eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Rendez pod perinou
Peter, 01.02.2009 (7231 pretan)

    Kamarát Noro na pár dní navštívil Bratislavu. Zatia, o sám vo štvrtok navštívil Múzeum dopravy a v piatok sa povozil historickými elektrikami, na sobotu (31.1.2009) sme si dohodli spoloný výlet na Rendez. Tak sa aj stalo a v sobotu predpoludním sme sa stretli v elektrike do Rae. Vea asu sme nemali, lebo u poobede Noro cestoval spä domov do Prešova.  

  Cez oblaky sa predieralo aj zubaté slnko, a ako naschvál úplne vyšlo a ke sme sedeli v elektrike naspä z Rae. Noro bol na Rendeze prvý krát a myslím, e sa mu tu páilo. Zimná nálada na Rendezi má svoje aro, ale perinbaba tu nebola príliš štedrá. Aj ke naša návšteva bola krátka, prešli sme, lepšie povedané prebehli, celý areál a to, o sme tam odfotili, Vám prinášame v tejto krátkej fotoreportái.
 
Parný ruše 310.442 - Rendezáik 
Parný ruše 310.442 - Rendezáik
 
Hne po príchode sme pozdravili Rendezáika, parný ruše 310.442, ktorý je tu umiestnený ako pamätník elezninej histórie. Potom sme zamierili do areálu s exponátmi. 
 
Parný ruše 387.019
Parný ruše 387.019
 
Parný ruše 387.019
 
Pri niektorých strojoch sme sa na chvíu zastavili a ja som Norovi o to o nich povedal. 
 
Parný ruše 331.037 Uhranka
 Parný ruše 331.037 Uhranka
 
Motorový (dieselelektrický) ruše T 679.019 Pomaran
Motorový (dieselelektrický) ruše T 679.019
 
Mechanické závory akajú na svoje znovuzrodenie
Mechanické závory
 
Motorový ruše T 211.0823 s mechanickým prenosom výkonu
Motorový ruše T 211.0823
 
 Výsypný voze St 7-84815 Talbot z roku 1927
Výsypný voze St 7-84815
 
Poštový voze Fa 9110
Poštový voze Fa 9110
 
Motorový (dieselelektrický) ruše 781.312-4 Sergej
Motorový (dieselelektrický) ruše 781.312-4
 
Nádrkový voze SD Rj 566 316 Dynamit Nobel
Nádrkový voze SD Rj 566 316
 
Parný rotaný snehomet Henschel SM 03 z roku 1943
Parný rotaný snehomet Henschel SM 03
 
Parný ruše 310.097  
Parný ruše 310.097
 
Na Rendezi
Rendez
 
Parný ruše 310.433 Kaena  
Parný ruše 310.433
 
Prívesný voze od Hurvínka pri zdvíhakoch 
Prívesný voze od Hurvínka
 
Mechanická predzves
Mechanická predzves
 
 Tender 512.153 a vodný eriav
Tender 512.153
 
 Okrem nás boli v sobotu v areáli aj lenovia Klubu priateov histórie elezninej dopravy Bratislava Východ, ktorí robili nieo okolo Uhranky a Pomarana, a vaka ktorým mnoho historických exponátov znovu oilo.
 
 Našu návštevu sme ukonili pri vodárach. Fotografie zo zimného Rendezu si môete pozrie vo fotoalbume.
 
 Pri popise exponátov boli pouité poznámky autora, informácie uvedené v Katalógu historických elezniných vozidiel na území Slovenska 2002 a na webovej stránke Múzejno-dokumentaného centra SR.
 
Foto: © autor

Home