovkou. Naftový motor a trakčná hydromechanická prevodovka sú riadené mikroprocesorovou elektronikou, ktorá zároveň diagnostikuje prevádzkové a poruchové stavy. Trakčná prevodovka je prostredníctvom medzipríruby priskrutkovaná na prírubu spaľovacieho motora. Medzipríruba zároveň slúži na upevnenie hnacieho agregátu na kostru spodku skrine. Krútiaci moment z motora na prevodovku je prenášaný pomocou bezúdržbovej pružnej hydromechanickej spojky. Krútiaci moment z hnacieho agregátu je prenášaný na nápravovú prevodovku prostredníctvom kĺbového hriadeľa a zároveň je z nápravovej prevodovky prenášaný týmto kĺbovým hriadeľom aj krútiaci moment od nápravy pri dynamickom brzdení.
 
Vznetový motor MAN D 2866 LUH21 je ležatý radový štvortaktný naftový motor preplňovaný turbodúchadlom poháňaným výfukovými plynmi s priamym vstrekovaním paliva. Výkon a otáčky motora sú riadené elektronickým modulom. Chladenie motora je kvapalinové s uzavretým pretlakovým vonkajším a vnútorným okruhom. Vnútorný okruh je oddelený termoregulačným členom. Mazanie motora je vlastné bez vonkajšieho okruhu. Plniaci vzduch turbodúchadla je nasávaný cez prírubový čistič a chladený dochladzovačom plniaceho vzduchu. Palivo je do integrálneho vstrekovacieho čerpadla privádzané cez odkaľovač, cez hrubý a jemný čistič paliva, ktorý je súčasťou motora. Medzi čističmi paliva je zaradené mechanické ručné čerpadlo paliva, ktoré slúži na načerpanie paliva po dlhšom odstavení motorového vozňa. Palivo je z palivovej nádrže čerpané dopravným čerpadlom cez odkaľovač, hrubý čistič a cez jemný filter paliva do vstrekovacieho čerpadla spaľovacieho motora. Prebytočné palivo je vedené prepadovým potrubím späť do palivovej nádrže. Použitý naftový motor spĺňa limity pre plynné emisie podľa normy EHK 49.02 (Euro 2).
 
Elektrický rozvádzač MV 812Riadiaci panel MV 812 
 
 Trakčná prevodovka VOITH DIWA O 863.3 je trojstupňová plne automatická hydrodynamicko-mechanická prevodovka riadená elektronickým modulom prostredníctvom elektropneumatických ventilov, ktoré sú súčasťou prevodovky. Prevodovku tvorí planétový diferenciál a hydrodynamický menič. Za meničom sa nachádza planétový prevod a meničová brzda. Pri prvom stupni je krútiaci moment na výstupný hriadeľ prenášaný hydraulickým meničom a planétovým prevodom, pri druhom a treťom stupni je krútiaci moment na výstupný hriadeľ prenášaný len mechanickým prevodom. Súčasťou prevodovky je meničová brzda. Súčasťou skrine prevodovky je tepelný výmenník s chladiacou kvapalinou. Vplyvom vlastností diferenciálnej jednotky hydrodynamického meniča prevodovky je motor zaťažovaný do tej miery, aby jeho otáčky pri plnej dávke paliva nedosahovali maximálne otáčky pri menovitom výkone, ale boli udržiavané v oblasti najvyššieho krútiaceho momentu, t.j. najnižšej mernej spotreby paliva. Na druhom a treťom prevodovom stupni menič krútiaceho momentu prevodovky nezohráva žiadnu úlohu, prenos výkonu na výstupnú prírubu a kĺbový hriadeľ nápravovej prevodovky sa uskutočňuje len mechanickým prenosom. Pri dynamickom brzdení je kinetická energia motorového vozňa z nápravovej prevodovky prenášaná cez kĺbový hriadeľ do meniča krútiaceho moment trakčnej prevodovky bez ohradu na zaradený rýchlostný stupeň a tam sa premieňa na teplo. So znižujúcou rýchlosťou motorového vozňa sa brzdiaci účinok úmerne znižuje a pri rýchlosti asi 28 km/hod sa úplne stráca. Pri zvyšovaní rýchlosti motorového vozňa na spáde sa opäť automaticky aktivuje a brzdiaci účinok sa zvyšuje v závislosti na stúpajúcej rýchlosti motorového vozňa. Za meničom nasleduje planétový prevod a retardér. Torzný tlmič na vstupnej strane prevodovky tlmí torzné kmity hnacieho ústrojenstva. Radenie jednotlivých prevodových stupňov je aktivované elektrohydraulicky pomocou elektromagnetických ventilov. Elektromagnetické ventily dostávajú príkazy z riadiacej elektroniky. Spôsob automatiky radenia, brzdenia a riadenie súčinnosti motora a prevodovky zabezpečuje elektronický riadiaci systém MIREL 812.
 
Na prvom stupni je vstupný výkon rozdelený pred hydrodynamickým meničom krútiaceho momentu diferenciálnou jednotkou. Časť výkonu je prenášaná meničom a druhá časť je vedená priamo na výstupný hriadeľ. Časť výkonu prenášaná mechanicky postupne narastá so vzrastajúcimi otáčkami výstupného hriadeľa (so zvyšujúcou sa rýchlosťou jazdy). Pri takomto plynulom delení výkonu medzi mechanickú a hydrodynamickú časť je účinnosť prenosu vyššia ako pri čisto hydrodynamickom prenose. To umožňuje používať prvý prevodový stupeň prevodoviek DIWA až do vyšších rýchlostí a to bez vplyvu na hospodárnosť, čím sa získa plynulá akcelerácia bez rázov spojených s radením. Vplyvom pomeru v diferenciáli a vlastnostiam meniča krútiaceho momentu je motor zaťažený do takej miery, že jeho otáčky nedosahujú maximálne otáčky pri menovitom výkone, ale sú udržiavané v oblasti najvyššieho krútiaceho momentu resp. najnižšej mernej spotreby paliva. Na druhom a treťom prevodovom stupni nehrá menič krútiaceho momentu žiadnu úlohu v prenose výkonu, ktorý je uskutočňovaný čisto mechanicky. Spätný chod - je zaistený cez reverzačnú nápravovú prevodovku NKR 16-82, respektíve TEKR 12-160-50.
 
 Riadiaci panel
Riadiaci panel MV 812
 
Chladenie spaľovacieho motora a trakčnej prevodovky je kvapalinové, pričom chladiace okruhy oboch agregátov sú navzájom prepojené a pripojené na jeden kvapalinový chladič, ktorý je súčasťou kompaktného chladiaceho bloku. Kvapalinový chladiaci okruh je prepojený ventilmi s vykurovacím okruhom motorového vozňa. Chladiaci blok je umiestnený v pravej prednej časti a je pripevnený zospodu k rámu motorového vozňa. Skladá sa z medzichladiča plniaceho vzduchu pre turbínu spaľovacieho motora, kvapalinového chladiča a olejového chladiča hydrostatického okruhu. V strednej časti bloku je umiestnený hydromotor, ktorý priamo poháňa osemlopatkový axiálny ventilátor priemeru 680 mm. Hydrostatický systém motorového vozňa slúži na pohon hydromotora s ventilátorom chladenia s viscospojkou (vstavanou bezúdržbovou spojkou) chladičového bloku. Hydročerpadlo je axiálne lomené prírubové, upevnené na nosnej konštrukcii na prednej častí bloku spaľovacieho motora. Čerpadlo je poháňané pomocou klinových remeňov.
 
Nápravová prevodovka je mechanická jednostupňová reverzačná prevodovka s pevným prevodovým pomerom. Reverzácia sa uskutočňuje na výstupnej strane. Prevodovka sa skladá zo vstupného kužeľového pastorku a dvoch tanierových ozubených kolies uložených v ložiskách otočne na hriadeli nápravy, ktoré sú v stálom zábere s pastorkom. Prenos krútiaceho momentu na tanierové kolesá sa realizuje prostredníctvom zubovej spojky. Reverzácia prevodovky je ovládaná pneumatickým valcom, ktorý je plnený cez priamočinné elektropneumatické ventily. Na snímanie zaradeného smeru sú na skrini prevodovky osadené koncové elektrické spínače. Prepínanie smeru je ovládané kontrolérom zo stanovišťa obsluhy. Zaradený smer je signalizovaný na stanovišti obsluhy kontrolkami. Prevodovka prenáša krútiaci moment od hnacieho agregátu, ale aj spätne krútiaci moment od nápravy. V prípade vlečenia motorového vozňa môže byť prevodovka mechanicky ručne zaaretovaná v neutrálnej polohe. Obe alternatívne nápravové prevodovky (NKR16-82 alebo TEKR12-160-50) sú z hľadiska konštrukčného riešenia a technických parametrov rovnocenné.
 
Umiestnenie zariadení na spodku skrine MV 812 (klikni na obrázok)
Rozmestnenie zariadení na spodku skrine MV 812
 
Brzdovú sústavu motorového vozňa tvorí brzdový systém samočinnej vzduchotlakovej brzdy ovládanej brzdičom Dako BS2, priamočinnej brzdy ovládanej brzdičom Dako BP, záchrannej brzdy Dako PZ4, ručnej zaisťovacej brzdy a dynamickej meničovej brzdy. Mechanická časť príslušenstva brzdy je upevnená na spodku kostry skrine a na ráme podvozkov. Každá náprava je brzdená samostatným brzdovým valcom, ktorý pomocou brzdových pák pritláča o každé koleso dva brzdové klátiky. Ručná brzda sa ovláda rukoväťou na stojanoch ručnej brzdy, ktoré sú umiestnené v systéme, alebo manuálne jazdným kontrolérom zo stanovišťa pre obsluhu. Rukoväť kolesa stojanu ručnej brzdy ovláda cez ozubený kužeľový prevod tiahlo, na ktorom je upevnené lano pôsobiace na brzdové páky brzdy. Pre výrobu stlačeného vzduchu slúži kompresor. Počnúc motorovým vozňom 812.037 bol namiesto pôvodného kompresora 3 DSK 75 použitý automobilový kompresor f. Bosch. Kompresor je súčasťou bloku spaľovacieho motora. Použitý kompresor je rýchlobežný dvojvalcový, membránový stroj s jednostupňovou kompresiou uložený pozdĺžne na prednej vrchnej strane bloku spaľovacieho motora. Prírubovo je spojený s blokom spaľovacieho motora a je priamo cez ozubené prevody poháňaný od kľukového hriadeľa. Mazací okruh a chladenie valcov je spoločné s okruhom spaľovacieho motora. Kompresor je vybavený samostatným poistným ventilom a doplnený dochladzovačom stlačeného vzduchu s vypínacou hlavou. Stlačený vzduch sa okrem brzdovej sústavy využíva aj pre mazanie okolesníkov, pieskovanie a napájanie píšťaly a húkačiek.
 
Na oboch stanovištiach strojvodcu je umiestnený brzdič prídavnej brzdy Dako BP a brzdič samočinnej brzdy Dako BS2, ktoré sú napájané z potrubia stlačeného vzduchu. Brzdič prídavnej brzdy Dako BP v závislosti od uhla otočenia páky brzdiča prepúšťa stlačený vzduch cez tri dvojité záklopky do a z brzdových valcov motorového vozňa. Súčasne s ovládaním vzduchotlakovej brzdy BP alebo BS2 nezávisle od zvoleného režimu prevádzky sa aktivuje dynamická brzda trakčnej prevodovky – retardér. Retardér hydromechanickej prevodovky je trojstupňový a aktívny je len pri rýchlosti vyššej ako 28 km/hod. Retardér možno ovládať dvomi spôsobmi. V režime „Výbeh“ združeným kontrolérom strojvodca nastaví stupeň retardéra podľa požadovaného brzdného účinku, a ak sú splnené podmienky pre činnosť retardéra, riadiaci systém aktivuje retardér. V súčinnosti so vzduchovou brzdou pracuje retardér v každom režime. Ak je motorový vozeň vo výkone, pri aktivácii ľubovoľného spôsobu brzdenia riadiaci systém automaticky nastaví nulový pomerný ťah, neutrál trakčnej prevodovky a voľnobežné otáčky spaľovacieho motora. Okrem uvedených spôsobov je retardér zapínaný a vypínaný riadiacim systémom v režime automatickej regulácie. V režime automatického riadenia rýchlosti pracuje retardér v závislosti na výsledkoch regulačného algoritmu. Súčinnosť retardéra so vzduchovou brzdou je nadradená ostatným spôsobom používania retardéra. V prípade hroziaceho nebezpečenstva možno použiť záchrannú brzdu Dako PZ4, ktorej tiahla sú v oddiele pre cestujúcich. Po zatiahnutí tiahla záchrannej brzdy zaúčinkuje ventil záchrannej brzdy. Strojvodca na základe konkrétnych podmienok (tunel, most) môže prerušiť brzdiaci účinok a následne zabrzdiť rýchločinnou brzdou.
 
Rozmiestnenie prvkov ovládania (klikni na obrázok) 
Riadiaci panel MV 812
 
V motorovom vozni sú použité dve elektrické sústavy, a to napájanie zo siete s napätím 24 V js a zo siete s napätím 48 V js. Zdrojom napätia 24 V js siete je akumulátorová batéria. Batéria je dobíjaná synchrónnym alternátorom f. Bosch so vstavaným regulátorom a usmerňovačom, ktorý tvorí súčasť spaľovacieho motora, alebo elektronickým statickým nabíjačom GF1 zo siete 48 V js. Zdrojom napätia 48 V js je trojfázový alternátor GS2, ktorý tvorí súčasť pomocných pohonov motorového vozňa. Výstupné napätie z alternátora je usmernené v trojfázovom neriadenom usmerňovači v mostíkovom zapojení. Riadenie napätia alternátora a tým aj výstupného napätia usmerňovača zabezpečuje regulátor pomocou riadenia budenia alternátora GS2. Veľkosť výstupného prúdu usmerňovača je zobrazovaná na panelovom ampérmetri umiestnenom na paneli nástenného rozvádzača. Zo siete 48 V js sú napájané prípojné vozne, ovládanie dverí, osvetlenie oddielu a statický dobíjač GF1 akumulátorovej batérie. Väčšina elektrických prístrojov riadiacich a ovládacích obvodov je sústredená na stanovištiach strojvodcu. V prednom stredovom pulte sú elektronické jednotky Mirel 812 a v zadnom elektropneumatické tlakové spínače. Na riadiacich a bočných pultoch sú ovládače, oznamovače a sledovače bezprostredne nutné na riadenie motorového vozňa. V nástennom rozvádzači sú umiestnené relé riadiacich a pomocných obvodov, oddeľovacie diódy, regulátor osvetlenia a nabíjania, odpojovač s panelom ističov, dobíjač 48V/24V, elektronická riadiaca jednotka motora a prevodovky. Súčasťou rozvádzača je panel s ovládačmi a sledovačmi, ktoré obsluha bezprostredne nepotrebuje k riadeniu motorového vozňa. Akumulátorová batéria, usmerňovač 48V siete, poistky, elektromagnetické ventily sú umiestnené v skrinkách v spodnej časti motorového vozňa. Dobíjací alternátor 24V siete a spúšťač je súčasťou motora. Dobíjací alternátor 48V siete je súčasťou pomocných pohonov na nosnej doske v spodku motorového vozňa. Vodiče elektrickej inštalácie sú vedené v plechovom kanály v priestore podlahy alebo v elektroinštalačných rúrkach a ohybných rúrkach v stropnom stredovom tuneli, v skrini a v spodku motorového vozňa k jednotlivým zariadeniam tak, aby káblové trasy pre jednotlivé obvody boli mechanicky chránené.
  
V motorovom vozni je nainštalovaný rýchlomer MIREL RM1, ktorý je obojsmerne prepojený s riadiacim systémom, takže potrebné signály z riadiaceho systému sú privedené aj do rýchlomera. Informáciu o otáčkach hnanej nápravy získava rýchlomer z inkrementálneho snímača otáčok. Z rýchlomera je riadené mazanie okolesníkov. Kvôli bezpečnosti je v motorovom vozni nainštalovaný líniový vlakový zabezpečovač MIREL VZ1, ktorý je navzájom prepojený s riadiacim systémom. Signály z riadiaceho systému sú privedené aj do vlakového zabezpečovača. Signály od obsluhy potrebné pre činnosť vlakového zabezpečovača sú zadávané prostredníctvom prepínačov a tlačidiel na riadiacich pultoch, a to od spínača riadenia, spínača smeru, trakčného kontroléra a tlačidiel bdelosti.
 
Pri spriahnutých motorových vozňoch radu 812 je možné z jedného stanovišťa riadiaceho motorového vozňa ovládať ďalšie 4 riadené motorové vozne 812. V tomto prípade je riadiaci motorový vozeň ten, ktorého spínač riadenia je na jednom zo stanovíšť je v polohe S (spriahnuté). Riadený motorový vozeň je taký motorový vozeň, ktorý má spínač riadenia na 1. stanovišti v polohe D (diaľkovo). Informácie o spriahnutých motorových vozňoch sú zobrazované len na riadiacom motorovom vozni. Prostredníctvom riadiaceho systému MIREL 812 je možné z riadiaceho vozňa ovládať ostatné motorové vozne a to štartovanie spaľovacích motorov, zastavenie spaľovacích motorov, ovládanie nápravovej prevodovky, ovládanie trakčnej prevodovky, ovládanie pomerného ťahu spaľovacieho motora a o stave má strojvodca súhrnné informácie z diagnostiky.
 
812.064-4 - posledný vyrobený MV radu 812
812.064-4 - posledný vyrobený MV radu 812
 
Pôvodne mal byť každý zrekonštruovaný motorový vozeň s poradovým číslom xx8 v luxusnom vyhotovený s klimatizáciou, ale v tomto vyhotovený bol vyrobený iba jeden vozeň 812.008. Do tohto vozňa boli namontované komfortné sedadlá (f. Borcard) v usporiadaní 2+2 vždy v jednej polovici oddielu za sebou, oddiel má kapacitu miest 38. Ďalšou zmenou bolo použitie elektricky riadeného panelového brzdiča Dako BSE namiesto brzdiča Dako BS2. Celkom bolo vyrobených 64 kusov motorových vozňov radu 812. Pre informovanie cestujúcich bol do motorových vozňov nainštalovaný informačný systém Regonik.
 
Pramene:
  • ŽOS Zvolen a.s.,
  • Návod na obsluhu, technický popis motorového vozňa radu 812,
  • Ing. Jaromír Pernička a kol.: ŽM - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK, M-Presse s.r.o. 2003,
  • Jaromír Bittner: Rekonstruované motorové vozy řady 812 ZSSK, in: Dráha 10/2005 str. 15 a 16.
Fotografie motorových vozňov radu 812 si môžete pozrieť vo fotoalbume.
 
Zoznam motorových vozňov radu 812
MV 812
MV 810
MV 812
MV 810
MV 812
MV 810
MV 812
MV 810
812.001
011.325
812.017
810.021
812.033
810.119
812.049
810.496
812.002
011.651
812.018
 
812.034
810.006
812.050
810.389
812.003
011.400
812.019
810.370
812.035
810.556
812.051
810.067
812.004
011.904
812.020
810.610
812.036
810.439
812.052
810.648
812.005
011.658
812.021
810.580
812.037
810.464
812.053
810.437
812.006
011.341
812.022
810.415
812.038
 
812.054
810.355
812.007
011.623
812.023
810.568
812.039
810.438
812.055
810.402
812.008
011.659
812.024
810.650
812.040
810.672
812.056
 
812.009
011.587
812.025
810.137
812.041
810.451
812.057
 
812.010
011.097
812.026
810.118
812.042
810.637
812.058
 
812.011
810.422
812.027
810.356
812.043
810.801
812.059
 
812.012
810.647
812.028
 
812.044
810.605
812.060
810.503
812.013
810.367
812.029
810.547
812.045
810.497
812.061
 
812.014
810.135
812.030
810.660
812.046
810.376
812.062
 
812.015
810.429
812.031
810.531
812.047
810.463
812.063
 
812.016
810.609
812.032
810.392
812.048
 
812.064
 

 


Home