eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov rue BB radu 2143 spomienka na vrtunky
Peter, 03.11.2009 (15625 pretan)

Z Bratislavy do Viedne idú dve elezniné trate. Zatia o novšia tra zo stanice v Petralke cez Kittsee je elektrifikovaná, staršia tra cez Marchegg elektrifikovaná nie je. Práve na tejto elezninej trati prvej parostrojnej eleznice premávali dieselhydraulické rušne ÖBB radu 2143 na vlakoch EuroRegional medzi Bratislavou a Viedou. Pre svoj charakteristický zvuk dostal ruše prezývku vrtuník. Zaspomínajme si na obdobie spred dvoch rokov.

Motorový ruše ÖBB radu 2143 je štvorosí ahký viacúelový ruše urený pre dopravu na neelektrifikovaných tratiach s normálnym rozchodom. Rušne boli vyrábané v období rokov 1965 a 1977 v lokomotívke SGP Floridsdorf a SGP Simmering a mali nahradi parnú trakciu. Celkom bolo vyrobených 77 kusov, v sériách 001÷003, 004÷033 a 034÷077.
 
rad
2143
ÖBB
výrobca
SGP Werk Floridsdorf
001 - 033
SGP Werk Simmering
034 - 077
prenos výkonu
hydraulický
 
rok výroby
1965 - 1977
 
rozchod
1 435
mm
usporriadanie náprav
B´B´
 
maximálna rýchlos
110
km/h
hmotnos 004 - 033
65,0
t
hmotnos 034 - 077
67,0
t
dka cez nárazníky
15 760
mm
rázvor podvozka
2 500
mm
rázvor celkový
10 500
mm
vzdialenos otoných apov
8 000
mm
priemer kolies
950
mm
minimálny polomer oblúka
100
m
  
 
Motorový ruše ÖBB 2143.037-6
Motorový ruše ÖBB radu 2143
 
Motorový ruše ÖBB 2143.038-4
Motorový ruše ÖBB radu 2143 
 
Ruše je skriového vyhotovenia s kabínami na oboch koncoch. Ruše má dva dvojnápravové podvozky, usporiadanie náprav je B´B´. Pohon ruša zabezpeuje štvortaktný dvanásvalcový naftový motor typu SGP T12c s výkonom 1115 kW (1495 HP). Prenos výkonu je hydraulický prostredníctvom prevodovky Voith L 720 rU2, kardanov a nápravových prevodoviek SGP AVD 240/175. Maximálna rýchlos ruša je 110 km/h (rušne 001 a 033 max. 100 km/h). Maximálna aná sila ruša je 191 kN. Nádr paliva má objem 2045 l.
 
Motorový ruše ÖBB 2143.040-0
(v pôvodnej farebnej schéme a logom urený pre muzeálne úely)
 Motorový ruše ÖBB radu 2143
  
V rušni je zabudovaný ešte jeden menší naftový motor SGP S 108a, ktorý poháa niektoré pomocné zariadenia. Pre elektrické vykurovanie osobných vlakov je v rušni zabudovaný generátor ABB-MQ BEK 2A2 s výkonom 240 kW, napätím 1000 V, ktorý slúi zárove pre  dobíjanie akumulátorovej batérie. Výrobu stlaeného vzduchu pre napájanie brzdovej sústavy a štartovanie hlavného naftového motora zabezpeuje kompresor.
 
Motorový ruše ÖBB 2143.053-3
 Motorový ruše ÖBB radu 2143
 
Motorový ruše ÖBB 2143.056-6
Motorový ruše ÖBB radu 2143 
 
Motorový ruše ÖBB 2143.069-9
 Motorový ruše ÖBB radu 2143
 
Mne sa poas krátkeho obdobia podarilo pár týchto rušov odfoti, aj ke sa tu väšinou striedali tie isté rušne. Niekedy bol vlak tvorený rakúskymi vozami Schlieren, ale zaujímavosou bolo aj nasadenie vozov ZSSK radu Bc na vlaky ER. Od grafikonu 2007-2008 tieto rušne na vlakoch ER prestali chodi, take dnes ich odfoti je moné len na tratiach v Rakúsku. Na vlakoch ER medzi Bratislavou a Viedou boli nahradené rušami radu 2016, ktoré neskôr nahradili aj naše rušne radu 754. Fotografie rušov ÖBB radu 2143 sú vo fotoalbume.
 
Motorový ruše ÖBB 2143.071-5
Motorový ruše ÖBB radu 2143 
 
Motorový ruše ÖBB 2143.073-1
 Motorový ruše ÖBB radu 2143 
 
Zdroje:
 
http://www.oebb.at/
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96BB_2143
http://www.stich.priv.at/eisenbahnen/2143.html

 


Home