eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov rue radu 746, alebo 51. ronk MSV 2009 v Brne (2.)
Peter, 17.09.2009 (16655 pretan)

     alším rušom, ktorý ma na výstavisku BVV poas konania 51. MVS zaujal, bol motorový ruše 746.001-7, ktorý vyrobili OS Zvolen. Motorový ruše radu 746 je štvornápravový s jednou veovou kabínou umiestnenou na hlavnom ráme ruša asymetricky blišie k zadnej asti ruša. Kabína rozdeuje ruše na dve asti, prednú dlhšiu a zadnú kratšiu, na ktorých sa pod kapotou nachádzajú hlavné a pomocné zariadenia a agregáty.

 Technické parametre ruša radu 746
 
 rad
746
 
predchádzajúce oznaenie
nemá
 
výrobca
OS Zvolen
 
oznaenie výrobcu
 
 
rok výroby
2009
 
rozchod
1 435
 
usporiadanie náprav
Bo´Bo´
 
maximálna povolená rýchlos
90
km/hod
hmotnos
66,5
t
dka cez nárazníky
13 820
mm
rázvor podvozku
2 400
mm
vzdialenos otoných apov
 6 700
mm
menovitá hmotnos na dvojkolesie 
16 625
kg
 
 
 
typ spaovacieho motora ( diesel)
Caterpillar 3508 B SCAC
 
 - výkon motora
970
kW
 - otáky
1 800
min-1
 - merná spotreba pri plnom výkone
202,7
g/kWh
prenos výkonu
elektrický AC/DC
 
trakný alternátor
1FC2 454-4 BO 92-Z
 
- menovitý výkon
810
kVA
trakný motor
rekonštruovaný TE 005
 
maximálna aná sila na háku
204
kN
vykurovací agregát
Webasto Thermo 300
 
brzdy
mechanická, pneumatická
 
typ vzduchotlakovej brzdy
DAKO – GP
 
reim EDB
spádový/zastavovací
 
 
Dieselelektrický ruše vznikol rekonštrukciou motorového ruša radu 742, z ktorého bol pouitý hlavný rám a podvozky s traknými elektromotormi TE 005, ktoré boli rovnako rekonštruované. Prenos výkonu je elektrický, striedavo–jednosmerný (AC-DC).
 
Motorový ruše 746.001
Motorový ruše 746.001
 
Do ruša je namontovaný naftový motor Caterpillar s výkonom 1000 kW pri otákach 1800 min-1, ktorý poháa trakný alternátor 1FC2 454-4 BO 92-Z s výkonom 810 kVA. Rovnaký alternátor bol montovaný aj do motorových rušov radu 736.
 
Predný podvozok ruša 746.001
Motorový ruše 746.001
 
Zadný podvozok ruša 746.001
Motorový ruše 746.001
 
Ruše má dva dvojnápravové podvozky. Na spodnej strane hlavného rámu je medzi podvozkami umiestnená palivová nádr (4000 l) a vzduchojemy.
 
Palivová nádr (4000 l) a nad ou vzduchojem
Motorový ruše 746.001
 
Ruše má tlakovzdušnú samoinnú a priamoinnú brzdu DAKO DK-GP a elektrodynamickú brzdu so spádovým aj zastavujúcim reimom.
 
Predné stanovište rušovodia
Motorový ruše 746.001
 
Riadiaci pult na zadnom stanovišti rušovodia
Motorový ruše 746.001
 
Riadiaci pult na prednom stanovišti rušovodia
Motorový ruše 746.001
 
Vo veovej kabíne je vdy po pravej strane v smere jazdy stanovište rušovodia. Na oboch, diagonálne umiestnených stanovištiach sú umiestnené ovládacie pulty s kontrolérmi pre ovládanie jazdy a elektrodynamického brzdenia. Na kadom stanovišti je rušovodiovi k dispozícii odpruená, pozdne a výškovo nastavitené sedaka. Na strope kabíny je umiestnená klimatizaná jednotka so stropnými ventilátormi.
 
Hygienický kútik s umývadlom
Motorový ruše 746.001
 
Elektrické istiace a ovládacie prístroje v skrini
Motorový ruše 746.001
 
Na škodu veci je, e k tomuto rušu nebol na vetrhu k dispozícii iaden prospekt s technickými údajmi a aspo struným technickým popisom. O týchto údajoch sa návštevníci mohli dozvedie len z informaného panelu umiestneného veda ruša. Motorový ruše 746.001-7 bol vyrobený pre nákladného prepravcu ZSCS.

Home