Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Stratenský labyrint (2.) – Stratená – Stratenský tunel
Peter, 11.06.2009 (71169 prečítané)

    Druhú časť putovania stratenským labyrintom začneme v Stratenej. Pri výstavbe trate z Červenej Skaly do Margecian nebola budovaná len železničná trať, ale na viacerých miestach bola vybudovaná nová cesta a upravené koryto rieky Hnilec. Tak tomu bolo aj pri Stratenej, kde sa vedľa seba tiesni rieka, cesta a nová železničná trať. 

Našej pozornosti by nemal uniknúť aj jeden pekný klenbový priepust, ktorý je na trati pred zastávkou od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Inak aj Dobšinská Ľadová Jaskyňa patrí zo správneho hľadiska do obce Stratená. K spomínanému priepustu sa dá dostať miestnou cestou vedúcou od hlavnej cesty.
 
Zastávka Stratená    
Stratená
 
Klenbový priepust 
Stratená
 
V Stratenej je železničná zastávka s drevenou čakárňou. Práve tu začneme výpravu k Stratenskému tunelu. K zastávke vedie miestna cesta.
 
Motorový vlak do Margecian odchádza zo Stratenej 
Stratená
 
Pred mostom ponad cestu I/67
Stratená
 
Po krátkej chôdzi prichádzame k mostu, ktorý tesne za obcou Stratená vedie ponad cestu I/67 z Popradu do Rožňavy. Most leží v km 68,371, resp. v stavebnom km 24,1. Aj keď to zo železničnej trate nie je pre stromy vidieť, dolu pod traťou tečie rieka Hnilec, ktorá sa tu o miesto delí s hlavnou cestou. Pri výstavbe železnice bolo potrebné na tomto úseku upraviť koryto rieky Hnilec a postaviť novú cestu.
 
Most ponad cestu I/67 - smer Poprad
Stratená
 
Most ponad cestu I/67 - smer Rožňava
Stratená
 
Most ponad cestu I/67 - pravá klenba a priepust 
Stratená
 
Most má tri otvory, krajné klenuté so svetlosťou po 7 m a stredný premostený oceľovou konštrukciou o rozpätí 18,5 m. Plechová konštrukcia s hornou mostovkou v oblúku s polomerom 280 m v sklone 11,3 promile. Hmotnosť oceľovej konštrukcie je 37,6 t.
 
Upravené koryto Hnilca medzi cestou a železnicou
Stratená
 
Precízne vybudované technické dielo
Stratená
 
Trať na moste ide v oblúku, po jeho prejdení pokračujeme míňajúc železničné značky upravujúce činnosť snehového pluhu. Trať prechádza z ľavého oblúka do pravého a už je vidieť tunel.
 
Stratenský tunel - Červenoskalský portál (P 1) - napravo zárubný múr
Stratenský tunel
 
Stratenský tunel - Červenoskalský portál (P 1) - priepust pred tunelom  
Stratenský tunel
 
Stratenský tunel leží v km 68,00 a je len 105 m dlhý. Tunel leží čiastočne v oblúku s polomerom 300 m a čiastočne v prechodnici. Niveleta klesá 9,4 promile.
 
Stratenský tunel - Margecanský portál (P 2)  
Stratenský tunel
 
Stratenský tunel - Margecanský portál (P 2)  
Stratenský tunel
 
Tunel bol razený v 13 vnútorných pásoch a dvoch portálových pásoch (tieto po 2 m), pričom výlom bol 3700 m3 a objem muriva bol 4400 m3. Náklady na výstavbu tunela boli asi 1,3 mil. Kč.
 
Stratenský tunel - osobný vlak do Červenej Skaly vchádza do tunela 
Stratenský tunel
 
Počas 2. svetovej vojny bol tunel poškodený. Úplne zničená bola tunelová rúra v dĺžke 105 m a tunelový zárez bol zavalený 25000 m3 skál z porušeného nadložia. Pri stratenskom portáli (P1) bola založená nálož dvoch vozňov traskavín a leteckých bômb. Výbuch bol tak silný, že nielenže úplne zničil tunelovú rúru, ale rozrušil aj vysoké nadložie.
 
Skalné bralo Slon
Skalné bralo Slon
 
Po prejdení tunela sa dostaneme do skalnej tiesňavy. Po ľavej strane rieka Hnilec pomaly prechádza do vodnej nádrže, ktorá bola vybudovaná neskôr. Za riekou sa vypína skalné bralo, ktoré podľa svojho vzhľadu dostalo pomenovanie Slon.
 
Fotografie objektov si môžete pozrieť vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Zdroj informácií:
 
·          Dr. J. Koněrza: Stavba jednokolejné hlavní dráhy Červená Skala – Margecany,
·          Rekonštrukcia železníc na Slovensku, Vydalo Povereníctvo dopravy a verejných prác v Bratislave 1946,
·          ŽSR.

Súvisiace články:
S Papagájom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Kráľovou hoľou opäť išiel parný vlak (03.08.2014)
Dnes išiel Dobšinský ľadový expres (26.07.2014)
Pozvanie na výlet: Dobšinským ľadovým expresom (20.07.2014)
Zamračená v Raji – 2013 (18.08.2013)
Za Pomarančom na Horehronie (07.08.2013)
Zamračená v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Košíc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
Železničná stanica Dobšinská Ľadová Jaskyňa (26.01.2011)
Parným vlakom popod Kráľovu hoľu (07.08.2009)
Stratenský labyrint (3.) – Hamrický tunel - Dedinky (25.06.2009)
Telgártska slučka (z histórie trate) (01.06.2009)
Stratenský labyrint (1.) – Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Stratená (29.05.2009)
Tunel pod Besníkom (17.02.2008)
Hronský tunel (02.01.2008)
Kamenný most v Telgárte - Chmarošský viadukt (23.12.2007)
Telgártsky viadukt (05.12.2007)
Telgártsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Strateník (21.10.2007)
Trať 173: Červená Skala - Telgárt - Nálepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home