Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Železničné objekty a národné kultúrne pamiatky
Peter, 02.09.2009 (12607 prečítané)

      Železnice na Slovensku majú viac ako 160 ročnú históriu. Sieť železničných tratí sa budovala postupne. Niektoré trate a železničné objekty, ktoré boli vybudované v rannom období železníc na Slovensku, už neexistujú, no našťastie niektoré stoja dodnes a niektoré z nich dokonca doteraz slúžia svojmu účelu. V nasledovnom článku si niektoré zaujímavé železničné objekty, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrné pamiatky, priblížime. 

Viaceré železničné objekty majú historickú hodnotu, sú zaujímavé svojou jedinečnosťou, architektúrou a pod. Aby nedošlo k znehodnoteniu tohto kultúrneho dedičstva, nad týmito objektmi drží ochrannú ruku štát. Už v úvode chcem uviesť, že nie je mojim cieľom tu vymenovať všetky železničné objekty, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Chcem len niektoré zaujímavé objekty spomenúť a zároveň spomenúť ich rôznorodosť. Národnými kultúrnymi pamiatkami nie sú len budovy, sú nimi aj tunely, či mosty, ale národnou kultúrnou pamiatkou je tiež areál rušňového depa, alebo sú nimi niektoré lesné železnice. Najpočetnejšiu skupinu tvoria však železničné stanice. V niektorých prípadoch ide o komplex viacerých objektov, ktoré podliehajú ochrane.
 
Výpravná budova konskej železnice z roku 1836
Výpravná budova konskej železnice z roku 1836 
 
Železničné stanice:
 • Múzeum dopravy v Bratislave s koľajiskom, Šancová ul., sklad I. a sklad II. z druhej polovice 19. storočia.
 • Budova bývalej Uhorskej centrálnej železnice v Bratislave, výpravná budova na Šancovej ul., z roku 1848 (klasicizmus neskorý).
 • Stanica konskej železnice v Bratislave, výpravná budova na križovatke Krížnej a Legionárskej ul., z roku 1836 (klasicizmus).
 • Bratislava - Železná studienka, čakáreň a dom strážnika oddielu, v Bratislave, z roku 1904.
 • Železničná stanica v Kežmarku, Slavkovská ul., z 90. rokov 19. storočia (secesia).
 • Železničná stanica v Leopoldove, Nádražná ul., výpravná budova starej stanice z roku 1872-1883, výpravná budova novej stanica okolo roku 1910.
 • Železničná stanica v Skalitom, výpravná budova z roku 1884 (historizmus).
 • Železničná stanica vo Svätom Jure, Staničná ul., z rokov 1840-1846.
 • Trenčianske Teplice, Hviezdoslavova ul., 40. roky 20. storočia (funkcionalizmus).
 • Bývalá železničná stanica v Trenčíne, Mestský park, koniec 19. storočia (eklekticizmus).
 • Stanica Studený Potok, Veľká Lomnica, výpravná budova z roku 1895 (hrázdená architektúra).
 • Stará stanica elektrickej dráhy na Štrbskom Plese, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, z roku 1912  (secesia).
 • Stanica elektrickej dráhy v Tatranskej Lomnici, Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, z 20. rokov 20. storočia (secesia).
 
Výpravná budova prvej parnej železnice z roku 1848.
Výpravná budova prvej parnej železnice z roku 1848
 
Výpravná budova v Kežmarku z konca 19. storočia
Výpravná budova v Kežmarku z konca 19. storočia
 
Výpravná budova v Studenom Potoku z roku 1895
Výpravná budova v Studenom Potoku z roku 1895
 
 
Rušňové depá:
 • Rušňové depo v Prievidzi, Bojnická ul., výhrevňa z rokov 1912-1913.
 • Rušňové depo v Spišskej Novej Vsi, Dukelská ul., kruhová vodárenská veža, z roku 1955, kĺbová rušňová točňa z roku 1872, sklad z roku 1872 (novoklasicizmus), prevádzkovo-administratívna budova depa z roku 1872 (novoklasiciznus), dielňa hlavných opráv z roku 1872 (novoklasicizmus).
 • Rušňové depo s areálom v Bratislave, Dopravná ul., depo východ, personálna kuchyňa, trubkáreň a Malá vodáreň z 80. rokov 19. storočia Veľká vodáreň z 30. rokov 20. storočia.
 • Rušňové depo s areálom Košice, železničná stanica, administratívna budova, vodojem a remíza z 19. storočia,
 • Liptovská Teplička, drevená čakáreň a strážny dom z 20. rokov 20. storočia (ľudové staviteľstvo).
 
Zrekonštruovaná budova Veľkej vodárne v depe na Rendeze
Veľká vodáreň v depe na Rendeze
 
 
Železničné tunely:
 • Železničný Bratislavský (Lamačský) tunel, Bratislava, Pražská ul., z rokov 1844-1848 (novogotika).
 • Margeciansky tunel, Margecany, tunel zo 70. rokov 19. storočia.
 • Železničný tunel Chmeľov, okr. Prešov, Pod Petičom, z roku 1943 (moderné hnutie).
 
Najstarší železničný tunel na Slovensku
Najstarší železničný tunel na Slovensku
 
Najstarší železničný tunel na Slovensku (naľavo) počas opravy v roku 2005
Najstarší železničný tunel na Slovensku
 
 
Železničné mosty:
 • Červený most v Bratislave, Železná Studnička, fragment piliera z roku 1848.
 
Depo Historickej lesnej úvraťovej železnice - Vychylovka
Historická lesná úvraťová železnica Vychylovka
 
Lesné železnice:
 • Čiernohronská železnica: Čierny Balog - staničná budova z roku 1920, Dolný hajc z 10. rokov 20. storočia, Horný hajc z roku 1908, stanica Vydrovo z roku 1908, cestný most v doline Vydrovo, most v lokalite Sv. Ján z roku 1948, železničná budova v Hronci z roku 1912, výhrevňa v Hronci zo 40. rokov 20.storočia, železničný most v osade Nový krám z roku 1908, Valaská - železničný most pri Chvatimechu z roku 1946, a niektoré ďalšie objekty ČHŽ.
 • Čiernovážska úzkorozchodná železnica Liptovský Hrádok, údolie Čierneho Váhu, 20. storočie,
 • Kysucko-oravská lesná úvraťová železnica, Nová Bystrica časť Vychylovka z rokov 1925-1926, Oravská Lesná, Tanečník-Beskyd, 20. storočie.
 
Čiernohronská železnica - stanica v Čiernom Balogu
Čiernohronská železnica - stanica v Čiernom Balogu
 
 Na záver chcem uviesť, že niektoré železničné objekty aj keď nie sú národnými kultúrnymi pamiatkami, sú pamiatkovo chránené. Ďalšie informácie o našich národných kultúrnych pamiatkach nájdete na stránke Pamiatkového úrade Slovenskej republiky, odkiaľ boli tiež čerpané informácie uvedené v článku.

 


Home