eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
Poas prechodu na euro bude obmedzen internetov predaj
admin, 23.12.2008 (3607 pretan)

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. ponúka monos zakúpi si cestovné doklady cez internet. Platba je realizovaná cez elektronické bankovníctvo prostredníctvom produktov Tatra banky, Slovenskej sporitene, spolonosti Orange Slovensko, produktom Všeobecnej úverovej banky a prostredníctvom platobných kariet s logom Maestro, MasterCard, VISA a VISA Electron.

 Avšak pri prechode slovenskej koruny na euro, ku ktorému dôjde od 1. januára 2009, bude funknos týchto elektronických kanálov doasne obmedzená.

 Tatra banka – TatraPay
Sluba TatraPay nebude fungova od 31. decembra 2008 do 5. januára 2009.

Slovenská sporitea – SporoPay
Sluba SporoPay nebude fungova od 31. decembra 2008 od 9.30 hod. do 4. januára 2009. Slovenská sporitea slubu opätovne sprístupní a 5. januára 2009.

Orange Slovensko – Orange teleplatba
Sluba Orange teleplatba nebude fungova od 31. decembra 2008 do 5. januára 2009.

Všeobecná úverová banka - e Platba VÚB
Sluba e Platba VÚB nebude dostupná od 31. decembra 2008 od 20.00 hod. najneskôr do 5. januára 2009.

eskoslovenská obchodná banka - PayMUZO
iadne transakcie prostredníctvom platobného kanála PayMUZO nebude moné vykonáva poas technickej prestávky v ase od 31. decembra 2008 od 23.00 hod. do 2. januára 2009.

Platba všetkými platobnými kartami v oprávnených pokladniciach ZSSK obmedzená nebude!


Home