Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorové jednotky radu 840
Peter, 10.07.2009 (17009 prečítané)

 Motorové jednotky radu 840 sú určené na prepravu osôb na prímestských a regionálnych tratiach s rozchodom 1435 mm. Vyrobené boli pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., konzorciom spoločností ŽOS Vrútky a.s., Stadler Fahrzeuge AG a Bombardier Transportation pod označením GTW 2/6. Jednotka je zložená z troch častí. Motorové jednotky majú nový dizajn s výtvarným riešením čiel. 

Základné technické údaje
 
rad
840
 
predchádzajúce označenie
nemá
 
výrobca - konzorcium firiem:
Bombardier Transportation,
Stadler Fahrzeuge
 ŽOS Vrútky
 
označenie výrobcu
GTW 2/6
 
rok výroby
2003
 
rozchod
1 435
mm
usporiadanie náprav
2´B2´
 
maximálna povolená rýchlosť
115
km/hod
dĺžka celej jednotky vrátane spriahla
38 740
mm
dĺžka jednotky
37 514
mm
šírka skrine jednotky
3 000
mm
výška jednotky od temena koľajnice
3 850
mm
dĺžka koncovej skrine
16 459
mm
dĺžka stredného dielu
3 900
mm
hmotnosť jednotky
57,8
t
hmotnosť plne obsadenej jednotky
77,7
t
výška podlahy od temena koľajnice
615
mm
svetlá šírka nástupných dverí
1 350
mm
rázvor náprav hnacieho podvozku
2 100
mm
rázvor náprav hnaného podvozku
2 100
mm
priemer hnacích kolies
860
mm
priemer bežných kolies
750
mm
minimálny polomer oblúka
100
m
počet miest na sedenie (v celej jednotke)
94+16
 
počet miest na státie (v celej jednotke)
119
 
 
 
 
typ spaľovacieho motora (diesel)
MTU 12V 183 TD13
 
 - výkon motora
550/564
kW
 - otáčky motora
2 100
min.-1
 - počet valcov
12
 
objem palivovej nádrže
500
l
prenos výkonu
elektrický AC-AC
 
trakčný generátor
SDVG67.26-12
SDV35.07-16
 
trakčný motor
6RIA 4548 G
 
 - počet trakčných motorov
2
ks
ťažná sila
69
kN
počet
6
ks
 
 V dvoch koncových hliníkových riadiacich vozňoch sú veľkopriestorové oddiely pre cestujúcich a dve stanovišťa strojvodcu. V strednej, trakčnej priechodnej časti oceľovej konštrukcie sú umiestnené zariadenia pre pohon jednotky. Vozne pre cestujúcich sú nízkopodlažné, t. j. podlaha v nástupnom priestore je na úrovni nástupišťa.
 
Motorová jednotka radu 840
 
Skrine riadiacich vozňov sú na jednej strane uložené na dvojnápravovom otočnom podvozku so vzduchovým vypružením, na vnútornej strane sú prostredníctvom nosných kĺbov zavesené na hnaciu strednú časť. Interiér riadiacich vozňov je moderný a poskytuje cestujúcim 94 pevných sedadiel, 16 sklopných sedadiel a 119 miest na státie. Na bokoch vozňov sú veľkoplošné tónované okná, ktoré poskytujú cestujúcim výhľad na okolitú krajinu. V nástupnom priestore motorovej jednotky je umiestnená vákuová WC bunka (Semco). Nástupné dvere (Bode) sú dvojkrídlové predsuvné a ovládajú sa elektropneumaticky. Pri nástupnom priestore sú inštalované držiaky na bicykle, lyže, detské kočíky, vozíky pre telesne postihnutých, prípadne inej batožiny a sklápacia rampa pre vozíky pre telesne postihnutých. Ovládanie otvárania vstupných predsuvných dverí riadi strojvodca zo stanovišťa jednotky. Pomocou príslušných tlačidiel môže strojvodca uvoľniť vstupné dvere na pravej alebo ľavej strane jednotky. Uvoľnenie otvárania dverí je akceptované len pri rýchlosti nižšej ako 3 km/hod. Následne môžu cestujúci otvoriť dvere pomocou presvetlených tlačidiel na dverách jednotky. Pohyb dverí je signalizovaný prerušovanou zvukovou výstrahou. Vystupovanie a nastupovanie je sledované svetelnou závorou a dvere sa po uplynutí 6 s zatvárajú automatiky po vystúpení alebo nastúpení posledného cestujúceho. Dvere sú zabezpečené tak, že ak pri zatváraní narazia na prekážku v priestore dverí, opätovne sa otvoria. Na vstupných dverách je zvonku aj zvnútra umiestnené tlačidlo pre imobilných cestujúcich. Požiadavka na otvorenie dverí a vysunutie nástupnej rampy je signalizovaná na stanovišti strojvodcu. Vysunutie a zasunutie nástupnej rampy ovláda strojvodca pomocou tlačidiel umiestnených na paneli.
 
Vľavo: bunka WC
Vpravo: ulička cez trakčnú jednotku 
 Motorová jednotka radu 840 Motorová jednotka radu 840
 
Vykurovanie a vetranie priestorov v oddieloch pre cestujúcich zabezpečuje kombinované zariadenie pre vykurovanie a vetranie. Na každom konci jednotky je umiestnené zariadenie na úpravu vzduchu, ktoré je zabudované nad plošinou vstupných dverí. V lete zabezpečuje vetracie zariadenie vetranie priestorov pre cestujúcich. Čerstvý vzduch je nasávaný cez mriežku na bočných clonách vetracieho zariadenia a vyfukuje sa cez dierovaný strop v oddieloch a na stanovišti strojvodcu. Vyfukovaný vzduch opustí oddiely cez dva rady deviatich ventilátorov. Pre ďalšie vetranie možno v lete využiť sklopné okná. Regulácia vykurovacieho a vetracieho zariadenia je riadená mikroprocesorovým regulátorom, ktorý umožňuje navoliť automatickú prevádzku na požadovanú hodnotu teploty +22°C v priestore pre cestujúcich, predhrievanie jednotky podľa požadovanej hodnoty podľa ročného obdobia a parkovaciu prevádzku, pri ktorej sa musí použiť externý zdroj. Pri parkovacej prevádzke je teplota v priestore pre cestujúcich nastavená na +5°C. Osvetlenie v priestore pre cestujúcich zabezpečuje 26 žiarivkových svietidiel, ktoré sú zapojené do troch okruhov. Pri strate trakčného napätia je osvetlenie redukované na polovicu, pri poklese napätia batérie pod 19 V zostávajú svietiť len núdzové svietidlá. V jednotke je inštalovaný elektronický informačný systém so svetelným a zvukovým oznamovaním jednotlivých staníc, najbližších prípojoch a pod. Pre informovanie cestujúcich a dorozumievanie sa vlakového personálu slúži vlakové a rozhlasové zariadenie Regonik. Smerovým informačným systémom Buse sa ovládajú vonkajšie a vnútorné informačné panely a označovače lístkov.
 
Informačný panel 
Motorová jednotka radu 840
  
Schodíky do strednej trakčnej časti, ktorá je oddelená posuvnými dvermi
Motorová jednotka radu 840
 
Stredná trakčná časť má uprostred priechodnú uličku a je prostredníctvom pružín Flexicoll uložená na dvoch hnacích dvojkolesiach. Každé dvojkolesie je poháňané cez prevodovku trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom typu 6RIA 4548 G. Na oboch stranách priechodnej uličky sú umiestnené diely trakčnej výzbroje. Na jednej strane je umiestnený dieselový motor typu MTU 12 V 183 TD 13 so synchrónnym trakčným generátorom typu SDV35.07-16, chladením a naftovým ohrievačom. Na strane druhej je umiestnená palivová nádrž s objemom 500 l (?) paliva, akumulátorová batéria, kompresor typu KNORR VV 120 a pneumatická výzbroj. Trakčný menič zložený z modulov IGBT (Insulated-gate bipolar transistor - bipolárny tranzistor s izolovaným hradlom) je uložený v strešnej časti. Konštrukcia strednej časti minimalizuje zaťaženie cestujúcich zdrojom hluku a vibrácií.
 
Interiér jednotky 
Motorová jednotka radu 840
 
Na čele riadiacich vozňov je umiestnené stanovište strojvodcu, ktoré je priečkou oddelené od oddielu pre cestujúcich. Na stanovišti je riadiaci pult s ovládacími a kontrolnými prvkami. Na každom stanovišti je klimatizačné a vykurovacie zariadenie. Klimatizačné zariadenie zásobuje stanovište čerstvým vzduchom. V prevádzke vykurovanie je základné vykurovanie zabezpečené zabudovaným vykurovacím telesom s cirkulujúcim vzduchom. Prevádzka klimatizačného zariadenia je automatická a požadovanú teplotu na stanovišti môže strojvodca nastaviť na ovládacej jednotke. Pre osvetlenie stanovišťa strojvodcu slúžia dve žiarivky s výkonom 18 W, ktoré zostávajú svietiť aj pri núdzovom osvetlení. Prístroje na riadiacom pulte na stanovišti strojvodcu majú osvetlenie s možnosťou nastavenia intenzity. Nad každým stanovišťom strojvodcu sú namontované na streche dve húkačky a jedna píšťala, ktoré sa ovládajú prostredníctvom elektropneumatických ventilov pomocou dvoch tlačidiel na pulte strojvodcu, alebo pedálom húkačky a píšťaly. Ovládanie je možné len z obsadeného stanovišťa a použitie píšťaly a húkačky je registrované v pamäti rýchlomera. Na každom stanovišti je na čelnom okne namontovaný stierač, ktorého pohon zabezpečuje jednosmerný motor. Ovládanie je pomocou prepínača na pulte. Na oboch stanovištiach sú po oboch stranách spätné zrkadlá, ktoré majú elektropneumatické ovládanie polohy (vysunutie alebo sklopenie). V režime parkovanie sa zrkadlá sklopia automaticky. Po vyklopení sa zrkadlá presunú do poslednej nastavenej polohy. Okná v kabínach a spätné zrkadlá sú elektricky vyhrievané, ohrev nie je určený na dlhodobú činnosť.
 
Riadiaci pult - stred
Motorová jednotka radu 840
 
Na čele (riadiaceho vozňa) jednotky sú umiestnené dve biele pozičné svetlá, každé je obsadené bielou a červenou žiarovkou. Pozičné svetlá sú umiestnené symetricky na strednú os jednotky vo výške 1700 mm a vzdialenosť medzi nimi je 1000 mm. Svietidlá majú držiak pre sklo žltej farby do hmly. V hornej časti čela jednotky vo výške 3700 mm sú umiestnené dva biele svetlomety a jedno malé biele pozičné svetlo pre trojbodové čelné osvetlenie. Svetlomety sú umiestnené vedľa seba pri strednej osi jednotky a môžu svietiť naplno alebo tlmene. Menšie biele pozičné svetlo svieti spoločne s obomi pozičnými svetlami.
 
Riadiaci pult - pravá strana 
Motorová jednotka radu 840
 
Motorová jednotka má nainštalované zariadenie pre kontrolu bdelosti strojvodcu. Vlakový zabezpečovač Mirel VZ1 sa do prevádzky uvedie zapnutím batériového zdroja v hnanej časti jednotki. Vlakový zabezpečovač môže pracovať v režime „posun“, „prevádzka“, „výluka“, a „záves“. Príslušný režim navolí strojvodca. Zariadenie má tieto základné funkcie: kontrola maximálnej konštrukčnej rýchlosti jednotky, kontrola maximálnej rýchlosti vlakovej súpravy, kontrola maximálnej rýchlosti pre daný pracovný režim, kontrola maximálnej rýchlosti vyplývajúcej s prenesených návestných signálov. Zariadenie kontroluje aj súlad zvoleného smeru a prejdenej dráhy a v prípade, že sa jednotka začne pohybovať opačným smerom, než bol zvolený, sa aktivuje po prejdení 6 m húkačka a po prejdení 10 m sa vlak samočinne zastaví. Kontrola obsluhy tlačidiel bdelosti je závislá od rýchlosti jednoty, resp. vlaku. V parkovacej polohe sa tlačidlo nestláča, pri státí jednotky sa tlačidlo stláča každých 18 sekúnd, pri jazde rýchlosťou od 30 do 60 km/h sa stláča každých 6 sekúnd, pri rýchlosti od 60 do 90 km/h sa stláča každých 5 sekúnd a pri rýchlosti od 90 do 110 km/h je interval stláčania 4,5 sekundy. Ak strojvodca včas nestlačí tlačidlo, rozsvieti sa modrá kontrolka na návestnom opakovači, po 4 sekundách sa spustí elektrická húkačka, a ak strojvodca nereaguje otvorí sa ventil priamočinnej brzdy a vlak samočinne zastaví.
 
Riadiaci pult - ľavá strana 
Motorová jednotka radu 840
 
Voľba smeru sa vykonáva otočným prepínačom, ktorý má tri polohy: jazda vpred, nulová poloha a jazda vzad. Prepínač smeru jazdy má mechanické blokovanie a manipulovať s ním je možné, len ak je riadiaci kontrolér v nulovej polohe. Ak je prepínač smeru jazdy v polohe jazda vpred alebo jazda vzad, tak sa smer jazdy zmení len ak ťažná a brzdná sila sa blíži k nulovej hodnote, alebo rýchlosť je nižšia ako 2 km/hod. Predpísaná ťažná a brzdná sila sa nastavuje riadiacim kontrolérom. Ovládanie ťažnej sily v závislosti od polohy riadiaceho kontroléra sa prenáša v jazde do regulácie rýchlosti jednotky. Riadiaci kontrolér je mechanicky blokovaný dovtedy, kým prepínač smeru jazdy nachádza v nulovej polohe.
 
Vľavo: police pre batožinu nad sedadlami
Vpravo: stolík a odpadkový kôš 
Motorová jednotka radu 840 Motorová jednotka radu 840
 
Motorová jednotka má elektrodynamickú brzdu, elektropneumatickú brzdu, zaisťovaciu pružinovú brzdu a záchrannú brzdu. Elektrodynamická brzda je prevádzková brzda riadená mikroprocesorom účinkujúca na všetky hnacie nápravy. Elektropneumatická brzda je mechanická kotúčová zastavovacia brzda účinkujúca na všetky nápravy. Pružinová brzda je parkovacia brzda účinkujúca na všetkých nápravách a nahrádza ručnú mechanickú brzdu. Motorová jednotka má elektrickú a pneumatickú protišmykovú ochranu. Riadiaca technika meria otáčky všetkých šiestich náprav a detekuje tak šmýkanie jednej alebo viacerých náprav. Protišmykové ventily brzdy, ktorých sa to týka, sa riadia tak, aby nenastal šmyk a tým sa potiahlo maximálne spomalenie. Bežné podvozky sú regulovateľné len ako celok, t. j. nedajú sa regulovať nápravy podvozku. 
 
Nástupný priestor - sklopné sedadlá 
Motorová jednotka radu 840
 
Vľavo: nástupný priestor a bunka WC
Vpravo: oddiel pre cestujúcich
Motorová jednotka radu 840 Motorová jednotka radu 840
 
Motorová jednotka je vybavená zariadením na mazanie okolesníkov. Na každej hnanej časti jednotky je namontovaná nádrž s mazacím prostriedkom, z ktorej sa zásobuje tryska mazania okolesníkov. Mazanie prebieha pri rýchlosti vyššej než 15 km/h a mazací impulz sa vysiela vždy po prejdení 1500 m. Mazaná je predná náprava každého hnaného podvozku. Elektropneumatické pieskovacie zariadenia sú namontované na vonkajších nápravách hnacieho podvozku. Pieskovanie sa aktivuje pomocou tlačidla na paneli alebo pedálom pieskovania. Pre čistenie hnacích kolies tretej a štvrtej nápravy má každé koleso čistiacu jednotku, ktorá sa aktivuje pneumaticky z obsadeného stanovišťa strojvodcu. Čistiace klátiky sú aktívne na všetkých hnacích nápravách dovtedy, pokiaľ je zatlačené tlačidlo. Pri automatickom ovládaní pôsobia čistiace klátiky len na riadiacej motorovej jednotke. Motorová jednotka je vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou Alfa 80.
 
Palivová nádrž (1000 l) a elektrická zásuvka 
Motorová jednotka radu 840
 
Vľavo: kĺb spájajúci koncovú časť jednotky s trakčnou časťou
Vpravo: tunel Hubner 
Motorová jednotka radu 840 Motorová jednotka radu 840
 
Pri viacnásobnom riadení môžu byť v jednej vlakovej súprave spriahnuté tri motorové jednotky. Medzi motorovými jednotkami nesmie byť spriahnutý žiaden osobný vozeň klasickej stavby, ani prípojný vozeň. Vedenie viacnásobného riadenia musí byť elektricky zapojené medzi všetkými spriahnutými jednotkami od prvej k poslednej. Pri jazde sa musí obsadené stanovište nachádzať vždy na čele vlaku.
 
Automatické spriahlo 
Motorová jednotka radu 840
 
Vzhľadom na nedostatočné teplotné pomery v oddieloch pre cestujúcich boli do motorových jednotiek dodatočne nainštalované klimatizačné zariadenia.
 
Okrem vlastných poznámok autora boli použité tieto pramene:
  • ŽOS Vrútky, a.s.,
  • Návod na obsluhu a údržbu dieselovej jednotky radu 840, ZSSK
  • Jaromír Bittner a kol.: malý atlas lokomotiv 2007, Gradis Bohemia, 2006.
Fotografie interiéru motorových jednotiek radu 840 si môžete pozrieť vo fotoalbume.
 
Fotografie motorových jednotiek si môžete pozrieť v tomto fotoalbume. © autor

Home