eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
100 rokov trate z Trenianskej Teplej do Trenianskych Teplc
Peter, 06.07.2009 (12738 pretan)

     Pri príleitosti 100. výroia vzniku trate 122 z Trenianskej Teplej do Trenianskych Teplíc elezniná spolonos Slovensko, a. s. v spolupráci s obcou Trenianska Teplá a mestom Trenianske Teplice  pripravila oslavy storonice. Oslavy sa konali dva víkendy po sebe v sobotu 27. a v nedeu 28. júna 2009 a takisto v sobotu 4. a v nedeu 5. júla 2009 v areáli elezninej stanice Trenianska Teplá a Trenianske Teplice. Pretoe posledný júnový víkend poasie oslavám neprialo, rozhodol som sa poka, a do Trenianskych Teplíc som chcel zájs a v júlovom termíne. Tak sa aj stalo, v sobotu ráno som vyrazil do Trenianskej Teplej a Trenianskych Teplíc a krátka fotoreportá z osláv je tu.

 Organizátori pripravili pre návštevníkov pestrý program. Poas osláv namiesto pravidelných vlakov TRE premávali poda platného cestovného poriadku náhradné autobusy a z oboch koncových staníc v dvojhodinových intervaloch mimoriadne premávali vlaky zloené z elektrického voza a letného voza. V stanici Trenianska Teplá boli pristavené motorové vozne, ktoré si mohli záujemcovia prezrie. Tu na stanici bola 28. júna slávnostne odhalená pamätná tabua, rovnaká tabua bola v sobotu 4. júla odhalená aj v stanici Trenianske Teplice. V Trenianskych Tepliciach bola inštalovaná menšia výstava o tejto úzkorozchodnej elektrifikovanej trati s historickými fotografiami, výstava papierových modelov a predávali sa tu aj rôzne suveníry a publikácie o elezniciach. Na mimoriadnych vlakoch v sobotu chodil slávnostne vyzdobený elektrický voze 411.902-0.
 
Slávnostný mimoriadny vlak pri ceste do Trenianskych Teplíc
100 rokov TRE
Trenianske Teplice
100 rokov TRE
 
Papierové modely koajových vozidiel
100 rokov TRE
 
Pamätná tabua v elezninej stanici Trenianska Teplá 
100 rokov TRE
 
Delimonka a Janka pózujú pred halou depa TRE-ky
100 rokov TRE
 
Vpravo elektrický voze 411.903-8 bez zberaa, vavo RV 911.902-5
100 rokov TRE
 
Letný prívesný voze plný do posledného miesta
100 rokov TRE
Trenianske Teplice - obiehanie prívesného voza
100 rokov TRE
 
Slávnostne vyzdobený vlak prechádza zastávkou v Trenianskych Tepliciach
100 rokov TRE
Zastávka Kaová
100 rokov TRE
 
Pred Trenianskou Teplou
100 rokov TRE
Trenianska Teplá
100 rokov TRE
 
Motorové vozne radu 811, 812 a vpravo motorová jednotka radu 813
100 rokov TRE
Delimonka 411.902-0 odchádza do depa
100 rokov TRE
 
Dve sestry
100 rokov TRE
Prívesný letný voze sa k elektrickému pripojil pomocou prípravku
100 rokov TRE
 
Opä stanica Trenianske Teplice
100 rokov TRE
Slávnostná chvía pred odhalením pamätnej tabule - kapela z Revúcej
100 rokov TRE
 
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule primátorom mesta Tr. Teplice (vpravo)
100 rokov TRE
Slávnostný vláik sa opä vydal na cestu do Trenianskej Teplej
100 rokov TRE
 
Po slávnostnom odhalení pamätnej tabule na stanici v Trenianskych Tepliciach som sa aj ja pobral spokojný domov. Záverom treba poakova organizátorom za pripravenú spomienkovú akciu pri príleitosti stého výroia a TRE-ke popria vea rokov bezproblémovej prevádzky. Viac fotografií z akcie je uverejnených vo fotoalbume. V sekcii multimédiá je krátke video z akcie. © Ing. Peter Páteek 

Svisiace lnky:
Storonica Trenianskej elektrickej eleznice (TRE) (24.06.2009)
Tra 122: Trenianska Tepl - Trenianske Teplice (TRE) (27.09.2007)


Home