Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 24.06. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Stratenský labyrint (3.) – Hamrický tunel - Dedinky
Peter, 25.06.2009 (62537 prečítané)

    Ak  sa dostatočne nasýtime pohľadom na skalné bralo pripomínajúce „Slona“, môžeme pokračovať k ďalšiemu tunelu na trati z Červenej Skaly do Margecian, ktorým je Hamrický tunel. Po ľavej strane nám spoločnosť robia vody nádrže Palcmanská Maša, ktorú železničná trať za tunelom križuje na dvoch miestach. O tom je tretie pokračovanie putovania po Stratenskom labyrinte.

Hamrický tunel je 300 m dlhý a po celej dĺžke je zakrivený v prechodnici a v oblúku s polomerom 310 m.
 
Hamrický tunel - portál P 1
Hamrický tunel
 
Hamrický tunel
 
Niveleta trate klesá na dĺžke 36 m zo strany od Červenej Skaly 9,9 promile zostatok klesá 8,1 promile.
 
Hamrický tunel - portál P 2
Hamrický tunel
 
Hamrický tunel - osobný vlak z Margecian do Červenej Skaly vchádza do tunela
Hamrický tunel
 
Vápence týmto tunelom prerazené sú prestúpené mnohými dutinami a hniezda sú vyplnené hlinou. Vyskytli sa tiež početné pramene vody, ale ani v tomto tuneli neboli pri razení tlaky. Razenie sa dialo 37 vnútorných a 2 portálových pásoch. Takmer na celej dĺžke má tunel nepremokavý betónový kryt (2696 m2). Objem výlomu tunela činil 13100 m3, murivo 3100 m3, stavebné náklady dosiahli výšku 3,0 mil. Kč.
 
Dedinky
Mapa
 
Geografické pomery sú na tomto úseku obťažné. Trať za Hamrickým tunelom z priestorových dôvodov dvakrát prechádzala ponad rieku Hnilec a cestnú komunikáciu. Dnes však väčšina ľudí pozná tento úsek trate úplne inak.
 
Dedinky - most v km 66,667
Most v km 66,365
 
V roku 1956 bola pre účely výroby elektrickej energie do prevádzky uvedená vodná nádrž „Palcmanská Maša“. Táto akumulačná nádrž v km 71,35 zadržiava vody Hnilca, ktoré sa v prípade potreby výroby elektrickej energie odvádzajú cez turbínu do vyrovnávacej nádrže vybudovanej na Dobšinskom potoku. Tak trochu kuriózne sa odvádza voda z rieky Hnilec do rieky Slaná. Sústava vodných diel bola vybudovaná v rokoch 1948 až 1956.
 
Dedinky - most v km 66,667
Most v km 66,365
 
Objem nádrže Palcmanská Maša je 10,28 mil. m3. Prevažnú časť pravého brehu nádrže tvorí teleso železničného násypu, ktorý bol opevnený tak, aby odolal vlneniu a kolísaniu hladiny. Nádrž je vytvorená 31 m vysokou gravitačno-betónovou priehradou.
 
Dedinky - most v km 66,667
Most v km 66,667
 
Prvý z pôvodne nad cestou a riekou Hnilec postavených mostov v stavebnom km 25,750 km leží v oblúku s polomerom 450 m. Má dva otvory s priamopásovými priehriadovými konštrukciami s rozpätím 33,3 m a 24,4 m. Most podľa značenia ŽSR leží v km 66,677.
 
Dedinky - most v km 66,365
Most v km 66,365
 
Druhý most v stavebnom km 26,100 leží v oblúku s polomerom 300 m, má dva otvory. Oceľová konštrukcia otvorov má rozpätie 19,5 m a 23,45 m. Most podľa značenia ŽSR leží v km 66,365. Most s celkovou hmotnosťou 1,285 t má plnostenné hlavné nosníky a spodnú mostovku. 
 
Dedinky - Palcmanská Maša a železničná trať
Dedinky
 
Železničná trať z Červenej skaly do Margecian spoločne s vodnou nádržou Palcmanská Maša a prekrásnou okolitou prírodou vytvára nádhernú panorámu, preto je jej okolie často vyhľadávané domácimi aj zahraničnými turistami a milovníkmi železnice.
 
Dedinky
Dedinky
 
Fotografie objektov si môžete pozrieť vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Zdroj informácií:  

Súvisiace články:
S Papagájom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Kráľovou hoľou opäť išiel parný vlak (03.08.2014)
Dnes išiel Dobšinský ľadový expres (26.07.2014)
Pozvanie na výlet: Dobšinským ľadovým expresom (20.07.2014)
Zamračená v Raji – 2013 (18.08.2013)
Za Pomarančom na Horehronie (07.08.2013)
Zamračená v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Košíc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
Železničná stanica Dobšinská Ľadová Jaskyňa (26.01.2011)
Parným vlakom popod Kráľovu hoľu (07.08.2009)
Stratenský labyrint (2.) – Stratená – Stratenský tunel (11.06.2009)
Telgártska slučka (z histórie trate) (01.06.2009)
Stratenský labyrint (1.) – Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Stratená (29.05.2009)
Tunel pod Besníkom (17.02.2008)
Hronský tunel (02.01.2008)
Kamenný most v Telgárte - Chmarošský viadukt (23.12.2007)
Telgártsky viadukt (05.12.2007)
Telgártsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Strateník (21.10.2007)
Trať 173: Červená Skala - Telgárt - Nálepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home