eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Technick������������������������������������������������������������������������ inform������������������������������������������������������������������������cie
Osobn voze radu Ampeer a osobn voze radu ARmpee61, alebo 51. MSV 2009 v Brne (3.)
Peter, 20.09.2009 (32729 pretan)

      OS Vrútky, a.s., na vetrhu v Brne vystavovala dva zrekonštruované osobné vozne. Voze radu Ampeer bol vo farebnej schéme spolonosti ZSSK a voze ARmpee61 bol vo farbách D. Ide o osobné vozne, ktoré majú oddiely 1. triedy. Rekonštruované vozne majú nové podvozky. V nasledujúcom lánku uvediem struný popis týchto osobných vozov a niektoré technické parametre.

Osobný voze radu Ampeer
 
Voze Ampeer je vekopriestorový klimatizovaný voze 1. triedy urený pre osobnú dopravu na tratiach s normálnym rozchodom (1435 mm). Voze spa poiadavky medzinárodnej dopravy a interoperability. Voze má na kadom konci nástupný priestor, do ktorého vedú z oboch boných strán predsuvné dvere.
 
Vavo RB a odpadkové koše na separovaný odpad v nástupnom priestore
Vpravo bunka WC s uzavretým systémom
OV Ampeer  OV Ampeer
                   
V kadom nástupnom priestore sa nachádza bunka WC s uzavretým systémom. Z nástupného priestoru je umonený prechod do alšieho voza cez dvojkrídlové posuvné dvere s automatickým otváraním. Do vekopriestorového oddielu pre cestujúcich z nástupného priestoru vedú posuvné presklené dvere s automatickým ovládaním.
 
Vekopriestorový oddiel pre cestujúcich
OV Ampeer
 
Zásuvky elektrického rozvodu 230 V, 50 Hz
OV Ampeer
 
Oddiel pre cestujúcich je rozdelený priekou na dve asti. Sedadlá sú usporiadané 2+1, priom sedadlá sú orientované stále 2+2 proti sebe, resp. 1+1 proti sebe. Medzi takto orientovanými sedadlami je rozkladací stolík. Na bonici sú pri sedadlách umiestnené zásuvky elektrického rozvodu 230 V, 50 Hz pre napájanie elektrických prístrojov. Medzi sedadlami je priechodná pozdna ulika. Nad sedadlami sú po oboch stranách police pre batoinu, ktoré sú orientované tie pozdne. V policiach je zabudované aj individuálne osvetlenie.
 
Usporiadanie sedadiel a pevný stolík s rozkladacou hornou doskou
OV Ampeer
 
Voze je napájaný elektrickou energiou z priebeného vysokonapäového vedenia pomocou centrálneho zdroja.
 
Moderný podvozok s kotúovou brzdou a magnetickou koajnicovou brzdou 
OV Ampeer
 
Voze radu Ampeer má podvozky typu SF 300-3S/MG s kotúovou a magnetickou koajnicovou brzdou. Zariadenia a agregáty umiestnené zospodu rámu voza sú zakryté boným krytom.
 
Osobný voze radu ARmpee61
 
Voze ARmpee61 je vekopriestorový klimatizovaný voze 1. triedy urený pre osobnú dopravu na tratiach s normálnym rozchodom (1435 mm). Voze spa poiadavky medzinárodnej dopravy a interoperability z hadiska hluku a tie z hadiska prepravy osôb so zníenou pohyblivosou.
 
OV ARmpee61 vo farbách D
OV ARmpee61
 
Vnútorný priestor je voza rozdelený na nástupný priestor s runou brzdou, bunkou WC s uzavretým systémom pre personál, sklad, kuchyu a bufetový oddiel (bistro), a jeden vekopriestorový oddiel 1. triedy pre cestujúcich lenený na jednotlivé boxy a nástupný priestor na druhom konci voza bez runej brzdy s bunkou WC pre cestujúcich taktie s uzavretým systémom. V tomto nástupnom priestore je umiestnený aj elektrický rozvádza.
 
Bufet
OV ARmpee61
 
Barový pult
OV ARmpee61
 
Boxy a barové stoliky
OV ARmpee61
 
Pre vstup do voza slúia štvoro predsuvných dverí, ktoré sú na oboch koncoch voza na boných stranách. Prechod do alšieho voza je z nástupného priestoru moný cez dvojkrídlové posuvné dvere s automatickým ovládaním.
 
Oddiel pre cestujúcich
OV ARmpee61
 

Svisiace lnky:
tvornpravov osobn voze radu Bdghmeer (11.01.2012)
Prpojn vozne (1.) prpojn vozne radu Balm/Bix/020, radu BFalm/Bix-Post/BDix/022, radu Balm/Bmx/050 a radu Baim/Bmnp/Bnp/053 (04.08.2009)
tvornpravov osobn voze radu BDsheer (05.06.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (2.) v sasnosti platn oznaenie (13.01.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (1.) (13.01.2009)


Home