eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V
trajk maarskch elezniiarov
admin, 07.05.2009 (4384 pretan)

    BRATISLAVA 7. mája (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje cestujúcim, e v piatok 8. mája 2009 budú maarskí elezniiari štrajkova. Štrajk bude od polnoci do 18.00 hod. Poas štrajku bude dovedna 54 vlakov (27 párov) ZSSK po všetky pohraniné prechodové stanice s Maarskom chodi poda platného cestovného poriadku. 

Medzi Slovenskom a Maarskom chodia vlaky osobnej dopravy cez 5 pohraniných prechodových staníc:
 
·         Rusovce – Rajka,
·         Štúrovo – Szob,
·         Fiakovo – Somosköújfalu,
·         Lenártovce – Bánréve,
·         aa – Hidasnémeti.
 
Cez pohraninú prechodovú stanicu Rusovce – Rajka chodia denne dva páry rýchlikov, a to R 470/471 Amicus z Budapešti do Prahy a spä a v letnom období R 474/475 Jadran z Prahy do Splitu a spä.
 
Cez pohraninú prechodovú stanicu Štúrovo – Szob chodí denne jeden pár vlakov EuroNight 477/476 Metropol z Berlína do Budapešti, 4 páry EuroCity (EC) vlakov, a to EC 273/272 Jaroslav Hašek z Prahy do Budapešti a spä, EC 171/170 Hungaria z Berlína do Budapešti a spä, EC 175/174 Ján Jesenius z Hamburgu do Budapešti a spä EC 345/344 Avala z Prahy do Belehradu a spä a 3 páry osobných vlakov zo Štúrova do Budapešti a spä.
 
Cez pohraninú prechodovú stanicu Fiakovo – Somosköújfalu chodí denne 6 párov osobných vlakov. V tomto úseku chodia vlaky len v pohraninom pásme. 
 
Cez pohraninú prechodovú stanicu Lenártovce – Bánréve chodia denne dva páry osobných vlakov. V tomto úseku chodia vlaky len v pohraninom pásme.
 
Cez pohraninú prechodovú stanicu aa – Hidasnémeti chodia denne dva páry IC vlakov, a to IC 536/537 Hornád z Košíc do Pécsu a spä IC 532/533 Rákoczi z Košíc do Budapešti a spä, jeden pár rýchlikov – R1380/1381 Cracovia z Krakova, 1 pár osobných vlakov z Košíc do Budapešti a spä a 1 pár osobných vlakov z Košíc do Füzesabonyu a spä.
 
Súpravy medzinárodných EuroCity vlakov (EC), rýchlikov a tie osobných vlakov budú a do odvolania štrajku chodi po pohraniné prechodové stanice s Maarskom a z nich sa budú vraca poda grafikonu vlakovej dopravy. To znamená, e vlaky do a z Maarska budú z pohraniných prechodových staníc na Slovenskom území chodi poda cestovného poriadku.
 
Informácie o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra ZSSK 18188,  v osobných pokladniciach na staniciach, alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 
Info: ZSSK 

Home