Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 25.06. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol)
Mesto chce projekt TEN-T, žiada však zmluvu
admin, 07.11.2008 (27141 prečítané)

 BRATISLAVA  - Magistrát rokuje so Železnicami SR, ale aj s ďalšími zainteresovanými subjektmi o financovaní petržalskej časti projektu TEN-T. Projekt má prepojiť železničné koridory v meste a plniť aj funkciu v rámci nosného systému dopravy.
 
 

 Primátor mesta Andrej Ďurkovský (KDH) tesne po skončení mestského zastupiteľstva 30. októbra 2008 poslancov informoval o rokovaní so železnicami a zástupcami ministerstva dopravy. Uviedol, že mesto má v tejto súvislosti pripravenú zmenu územného plánu na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva.
 Železnice sú ochotné podľa neho poskytnúť mestu peniaze, no mestu predložili len návrh zmluvy o budúcej zmluve. Primátor však podľa vlastných slov trvá na takej zmluve, ktorá bude záväzná aj pre druhú stranu.
 Mestu musí rovnako garantovať finančné prostriedky na riešenie úseku Bosákova - Janíkov dvor. V takom prípade budú podľa neho mestskí poslanci ochotní prijať zmeny v územnom pláne. „Bez zmluvy, ktorá by dávala istú garanciu hlavnému mestu, že finančné prostriedky získa, jednoducho to nebude z môjho hľadiska v tomto zastupiteľstve priechodné,“ uviedol primátor.
 Pripomenul, že železnice zatiaľ nemajú vybraného spracovateľa technickej a ekonomickej štúdie vedenia trasy. Podotkol však, že v týchto dňoch by mala byť úloha vyriešená. Tento týždeň majú podľa primátora rokovania so železnicami pokračovať.
 Podľa informácií zo ŽSR názory na zapojenie úseku Bosákova ulica - Janíkov Dvor v Petržalke na rozchod železnice, a to 1435 mm neboli jednotné. „ŽSR požadujú zmeny podľa prerokovanej dopravno-urbanistickej štúdie a koordináciu na okolitú a pripravovanú zástavbu na staniciach a zastávkach, tak v Starom meste, ako aj na úseku v Petržalke,“ uvádzajú v stanovisku pre Bratislavské noviny.
 Železnice môžu pripraviť a urobiť dopravnú infraštruktúru podľa legislatívy Európskej únie a v rozsahu prostriedkov, ktoré sú plánované v Operačnom programe doprava na roky 2007- 2013. Možnosť čerpania peňazí z tohto programu je limitovaná, a to do roku 2015.
 Výstavbou spojenia, sa podľa ŽSR dosiahne integrácia a železnica sa tak stane súčasťou nosného koľajového systému. Tento systém zas umožní spoluprácu dopravcov a možnosť cestovanie na jeden doklad.

Súvisiace články:
Filiálka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 – zo železničnej stanice Filiálka do stanice Petržalka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 – železničná stanica Filiálka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava filiálka (08.09.2010)
Starý most má napokon slúžiť aj cestnej doprave (14.05.2008)
Železničná stanica Bratislava filiálka - železničná stanica, o budúcnosti ktorej sa hovorí (02.04.2008)
Železničná stanica Bratislava filiálka - od vzniku po súčasnosť (02.04.2008)
Železničná stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koľaje pod Bratislavou začnú stavať v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy Ľubomírom Vážnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa už papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou má dva varianty (18.10.2007)
Električka by mohla premávať už v roku 2010 (13.10.2007)


Home