eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (3.)
Peter, 26.06.2009 (13902 pretan)

    BRATISLAVA 26. júna  - Dnes dopoludnia v Bratislave nepršalo. Vyuil som to a zašiel na bratislavskú hlavnú stanicu. U dlhší as som tam nebol, preto som bol zvedavý v akom stave sú rekonštrukné práce na štvrtom nástupišti. Je vidie, e práce aj napriek nepriazni poasia napredujú. Dôkazom je aj nasledujúca krátka fotoreportá. 

Stav rekonštrukných prác na je rozdielny na strane od Lamaa a od Vinohradov, a tie pri koaji 16 a 18. Nová hrana nástupiša je pri koaji 16 vybudovaná takmer po celej dke. Koaj . 16 bola znesená u pri minulej návšteve, ale u sa buduje postupne nová koaj. Nové štrkové lôko je takmer po celej dke a od Vinohradov sa kladie u aj nová koaj.
 
Od Lamaa
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Na strane od Lamaa práce na výstavbe nového prístrešku nástupiša pokroili, na nosníkoch je uchytený aj horný plech. Práce na výstavbe prístrešku v ase mojej návštevy prebiehali na druhej polovici nástupiša. Konštrukcia prístrešku zatia nie je postavená nad schodiskom na nástupište, kde je prerušená.
 
Nový prístrešok
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Nová koaj . 16
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Od Vinohradov
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Znesená je aj koaj . 18, aké mechanizmy zatia odstraujú koajový spodok, práce prebiehajú zhruba v polovici nástupiša.
 
Odstraovanie starého lôka
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Pri koaji . 18 sa od Vinohradov stavia nová hrana nástupiša, táto je zatia postavená len na krátkom úseku, alej sú na krátkom úseku hotové len základy.
 
Základy pre novú hranu nástupiša pri koaji . 18
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Aj ke sa od poslednej mojej návštevy urobilo hodne, ešte toho zostáva urobi dos, aby nástupište nadobudlo konenú podobu. Sná nebude poasie príinou prípadného sklzu a nástupište bude zrekonštruované naas poda harmonogramu. Fotografie z dnešného da sú doplnené do fotoalbumu. © autor

Svisiace lnky:
Rekontrukcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (6.) (21.09.2009)
Nstupite je hotov, vluka pokrauje (27.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (5.) (17.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (4.) (13.07.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (2.) (06.06.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (19.05.2009)
Modernizcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (06.05.2009)


Home