Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Technick������������ inform������������cie
51. MSV 2009 v Brne (6.) – záver
Peter, 04.10.2009 (16393 prečítané)

     V záverečnej časti si stručne priblížime niektoré ďalšie exponáty z oblasti železničnej, resp. koľajovej dopravy. ŽOS Zvolen okrem motorového rušňa ZSCS 746.001 tu vystavovali motorovú jednotku ZSSK 813.033. Spoločnosť Pars Nova tu vystavovala motorovú jednotku ČD 814.080 známu pod obchodným názvom Regionova. Ďalším vystavovaným rušňom bol dvojnápravový rušeň 719.701-5 vyrobený spoločnosťou spoločnosti CZ Loko. Firma Bombardier tu vystavovala rekonštruovaný osobný vozeň MÁV Bpee. Zaujímavým exponátom bola určite aj nízkopodlažná električka pre Prahu vyrobená Škodou Plzeň. Električka bola na 51. ročníku MSV ocenená zlatou medailou. Aj o týchto exponátoch je nasledujúci článok.

Motorové jednotky ZSSK radu 813 vznikli prestavbou motorových vozňov radu 810, resp. prívesných vozňov radu 011. Technický popis tejto jednotky tu na stránkach magazínu je už uvedený, z tohto dôvodu uvediem len fotografiu vystavovanej 813.033-7, ostatné fotografie doplním do fotoalbumu k článku o týchto motorových jednotkách. Mimochodom, medzičasom som túto jednotku odfotil odstavenú v železničnej stanici Horná Štubňa, fotografia je v príslušnom fotoalbume.
 
Motorová jednotka ZSSK 813.033
MJ radu 813
 
Motorová jednotka ČD 814-914 je tiež známa už viac rokov. Prototyp tejto nízkopodlažnej jednotky bol verejnosti predstavený už v roku 2005, v tom istom roku jednotka získala aj Zlatú medailu MSV. Motorová jednotka je dvojdielna, zložená je motorového vozňa a riadiaceho vozňa. Jednotky vznikli prestavbou motorových vozňov ČD radu 810 a prívesných vozňov ČD radu 010. Rekonštrukciou vznikla jednotka, ktorá poskytuje cestujúcim vyšší komfort a konštrukcia jednotky umožňuje cestovanie aj imobilným cestujúcim. Zároveň sa zvýšil komfort obsluhy, keďže celé stanovište strojvodcu bolo kompletne zrekonštruované. Jednotka má zabudovaný riadiaci systém, ktorý umožňuje napr. automatickú reguláciu rýchlosti. Oproti motorovým vozňom radu 810 má jednotka nižšiu spotrebu paliva a mazív, a tiež je menej náročná na údržbu. To sa odráža aj v nižších prevádzkových nákladoch. V porovnaní s motorovými vozňami radu 810 sa zlepšili trakčné vlastnosti a výkon tohto koľajového vozidla.
 
Motorová jednotka ČD 814.080-8
MJ ČD radu 814
 
Interiér motorovej jednotky 
Motorová jednotka ČD 814.080-8
 
Riadiaci pult jednotky 
Motorová jednotka ČD 814.080-8
 
Motorový rušeň 719.701-5 tu vystavovala spoločnosť CZ Loko. Tento malý, ale sympatický rušeň s rozchodom 1435 mm má dĺžku cez nárazníky 10 m, vzdialenosť náprav je 5 m. Usporiadanie náprav je Bo. V rušni je použitý elektrický prenos výkonu AC-AC. Výrobca pre pohon trakčného alternátora Siemens 1 FC2 401-4 BD 25 použil spaľovací motor Caterpillar C 15 s výkonom 403 kW. Rušeň má hmotnosť 44 t (podľa popisu len 42 t) a dosahuje maximálnu rýchlosť 60 km/h. Palivová nádrž má objem 1300 l. Maximálna ťažná sila tohto sympatického drobca je 148 kN. Rušeň určite nájde svoje uplatnenie na vlečkách.
 
Motorový rušeň 719.701
Motorový rušeň 719.701
 
Spoločnosť Bombardier na veľtrhu predstavila modernizovaný osobný vozeň MÁV radu Bpee. Vozeň je zrekonštruovaný z vozňov, ktoré sa vyrábali v rokoch 1978-1979. Rozchod vozňa je 1435 mm. Dĺžka cez nárazníky je 24500 mm. Dĺžka skrine vozňa je 24200 mm, výška je 4050 mm a šírka 2883 mm. Vozeň má brzdový systém KE-PR (D) a jeho maximálna rýchlosť vozňa je 140 km/h. Napájací elektrický systém vozňa je 1000/1500 V 15-52 Hz. Vlastné zásobovanie vozňa elektrickou energiou zabezpečujú alkalické batérie typu 3KPM 410. Počet miest na sedenie v usporiadaní pre 2. triedu je 72, v usporiadaní pre 1. triedu je počet miest na sedenie 52.
 
Osobný vozeň MÁV radu Bpee
OV MÁV Bpee
 
Interiér vozňa radu MÁV Bpee
OV MÁV Bpee
 
OV MÁV Bpee - schéma
OV MÁV Bpee - schéma
 
Škoda Plzeň okrem železničných koľajových vozidiel vystavovala na 51. MSV v Brne aj modernú električku „ForCity Prague Tramcar“ (typ 15 T), teda električku pre Prahu. Električka má moderný dizajn, zložená je z 3 článkov a je nízkopodlažná. Pri konštrukcii električky boli použité moderné technológie. Riadenie trakčných motorov je bez prevodoviek, individuálne riadenie synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi a IGBT meničmi znižujú energetickú náročnosť prevádzky a náklady na údržbu. Interiér električky je priestranný a poskytuje dostatok miesta pre detské kočíky a tiež pre vozíky imobilných cestujúcich, ktorým ľahký nástup umožňuje malá výška podlahy električky, ktorá je 320 mm nad temenom koľajnice. Úplnú bezbariérovosť umožňuje vyklápacia plošina v priestore prvých dverí električky. Vystavený exemplár mal v každom článku sedadlá vyrobené z iného materiálu (drevené, umelohmotné, čalúnené látkou). Dobré jazdné vlastnosti zabezpečuje 100 % adhézia a voči podvozkom otáčajúce sa skrine jednotlivých článkov. To dodáva električke dostatočnú dynamiku aj pri oblúkovitých tratiach alebo na tratiach v stúpaní. Električka je určená pre napájací systém 600 V DC, usporiadanie podvozkov je Bo´Bo´Bo´Bo´. Rozchod je 1435 mm. Dĺžka celej súpravy je 31400 mm. Šírka skrine električky je 2460 mm a jej výška nad temenom koľajnice je 3600 mm. Výška podlahy električky nad temenom koľajnice je 350/450 mm. Výkon použitých trakčných motorov je 720 kW. Počet miest na sedenie je 61, počet stojacích cestujúcich je 239, takže celková kapacita električky je 300 cestujúcich.
 
Električka pre Prahu
Električka pre Prahu
 
Stanovište vodiča
Električka pre Prahu
 
Interiér električky
Električka pre Prahu
 
Zadná časť električky
Električka pre Prahu
 
Električka pre Prahu
Električka pre Prahu
 
Električka pre Prahu
Električka pre Prahu
 
Nemenej zaujímavými exponátmi boli napr. gumou odpružené koleso pre električku v Talianskom meste Messina, ktoré dodala f. Alstom Transport pre prevádzkovateľa GTT Turín. Konštrukcia kolesa je dielom f. Bonatrans Group, a.s., ktorá kolesá aj vyrába. Gumou odpružené koleso je určené pre električky s maximálnou rýchlosťou 70 km/h. Nominálny priemer tohto kolesa je 680 mm.
 
Odpružené koleso električky
Odpružené koleso električky
 
 Odpružené koleso električky - detail
Odpružené koleso električky
 
Podvozok pre rušeň s elektromotormi
Podvozok pre rušeň s elektromotormi
 
Naftový motor od f. Caterpillar v reze
(princíp činnosti tohto motora je predmetom učiva základnej školy)
Motor Caterillar v reze  Motor Caterillar v reze
 
Pri napísaní tohto bezpochyby zaujímavého článku boli použité informácie uvedené v propagačných materiáloch uvedených výrobcov dostupné na 51. MSV v Brne.
 
Po ukončení prehliadky som nasadol do svojej obľúbenej mašinky a išiel som domov.
 
Moja obľúbená mašinka
Moja obľúbená mašinka

 


Home