eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (4.)
Peter, 13.07.2009 (12077 pretan)

     Poas uplynulého víkendu som sa opä zastavil na hlavnej stanici. Rekonštrukcia 4. nástupiša by mala by poda predpokladov ukonená do 2. septembra, teda do konca prázdnin. Rekonštrukné práce od mojej poslednej návštevy opä o nieo pokroili. Do konca prázdnin zostáva sedem týdov, take pri tomto tempe sa termín ukonenia sná dodrí. O aktuálnom stave rekonštrukných prác sa dozviete z nasledujúcej fotoreportáe.

Stavebné práce sú v rozdielnom štádiu rozpracovanosti. Koaj 18 je znesená a po celej dke je vybrané lôko. Nová hrana nástupiša je na tejto strane hotová a na krátke úseky pri podchodoch.
 
Na strane od Lamaa
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Stredná as nástupiša
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Na strane od Vinohradov
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Pohad na stavenisko na strane od Vinohradov
Rekonštrukcia 4. nástupiša 
 
Pozd nástupiša je poloená nová koaj 16 v novom štrkovom lôku. Na strane od Vinohradov je napojená do výhybky. Chýba dokoni úsek na strane od Lamaa, ale miesto po chýbajúcej koaji je vyuité pre doasnú cestu pre cestné stavebné stroje a autá.
 
Koaj . 16 je poloená po celej dke
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Prostredná as nástupiša
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Geometriu koaje je potrebné ešte upravi
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Práce na novom prístrešku nástupiša tie pokroili. Nosníky sú po celej dke nástupiša a okrem strednej asti je na nosníkoch uchytený aj horný krycí plech.
 
Nové 4. nástupište
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Stredná as nástupiša
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Na strane od Vinohradov prebiejú aj planírovacie práce. Na udupaný štrk sa bude klás nová dlaba.
 
Strana od Vinohradov
Rekonštrukcia 4. nástupiša
 
Viac o aktuálnom stave stavebných prác napovedia fotografie z uplynulého víkendu, ktoré som doplnil do fotoalbumu. © autor

Svisiace lnky:
Rekontrukcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (6.) (21.09.2009)
Nstupite je hotov, vluka pokrauje (27.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (5.) (17.08.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (3.) (26.06.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (2.) (06.06.2009)
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (19.05.2009)
Modernizcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (06.05.2009)


Home