eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice
Modernizcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave
admin, 06.05.2009 (15816 pretan)

   BRATISLAVA 5. mája (ZSSK/SR) - eleznice Slovenskej republiky  v nedeu  10. mája 2009 zanú rekonštruova 4. nástupište na bratislavskej hlavnej stanici. Ukonenie rekonštrukcie  je plánované  2. septembra 2009. Z uvedeného dôvodu elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) upravila organizáciu vlakovej dopravy.  

Poas rekonštrukcie nebudú na trase Bratislava – Komárno chodi 3 osobné vlaky (Os) a 4 osobné vlaky budú ma v úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Nové Mesto zmenené radenie vozov. Východiskovú stanicu budú ma zmenenú 4 rýchliky (R), 1 zrýchlený vlak (Zr) a 1 osobný vlak. Cieovú stanicu bude ma zmenených 5 rýchlikov a jeden osobný vlak.
 
Odrieknuté vlaky

Na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hlavná stanica nebudú chodi vlaky Bratislava – Komárno, a to Os 4328 (odchod z Komárna o 13.11 hod.), Os 4336 (odchod z Komárna o 18.48 hod.) a Os 4329 (odchod z Bratislavy hlavnej stanice o 15.56 hod.).
 
Zmeny v radení

Os 4320 (odchod z Komárna o 4.17 hod.), Os 4346 (odchod z Dunajskej Stredy o 12.14 hod.), Os 4331 (odchod z Bratislavy hlavnej stanice o 16.33 hod.) a Os 4345 (odchod z Bratislavy hlavnej stanice o 15.31 hod.) budú v úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Nové Mesto a spä chodi iba ako samostatné motorové vozne radu 812.
 
Zmena východiskovej elezninej stanice:
 
·         R 1503 Inovec (Bratislava – ilina) bude odchádza zo st. Bratislava-Nové Mesto (odchod o 12.36 hod.) a bude zastavova aj v st. Bratislava predmestie (odchod o 12.42 hod.),
·         Os 3023 bude vychádza zo st. Bratislava-Nové Mesto (odchod o 13.07 hod.) a bude zastavova aj v st. Bratislava predmestie (odchod o 13.12 hod.),
·         R 1505 Šarišan (Bratislava – Humenné) bude vychádza zo st. Bratislava-Nové Mesto (odchod o 14.00 hod.), a bude zastavova aj v st. Bratislava predmestie (odchod o 14.06 hod.),
·         Zr 1701 (Bratislava – Leopoldov) bude vychádza zo st. Bratislava-Nové Mesto (odchod o 14.33 hod.) a bude zastavova aj v st. Bratislava predmestie (odchod o 14.39 hod.),
·         R 1507 Chopok (Bratislava – Košice) bude vychádza zo st. Bratislava-Nové Mesto (odchod o 14.54 hod.) a bude zastavova aj v st. Bratislava predmestie (odchod o 15.00 hod.),
·         R 1509 Súov (Bratislava – ilina) bude vychádza zo st. Bratislava-Nové Mesto (odchod o 15.54 hod.), a bude zastavova aj v st. Bratislava predmestie (odchod o 16.00 hod.).
 
Zmena cieovej elezninej stanice:
 
·         Os 3026 ukoní cestu v st. Bratislava-Nové Mesto (príchod o 13.58 hod.), zastaví aj v st. Bratislava predmestie (príchod o 13.53 hod.),
·         R 1502 Inovec (ilina – Bratislava) ukoní cestu v st. Bratislava-Nové Mesto (príchod o 19.27 hod.), a zastaví aj v st. Bratislava predmestie (príchod o 19.22 hod.),
·         R 1506 Chopok (Košice – Bratislava) ukoní cestu v st. Bratislava-Nové Mesto (príchod o 20.33 hod.) a zastaví aj v st. Bratislava predmestie (príchod o 20.28 hod.),
·         R 1508 Súov (ilina – Bratislava) ukoní cestu v st. Bratislava-Nové Mesto (príchod o 21.18 hod.) a zastaví aj v st. Bratislava predmestie (príchod o 21.12 hod.),
·         R 1504 Šarišan (Humenné – Bratislava) ukoní cestu v st. Bratislava-Nové Mesto (príchod o 21.40 hod.) a zastaví aj v st. Bratislava predmestie (príchod o 21.34 hod.),
·         R 1512 (Košice – Bratislava) ukoní cestu v st. Bratislava-Nové Mesto (príchod o 22.27 hod.) a zastaví aj v st. Bratislava predmestie (príchod o 22.21 hod.).
 
Informácie o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra ZSSK 18188,  v osobných pokladniciach na staniciach, alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 
Info: ZSSK 
 

Tlaová správa SR:
 
Rekonštrukcia 4. nástupiša v bratislavskej hlavnej stanici

Od nedele 10. mája 2009 zaínajú SR v bratislavskej hlavnej stanici s rekonštrukciou alšieho nástupiša. Ide v poradí u o štvrté z celkového potu šiestich nástupíš. Rekonštrukcia prinesie zlepšenie kultúry cestovania, modernejší vzhad a zvýšenú bezpenos cestujúcej verejnosti.

Rekonštrukcia je dlhodobo plánovaná a vzhadom na stav nástupiša nevyhnutná. V rámci rekonštrukcie bude zrealizované:

- vybudovanie nových nástupištných hrán,
- poloenie novej dlaby vrátane úpravy pre nevidiacich,
- nové zastrešenie nástupiša s osvetlením,
- rekonštrukcia dvoch koaji, výhybiek a úprava trakného vedenia,
- pitné fontánky
- nový kamerový systém.
 
Práce potrvajú do konca septembra tohto roku.

Investorom stavby sú eleznice Slovenskej republiky, finanné náklady sú vo výške 3 181 083 Eur. Projektantom stavby je spolonos REMING Consult, a. s., zhotoviteom elezniné stavebníctvo,a. s., Bratislava.

Obmedzenia v doprave:

Vzhadom na doasné vylúenie 4. nástupiša z prevádzky poas rekonštrukcie, dôjde k uritým obmedzeniam v doprave Zamestnanci SR v stanici sú však pripravení na zvládnutie prevádzky poas tejto rekonštrukcie, technológie sú nastavené tak, aby doprava bola o najviac plynulá.

Kee pri niektorých vlakoch, pôvodne smerujúcich do a z hlavnej stanice dôjde k presmerovaniu do stanice Bratislava Nové Mesto, prosíme cestujúcich, aby venovali zvýšenú pozornos upozorneniam vlakového personálu v dotknutých vlakoch, staniným hláseniam a výveskám v elezniných staniciach.

Konkrétne dôjde k odrieknutiu urených vlakov osobnej dopravy v úseku Bratislava Nové Mesto - Bratislava hlavná stanica a opane bez náhradnej osobnej dopravy, dôjde k zmene východiskovej resp. koniacej stanice urených vlakov smer Trnava resp. zo smeru Trnava - Bratislava hlavná stanica na Bratislava Nové Mesto, ktoré budú zastavova v stanici Bratislava predmestie namiesto zastávky Bratislava Vinohrady.

Zmena sa dotkne celkom 15 vlakov, z toho 5 osobných, 8 rýchlikov, 1 zrýchleného a 1 Ex vlaku.

V úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava Nové Mesto a opane budú zrušené bez náhradnej dopravy osobné vlaky: 4328, 4336, 4329. V stanici Bratislava Nové Mesto budú koni resp. vychádza expresný vlak 1512,  rýchliky 1502, 1504, 1506, 1508, 1503, 1505, 1507,  1509, zrýchlený  vlak 1701, osobné vlaky 3026 a 3023.

Dôjde aj k zmenám v  radení osobných vlakov od Dunajskej Stredy a v prípade potreby aj k moným zmenám v preraovaní priamych  spacích vozov WLAB od vlaku EN 477 na vlak R 811, od vlaku REX 2522 na vlak R 609 a od vlaku R 706 na vlak ER 2507.

Upozornenie: Poas konania výluk nebudú dodriavané akacie asy a opatrenia pri meškaní vlakov osobnej dopravy vzhadom k prehusteniu intervalov vchod/odchod na zostávajúcich nástupištných hranách.
 
Info: SR

Svisiace lnky:
Rekontrukcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (6.) (21.09.2009)
Nstupite je hotov, vluka pokrauje (27.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (5.) (17.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (4.) (13.07.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (3.) (26.06.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (2.) (06.06.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (19.05.2009)


Home