eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Parn rue 498.104 Albatros absolvoval skobn jazdu
Peter, 19.11.2009 (13369 pretan)

Da 17.11.2009 sa uskutonila skúšobná jazda parného ruša 498.104. Albatros. Na rušni bola od roku 2006 vykonávaná generálna oprava. O jeho sprevádzkovanie sa postarali lenovia Albatros klubu Bratislava, ktorý sa o ruše starajú. Niekoko fotografií zo skúšobnej jazdy je zverejnených v nasledovnej fotoreportái. 

Pred generálnou opravou sa objavili tie úvahy o prerobení tohto ruša na kúrenie ahkým olejom a o jeho prevádzke vo Švajiarsku, ím by sa splatili náklady na prerobenie. Našastie sa od toho upustilo, aj napriek finanným problémom bol ruše vaka sponzorom opravený a úspešne absolvoval skúšobnú jazdu z Bratislavy do Nových Zámkov a spä.
 
Bratislava hl.st - 263.006 na ele konvoja
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros
(maximálna rýchlos ruša je 120 km/h)
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros
(hmotnos vyzbrojeného ruša je 203,0 t)
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Albatros tlaí "záa" do Nových Zámkov
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Poiarny vlak s rušom T 478.1201 odchádza krátko po parnom rušni
T 478.11201
 
Albatros v Nových Zámkoch
(maximálna aná sila ruša je 141 kN)
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Obdivovaný parný ruše 498.104
(ruše má tri valce s priemerom 500 mm, zdvih piestov je 680 mm)
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Zamraená poas prestávky v RD
T 478.1201
 
Albatros v RD Nové Zámky
(maximálny výkon ruša je 1950 kW)
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Krásavec na toni
(ruše bol vyrobený v roku 1954 v ŠKODA Plze)
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros
(dka ruša s tendrom cez nárazníky je 25500 mm)
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros
(po 55 rokoch znovuzrodený)
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Príprava na návrat do Bratislavy
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros opä so záaou
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Technické informácie uvedené v lánku sú z Katalógu historických elezniných vozidiel na území Slovenska 2002.
 
Neoznaené fotografie z Nových Zámkov zaslal © Rastislav urec, ktorému týmto akujem.  

Home