Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol)
Železničná zastávka Bratislava Vinohrady
Peter, 15.08.2009 (33877 prečítané)

     Železničná zastávka Bratislava Vinohrady leží na trati 120 a súčasne na trati 130. Je to jedna z mála železničných zastávok, v ktorej pravidelne zastavujú nielen osobné vlaky, ale aj rýchliky. Zastávka leží na Račianskej ulici v Bratislave. Jej poloha je výhodná pre rýchle spojenie s mestom, ktoré je zabezpečené električkami, z nich niektoré tu majú konečnú zastávku. Denne cez zastávku prejdú stovky cestujúcich, podstatne viac, ako cez neďalekú železničnú stanicu Bratislava predmestie. Je to predovšetkým z dôvodu, že takmer všetky vlaky smerujú na hlavnú stanicu.

Zastávka Bratislava-Vinohrady sa nachádza v lokalite, kde sa v prvopočiatkoch železnice v Bratislave križovali mimoúrovňovo Prešporsko-trnavská prvá uhorská železnica s Uhorskou centrálnou železnicou.
 
Zastávka Bratislava-Vinohrady
Vľavo bezbariérový prístup a schodisko bez chodníka
Bratislava-Vinohrady
 
Orientačná mapa - poloha žst. Bratislava Dynamitka a zastávky Dynamitka
Orientačná mapa
 
Na Prešporsko-trnavskej železnici bola v tejto lokalite už v roku 1891 vybudovaná železničná stanica Bratislava Dynamitka. Neskôr bola vybudovaná priama trať z bratislavskej hlavnej stanice do Rače, ktorá  bola do prevádzky uvedená 2.2.1883. Táto nová trať viedla v úseku po Biely kríž súbežne s traťou do Štúrova. Vybudovaním tejto traťovej spojky došlo k presmerovaniu záťaže od Trnavy, pretože hlavná stanica ležala na dôležitej trati Viedeň – Budapešť. Niekedy v období rokov 1893 až 1898 bola vybudovaná aj druhá koľaj medzi hlavnou stanicou a Račou. V tomto období došlo aj k preorientovaniu traťových koľají medzi hlavnou stanicou a odbočkou Bratislava Rača. Po mimoúrovňovom križovaní so železničnou traťou Bratislava Dynamitka – odbočka Bratislava Rača sa trať z hlavnej stanice oblúkom na ňu v odbočke Bratislava Rača pripojila. Z odbočky Bratislava Rača viedla ďalej jedna trať do stanice Rača a druhá trať do stanice Bratislava zriaďovacie nádražie. Na tomto mieste pred odbočkou Bratislava Rača vznikla už v roku 1894 zastávka Dynamitka.
 
Rýchlik do Košíc zastal pri 3. nástupišti
Bratislava-Vinohrady
 
Bratislava-Vinohrady - nástupište č. 1 a 2 pri trati 130
Bratislava-Vinohrady
 
Bezbariérový prístup
Bratislava-Vinohrady
 
Významnejšie zmeny v súvislosti zo zastávkou Bratislava-Vinohrady nastali až po 2. svetovej vojne. Najprv, po roku 1950 vznikla na trati do Štúrova pri podniku Dimitrovka (predtým Dynamitka) zastávka Bratislava zastávka. Táto však nebola vzhľadom na svoju polohu prínosom. V súvislosti s prestavbou bratislavského železničného uzla od roku 1963 bola vybudovaná odbočka Močiar v úseku Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, z ktorej viedla trať do odbočky Bratislava Rača.
 
Pôvodný klenbový most nad Račianskou ulicou sa zachoval dodnes
Pôvodný most nad Račianskou ulicou
 
Vzadu naľavo pôvodný klenbový most nad Račianskou ulicou
Pôvodný klenbový most nad Račianskou ulicou
 
V rámci tejto výstavby bola vybudovaná aj nová zastávka Bratislava-Vinohrady, spoločná pre trate do Žiliny (120) a Štúrova (130). Pri výstavbe došlo aj k preloženiu trate Bratislava hl.st. – odbočka Vinohrady. Zároveň boli vybudované nové mosty nad Račianskou ulicou a zrekonštruovaná železničná stanica Bratislava predmestie, z ktorej sa vybudovala nová traťová spojka do odbočky Bratislava Rača. V priestore začiatku súbehu tratí z Trnavy a Galanty bola vybudovaná nová zastávka Bratislava-Vinohrady.
 
Bratislava-Vinohrady - nový (vľavo) a starý (vpravo) most nad Račianskou ulicou
Bratislava-Vinohrady
 
Prístup k nástupišťam je podchodom
Bratislava-Vinohrady
 
Výťah pre imobilných cestujúcich
Bratislava-Vinohrady
 
Vyústenie podchodu na Račianskej ulici pri končenej zastávke električiek
Bratislava-Vinohrady
 
Zastávka Bratislava-Vinohrady má štyri nástupišťa. Nástupište č. 1 pri trati 130 pre smer Galanta, nástupište č. 3 pri trati 120 pre smer Trnava a nástupište č. 2 pri trati 130 a nástupište č. 4 pri trati 120 pre smer Bratislava hl.st.
 
Interiér vybavovacej haly
Bratislava-Vinohrady
 
Schodisko k nástupišťam a plošina pre imobilných cestujúcich
Bratislava-Vinohrady
 
Informačná tabuľa
Bratislava-Vinohrady
 
Stanica bola pred pár rokmi zrekonštruovaná a bol vybudovaný bezbariérový prístup pre imobilných cestujúcich. Je potrebné poznamenať, že bezbariérový prístup nie je ani na hlavnej stanici v Bratislave.
 
Most nad Račianskou ulicou - trať 120
Posledné vozne dlhších vlakov stoja mimo perón na moste
Bratislava-Vinohrady
 
Zastávka Bratislava-Vinohrady má aj nedostatky, pre ktoré je terčom kritiky. Nástupišťa nemajú dostatočnú dĺžku. Posledné vozne dlhších vlakov, ktoré tu zastavujú, sú mimo perónu a stoja na moste nad Račianskou ulicou.
 
Bratislava-Vinohrady
Chodník si museli cestujúci vyšliapať
Bratislava-Vinohrady
 
Zastávka je obľúbeným miestom fotografov železnice, poskytuje možnosť odfotiť prechádzajúce vlaky s jednou dominánt Bratislavy, televíznou vežou Kamzík, ktorá sa vypína nad Malými Karpatmi.

Home