eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (2.)
Peter, 06.06.2009 (11373 pretan)

    BRATISLAVA 6. júna (elezniné.info) - Dnes som opä zašiel na bratislavskú hlavnú stanicu, aby som zistil ako pokroili rekonštrukné práce štvrtého nástupiša. Aj napriek tomu, e poasie nebolo na fotenie ideálne a dokonca zaalo trochu popcha, spravil som zopár záberov. O tom, v akom stave je po mesiaci prác štvrté nástupište sa dozviete v nasledujúcej krátkej fotoreportái.

Chvíu som akal na odchod rýchlika do Košíc, ktorý bol pristavený k tretiemu nástupišu na koaj 16 a zakrýval výhad na štvrté nástupište. Tretie nástupište sa rekonštruovalo minulý rok. Poas akania som odfotil lamaskú stranu. Po odchode vlaku som sa prešiel po treom nástupišti, aby som zaznamenal aktuálny stav prác na štvrtom nástupišti.
 
Provizórna cestná komunikácia cez koajisko na strane od Lamaa
Rekonštrukcia 4. nástupiša - Bratislava hl.st. 
 
Tak ako poas rekonštrukcie tretieho nástupiša, opä je tu cez koajisko vybudovaná provizórna cesta pre nákladné autá. Koaj . 16 je znesená, uvonený priestor vyuíva automobilová technika.
 
Koaj . 16 je znesená, priestor vyuíva stavebná automobilová technika
Rekonštrukcia 4. nástupiša - Bratislava hl.st. 
 
Výstavba hrany nástupiša je v rôznom štádiu rozpracovania
Rekonštrukcia 4. nástupiša - Bratislava hl.st.
 
V podstate, väšina prác prebieha zatia na tejto strane (od tretieho nástupiša, pri koaji . 16). Koaj z druhej strany nástupiša slúi zatia pre zásobovanie stavebnými dielmi a materiálom. Pozd nástupiša pri znesenej koaji . 16 sa buduje nová hrana a práce sú v rôznom štádiu rozpracovania.
 
Nová hrana a konštrukcia nového prístrešku nástupiša
Rekonštrukcia 4. nástupiša - Bratislava hl.st.
 
Montá pozdnych nosníkov pomocou autoeriavu
Rekonštrukcia 4. nástupiša - Bratislava hl.st.
 
Okrem toho sú na nástupišti osadené stojany s prienymi nosníkmi strešnej konštrukcie. Sasti sú namontované aj pozdne nosníky a tieto pozdne nosníky sa montovali na jednom úseku aj dnes.
 
Provizórny prechod cez koaje pre elezniný personál na strane od Vinohradov
Rekonštrukcia 4. nástupiša - Bratislava hl.st.
 
4. nástupište na strane od Vinohradov
Rekonštrukcia 4. nástupiša - Bratislava hl.st.
 
Do konenej podoby je potrebné ešte hodne vykona. Tempo prác je primerané, take sa termín ukonenia sná podarí dodra. Na bratislavskú hlavnú stanicu opä po nejakom ase zájdem, aby som priniesol aktuálne informácie o stave rekonštrukcie štvrtého nástupiša.
 
Fotografie z rekonštrukcie štvrtého nástupiša na bratislavskej hlavnej stanici sú uverejnené vo fotoalbume. © Ing. Peter Páteek 

Svisiace lnky:
Rekontrukcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (6.) (21.09.2009)
Nstupite je hotov, vluka pokrauje (27.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (5.) (17.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (4.) (13.07.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (3.) (26.06.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (19.05.2009)
Modernizcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (06.05.2009)


Home