Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.01. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
ŽSR v Polomke na priecestí v km 17,938 nainštalovali priecestné zabezpečovacie zariadenie
Peter, 16.11.2009 (8493 prečítané)

Vo februári tohto roku sa pri Horehronskej obci Polomka stala najtragickejšia nehoda na tratiach ŽSR. Bolo to 21. februára, ráno okolo 9 hodiny, keď do strednej časti autobusu plného rekreantov prechádzajúceho cez nechránené priecestie narazil motorový osobný vlak. Autobus sa pri zrážke prevrátil na pravý bok a vlak ho takto tlačil 26 metrov pred sebou až nakoniec zastal. Následky zrážky boli mimoriadne tragické, na mieste nešťastia zomrelo 12 ľudí, 6 ľudí sa ťažko zranilo a ľahko zranených bolo 19 ľudí. (Doplnené!)

Keď pominulo krátke hektické obdobie zbavovania sa zodpovednosti, vzájomného obviňovania a hľadania zodpovedných za túto tragédiu, začalo sa uvažovať opäť racionálne a ŽSR vzhľadom na mimoriadne tragický rozmer nehody rozhodli, že v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, so samosprávou a príslušným dopravným inšpektorátom urobia kroky potrebné pre realizáciu vyššieho stupňa zabezpečenia na tomto železničnom priecestí, pričom malo ísť o inštaláciu výstražnej svetelnej signalizácie.
 
Polomka - priecestie v km 17,938
Polomka - priecestie v km 17,938
  
Polomka - priecestie v km 17,938 - od hlavnej cesty
Polomka - priecestie v km 17,938
 
Po prípravných prácach, vypracovaní projektovej dokumentácie a získaní všetkých príslušných povolení sa v septembri začalo so samotnými stavebnými prácami na inštalácii svetelnej signalizácie na priecestí v Polomke.
 
Polomka - priecestie v km 17,938
Polomka - priecestie v km 17,938
 
Domček s reléovou technikou
Polomka - priecestie v km 17,938
 
Domček s reléovou technikou
Polomka - priecestie v km 17,938
 
Samotná svetelná signalizácia dnes ešte nie je prevádzke, ale výstražné svetelné stojany sú už osadené pred železničnou traťou z oboch strán a vedľa trate stojí aj domček so zabezpečovacou reléovou technikou. Pri odovzdávaní staveniska 10. septembra t.r. ŽSR predpokladali ukončenie prác maximálne do dvoch mesiacov, takže uvedenie do prevádzky sa dá očakávať v čo najbližšom období. Náklady spojené s inštaláciou priecestného zabezpečovacieho zariadenia sú 265 550 €.
 
Polomka - informačná tabuľa o výstavbe PZZ
Polomka - priecestie v km 17,938
 
Vyčistené okolie trate pri priecestí v km 17,938
Polomka - priecestie v km 17,938
 
Železničná trať v okolí priecestia bola vyčistená, čím sa vodičom zlepšil rozhľad pri prechádzaní týmto priecestím. Intenzita cestnej dopravy cez toto priecestie sa zvýšila potom, čo obec v tejto časti vybudovala lyžiarske stredisko. Zostáva len veriť, že návštevníci prichádzajúci sem za oddychom a športovým vyžitím budú cez priecestie prechádzať so zvýšenou pozornosťou a budú dodržiavať dopravné predpisy a rešpektovať výstražné zariadenie tak, aby nedošlo k ďalším tragédiám.
 
Polomka - pomník obetiam tragédie
Polomka - priecestie v km 17,938
 
Polomka - priecestie v km 17,938

Včera 24.11.2009 priniesla Slovenská televízia v správach informáciu o kolaudácii:
 
Železničné priecestie v Polomke už chráni svetelná signalizácia. Hoci nejde o frekventovanú cestu ani trať, poznačila ho jedna z najväčších tragédií Slovenska. Po zrážke vlaku a autobusu tam zahynulo 12 ľudí. Stavbu za 200 tisíc eur dnes skolaudovali. (video) 
 

 
Dnes 25.11.2009 ŽSR vydali tlačovú správu, v ktorej sa okrem iného uvádza:
 
V stredu 25. novembra 2009 o 15:00 hod. zástupcovia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej Republiky a Železníc Slovenskej republiky slávnostne uvedú do prevádzky nové zabezpečovacie signalizačné zariadenie na železničnom priecestí v km 17.938 (v obci Polomka) na trati Brezno – Červená Skala.

Železničné priecestie je zabezpečené zariadením typu AŽD 71 s ovládaním počítačmi osí AZF.  Jedná sa o najrozšírenejší typ priecestného zabezpečovacieho zariadenia používaný v infraštruktúre ŽSR.
 
V zmysle platnej normy STN 34 2650 je to priecestné zariadenie kategórie PZS 3S, čo znamená priecestné zariadenie s úplnými závislosťami bez závor a bez pozitívnej signalizácie pre vodičov motorových vozidiel (biele svetlo).
 
Projektové práce zabezpečila v zmysle výberového konania firma AŽD Košice a. s., stavebné práce realizovali ŽSR – regionálne pracovisko Údržby železničnej infraštruktúry Zvolen, sekcia Oznamovacej a zabezpečovacej techniky.

Celkové náklady sa podarilo znížiť na približne 200 000,- eur. Výsledná cena je tak nižšia, ako sme očakávali. Akcia bola hradená z vlastných zdrojov ŽSR. (Na priecestie sa použilo zabezpečovacie zariadenie odkúpené od diaľničnej spoločnosti, ktoré predtým slúžilo pri výstavbe diaľnice pri Jánovciach ako dočasné zabezpečovacie zariadenia na priecestí na príjazdovej ceste k stavenisku diaľnice.)
 

V článku boli použité informácie zverejnené na internetovej stránke ŽSR. Fotografie: 16.11.2009 © Ing. Peter Páteček

Home