Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 29.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Dopravné múzeum v Bratislave oslávilo v lete 10 rokov existencie
Peter, 20.10.2009 (8795 prečítané)

     Dopravné múzeum v Bratislave bolo slávnostne otvorené 24. júna 1999. Mnohí najmä železniční fanúšikovia toto múzeum poznajú aj vďaka známej akcie „Deň múzeí“, ktorá sa koná v máji, a akcií tzv. parných jázd, ktoré tu usporadúva v spolupráci Múzejno-dokumentačné centrum (ŽSR) a Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava Východ. Múzeum je otvorené celoročne a každodenne okrem pondelka a jeho návšteva je najmä v tomto pochmúrnom jesennom období veľmi vhodným typom na výlet. Nasledujúci článok je nielen pozvánkou na prehliadku múzea, je to skôr krátke zamyslenie nad jeho históriou a budúcnosťou.

Múzeum dopravy v Bratislave je súčasťou Slovenského technického múzea. Nachádza sa na Šancovej ulici, za výpravnou budovou prvej bratislavskej stanice parnej železnice, dnes tu sídli generálne riaditeľstvo Železničnej polície. Expozícia múzea je umiestnená v dvoch halách, ktoré boli pôvodne skladmi, a na koľajisku parostrojnej železnice, ktoré sa nachádza v blízkosti bratislavskej hlavnej stanice, resp. je jeho súčasťou. Návštevníci sa sem dostanú MHD ak vystúpia na zastávke SAV pred historickou výpravnou budovou, alebo na zastávke Sokolská na Pražskej ulici.
 
Múzeum dopravy
Múzeum dopravy
 
V múzeu sú okrem historických exponátov zo železničnej dopravy aj exponáty z oblasti cestnej dopravy. V halách je umiestnená zbierka cestných vozidiel od prvých dopravných prostriedkov, nemotorových a motorových, od bicyklov a kočov až po osobné a nákladné vozidlá. Vidieť tu možno automobily z medzivojnového obdobia, prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami, či vládne limuzíny a vojenské vozidlá.
 
Múzeum dopravy
Múzeum dopravy
 
Železničné exponáty sú umiestnené v hale, ale aj vonku na koľajisku. Na koľajisku sa nachádzajú parné rušne, vozne a rôzna špeciálna technika. Vo vnútri v hale je umiestnená dobová dopravná kancelária, zbierka návestidiel a rôznych pomôcok a ďalšie exponáty.
 
Múzeum dopravy
Múzeum dopravy
 
Múzeum bolo síce otvorené v roku 1999, ale jeho otvoreniu predchádzala zberateľská vášeň nadšencov pre automobilovú a železničnú techniku a záujem zachovať vzácne exponáty pre ďalšie generácie. Čo sa týka automobilovej techniky, tak už v šesťdesiatych rokoch sa vytvárali prvé skupiny zberateľov a ochrancov dopravných technických pamiatok, ktorí sa spojili a v roku 1972 založili Prvý slovenský klub zberateľov historických automobilov a motocyklov, dnešný Veterán klub Bratislava.
 
Múzeum dopravy
Múzeum dopravy
 
Záujem zachovať historickú železničnú techniku vznikol rovnako spontánne. Začiatkom sedemdesiatych rokov boli postupne z prevádzky vyraďované parné rušne, tieto boli odstavované po depách, kde chátrali alebo skončili v zberných surovinách. Vďaka nadšencom, ktorých tento neľútostný osud parných rušňov nenechal ľahostajnými, sa postupne vyprofilovalo prvé spoločenstvo a v roku 1973 vznikol Krúžok priateľov železníc. Žiaľ, pre nezáujem vtedajších orgánov ústrednej štátnej správy aj napriek narastajúcemu počtu členov krúžku, tento v roku 1978 zanikol. No aj napriek tomu úsilie nadšencov nepoľavilo a pôsobením ďalej v rámci Československej vedecko-technickej spoločnosti sa aj v spolupráci s pamiatkovými a múzejnými inštitúciami snažili pred likvidáciou zachrániť viaceré parné rušne a ďalšie koľajové vozidlá. Podrobný vývoj a neľahký boj o záchranu železničných exponátov je detailne opísaný v publikácii 25 rokov MDC ŽSR.
 
Múzeum dopravy
Múzeum dopravy
 
Dôležitým pre ďalší vývoj železničného múzejníctva sa stal rozkaz náčelníka Východnej dráhy č. 5, ktorým sa v máji 1983 zriadil Pamätník železničnej dopravy ako súčasť účelovej výkonnej jednotky strediska technického rozvoja. Rozkazom bola za sídlo určená budova prvej parostrojnej železnice v Bratislave na Šancovej ulici s priľahlým koľajiskom. No aj napriek tomu problémov v ďalšom období neubúdalo. Situácia sa v prospech zmenila až v roku 1991, kedy sa aj začalo so serióznou obnovou koľajových vozidiel. V roku 1994 bolo MDC zaradené pod Výskumný a vývojový ústav železníc, čo napomohlo vykonávaniu muzeálnej činnosti. Od toho času MDC vykonalo mnoho, podarilo sa sprevádzkovať a obnoviť viaceré historické vozidlá, zrekonštruovať objekty a obnoviť zdevastovaný areál starého depa Bratislava východ (Rendez), kde sa od roku 1998 každoročne koná zraz historických koľajových vozidiel. V tomto období MDC realizovaním akcií a prezentáciou aj v zahraničí preukázalo opodstatnenosť svojej existencie.
 
Depo Bratislava východ (Rendez)
Rendez
 
Pri príležitosti 150. výročia železníc na Slovensku bola podpísaná dohoda medzi Veterán kubom Bratislava a ŽSR o spoločnom postupe pri zriadení Múzea dopravy. ŽSR poskytli priestory, cestné exponáty zabezpečil Veterán klub Bratislava a prevádzku zabezpečuje Slovenské technické múzeum.
 
Múzeum dopravy
Múzeum dopravy
 
Aká je budúcnosť Múzea dopravy? Už niekoľko rokov sa pripravuje prestavba Predstaničného námestia. Vyrásť by tu malo nové spoločensko-obchodné centrum, ktoré by malo byť organicky prepojené s hlavnou stanicou, pričom novodobá prístavba výpravnej budovy bude odstránená. V súvislosti s touto výstavbou by mala byť zbúraná druhá hala múzea, v ktorej sú v súčasnosti umiestnené exponáty z cestnej dopravy, a zrušené pravdepodobne bude aj priľahlé koľajisko.
 
Budúcnosť múzea (vizualizácia IPR)
Múzeum dopravy
 
Múzeum dopravy
 
MDC už v uplynulom období premiestnilo niektoré exponáty z koľajiska múzea do depa na Rendezi. Práve tu v starom depe Bratislava východ MDC buduje Národný železničný park. Vyrásť by tu mal skutočný železničný skanzen, preto aj keď budú súčasné priestory múzea na Šancovej ulici redukované, železničné exponáty budú premiestnené do depa na Rendezi.
 
Múzeum dopravy
Múzeum dopravy
 
Aká bude budúcnosť Múzea dopravy na Šancovej ulici, ukáže budúcnosť. Zatiaľ jeho činnosť plány na prestavbu Predstaničného námestia neovplyvnili, preto neváhajte a choďte sa do múzea pozrieť. Vždy sa tu dá niečo nové objaviť. Okrem stálej expozície sa v múzeu konajú aj ďalšie výstavy. Do konca októbra tu napr. prebieha výstava „Slovenská cesta do mikrokozmu“. Na záver zostáva popriať múzeu veľa úspešných rokov. Ak sa do Múzea dopravy vyberiete, majte na pamäti, že za každým exponátom sa skrýva mnoho vytrvalého úsilia nadšencov a milovníkov automobilovej, či železničnej techniky, ktorým patrí veľké poďakovanie.
 
Dôležité odkazy: 

Home