eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Zrekontruovan elektrick rue radu 230, alebo 51. MSV v Brne (5.)
Peter, 30.09.2009 (12769 pretan)

     alším zaujímavým exponátom na vetrhu v Brne bol zrekonštruovaný elektrický ruše 230.095-2. Elektrické rušne radu 230 sa vyrábali od roku 1966 v Škode Plze pod ich pôvodným oznaením radu S 489.0. Tieto univerzálne rušne sú urené pre prevádzku na elektrifikovaných tratiach s napájacou traknou sústavou 25 kV, 50 Hz. Ruše vystavený v Brne je jeden zo siedmych rušov, ktoré zrekonštruuje firma Pars Nova pre objednávatea D Cargo.

Ruše 230.095-2 bol z prevádzky vyradený u niekoko rokov, o sa podpísalo aj pod jeho zlý technický stav. Sprevádzkovanie ruša si vyiadalo generálnu opravu podvozkov, skrine a traknej výzbroje vrátane novej elektroinštalácie. Oprava sa týkala aj trakných motorov, ktorým bola zvýšená izolaná trieda, a vymenený za nový bol aj kompresor.
 
Zrekonštruovaný elektrický ruše 230.095-2
Elektrický ruše 230.095-2
  
Vymenené bolo elektrické osvetlenie oboch kabín a strojovne ruša, ktoré je iarivkové. Na rušni bolo vykonaných celkom 23 zmien technického stavu a 17 modernizaných prvkov. Tieto zmeny sa dotkli aj stanoviša rušovodia.
 
Nový pult ruša
Elektrický ruše 230.095-2
 
Do kabín bol dosadený nový riadiaci pult rušovodia. Pre riadenie ruša bol nainštalovaný nový riadiaci systém.
 
Elektrický rozvádza za rušovodiom (vavo)
Hygienický kútik s umývadlom a mikrovlnkou (vpravo)
Elektrický ruše 230.095-2  Elektrický ruše 230.095-2
 
Stanoviša boli vybavené klimatizáciou, zrenovované boli aj hygienické kútiky s umývadlom.
 
Priechodné chodby po stranách strojovne ruša
Elektrický ruše 230.095-2  Elektrický ruše 230.095-2
 
V rušni je dosadená mobilná as vlakového zabezpeovaa pre eskú republiku, Slovenskú republiku a Maarsko, a rádiostanice s terminálom GSM-R pre prevádzku v uvedených krajinách. Regulácia výkonu rušov radu 230 sa vykonáva prepínaním odboiek trakného autotransformátora. Štyri trakné motory sú napájané zvlneným prúdom cez diódové usmerovae. Skria rušov s oblými tvarmi bola vyrobená zo sklolaminátu. Na základe toho dostali tieto rušne aj svoju prezývku "laminátka". Vystavený ruše mal novú farebnú schému elezniného prepravcu D Cargo.
 
Nová elektrická výzbroj
Elektrický ruše 230.095-2
 
Spracované poda materiálov firmy Pars Nova.

 


Home