Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 24.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave na slovenský spôsob
Peter, 05.12.2009 (9509 prečítané)

    Od 3. decembra 2009 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave. V praxi to znamená, že železničný dopravca, ktorého vlakom cestujúci cestuje, nesie zodpovednosť za jeho prepravu a prepravu jeho batožiny. Cieľom nariadenia je zvýšiť ochranu spotrebiteľov využívajúcich služby železničných prepravcov podobne ako v leteckej doprave.
 

Dôležitou zmenou je najmä povinnosť železníc odškodniť cestujúcich za meškanie vlakov. Podľa tohto nariadenia železničný prepravca musí vrátiť pasažierovi aspoň štvrtinu ceny lístka, ak mešká vlak dlhšie ako hodinu, a minimálne polovicu cestovného, pokiaľ vlak mešká dve hodiny a dlhšie.
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) dostala od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ministerstvo dopravy) výnimky z plnenia viacerých ustanovení uvedeného nariadenia. Táto výnimka platí aj pre článok 15, ktorý pojednáva o zodpovednosti za meškanie spoja, zmeškania prípoja a odrieknutie spoja, pritom túto výnimku z platenia odškodného môže Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., dostať až tri krát na maximálne obdobie 15 rokov.
 
Vlaky môžu a aj meškajú z rôznych dôvodov. Môžu to byť dôvody neovplyvniteľné ľudskou činnosťou, ale môžu to byť dôvody, ktoré je v silách železníc eliminovať, resp. minimalizovať ich následky. Stáva sa, že trať je neprejazdná z dôvodu popadaných stromov, alebo vlak mešká, pretože nejaký vodič nerešpektoval výstražné zariadenie na priecestí a dôjde k zrážke. Za tieto príčiny meškania nie sú priamo zodpovedné železnice (ŽSR, či ZSSK). No vlaky meškajú aj z iných dôvodov. Stáva sa, že sa pokazí rušeň a vlak zostane stáť na trati. Isteže, vek rušňov je vysoký a pokaziť sa môže, ale aby vlak kvôli tomu stál na trati niekedy aj dve, tri hodiny na trati, je priveľa. Tiež sa stáva, že vlaky sa nevypravujú načas už z počiatočnej stanice. To je častý jav najmä na bratislavskej hlavnej stanici. Iné je, keď vlak čaká na prípoj, a preto mešká, ale prečo majú cestujúci doplácať na zlú organizáciu práce.
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady vytvorilo predpoklady, aby sa zvýšila úroveň cestovania vlakmi aj na Slovensku. Aj ministerstvo dopravy by malo v prvom rade hájiť práva a záujmy cestujúcej verejnosti, žiaľ, postavilo sa na stranu železničného prepravcu. Nebolo by v prospech cestujúcich vlakmi, keby ministerstvo dopravy zohľadnilo príčiny meškania vlakov ZSSK a neudelilo výnimku v plnom rozsahu? Vyjadrite svoj názor v ankete!

Home