eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici
Peter, 19.05.2009 (12932 pretan)

    V sobotu som pri príleitosti Da múzeí zašiel do múzea dopravy na bratislavskej hlavnej stanici. Okrem návštevy samotného múzea som sa zašiel pozrie aj na 4. nástupište, ktoré sa zaalo rekonštruova. Poas trvania rekonštrukcie obas zájdem na hlavnú stanicu v Bratislave, aby som o postupe rekonštrukných prác informoval návštevníkov magazínu elezniné.info. O aktuálnom stave rekonštrukných prác je nasledovná prvá fotoreportá.

Od zaiatku prác uplynul asi týde, take som neakal nejaké veké zmeny. No aj napriek tomu je vidie, e práce sú v plnom prúde. Prístrešok a nosná konštrukcia boli u zdemontované.  
 
4. nástupište od Lamaa
4. nástupište
 
Stavebná a koajová technika
4. nástupište
 
Na strane od Vinohradov sa zaalo aj zo zemnými prácami, ktoré spoívajú v odstránení pôvodného povrchu nástupiša. Štvrté nástupište je kratšie ako bolo napr. pôvodné tretie nástupište pred rekonštrukciou, take aj preto práce napredujú rýchlejšie.
 
as nástupiša od Vinohradov
4. nástupište
 
Prostredná as nástupiša
4. nástupište
 
Prostredná as nástupiša
4. nástupište
 
Štvrté nástupište na bratislavskej hlavnej stanici sa vybudovalo pri rozširovaní stanice v rokoch 1936 a 1938. Investorom sú eleznice Slovenskej republiky, ktoré na financovanie rekonštrukcie vyuili štátnu dotáciu. Rekonštrukné práce realizuje elezniné stavebníctvo Bratislava, a.s.
 
Fotografie z rekonštrukcie sú uverejnené vo fotoalbume. © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Rekontrukcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (6.) (21.09.2009)
Nstupite je hotov, vluka pokrauje (27.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (5.) (17.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (4.) (13.07.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (3.) (26.06.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (2.) (06.06.2009)
Modernizcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (06.05.2009)


Home