eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 26.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
Posilnenie vlakov poas vianonch a novoronch sviatkov 2009
admin, 08.12.2009 (6901 pretan)

 BRATISLAVA 8. decembra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK)  poas vianoných sviatkov posilní osobnú elezninú dopravu  o 67 vlakov (o 11 vlakov viac ako v roku 2008). Posilové vlaky zanú jazdi v piatok 18. decembra 2009 a posledný posilový vlak pôjde v pondelok 11. januára 2009. Najviac posilových vlakov pôjde v nedeu 20. decembra 2009 (13 vlakov), v stredu 6. januára 2010 (11 vlakov) a v nedeu 10. januára 2010 (13 vlakov).

Zárove budú posilnené aj niektoré pravidelné vlaky InterCity (IC), expresné (Ex), rýchliky (R), zrýchlené (Zr) a osobné (Os) vlaky o mimoriadne vozne.

 
Všetky posilové vlaky sú uvedené v platnom cestovnom poriadku na rok 2009/2010. 
Posilové vlaky poas vianoných sviatkov budú jazdi nasledovne:


 
V piatok 18. decembra 2009 pôjde 7 posilových vlakov
 • R 1505 Šarišan z Bratislavy hl. st. (odchod 14.02 h) cez ilinu (odchod 16.33 h) cez Prešov (odchod 20.05 h) do Humenného (príchod 21.14 h)
 • R 1507 Chopok z Bratislavy hl. st. (odchod o 15.00 h) cez ilinu (odchod o 17.27 h) do Košíc (príchod o 20.24 h)
 • R 1509 Súov z Bratislavy hl. st. (odchod o 15.55 h) do iliny (príchod o 18.35 h)
 • R 1521 Tríbe z Bratislavy Petralky (odchod o 14.59 h) do Prievidze (príchod o 18.02 h)
 • R 1615 Domaša z Bratislavy hl. st. (odchod o 22.10 h) cez ilinu (odchod o 0.59 h) cez Prešov (odchod 4.28 h) do Humenného (príchod o 5.47 h)
 • R 1705 Cho z Bratislavy hl. st. (odchod o 8.10 h) cez ilinu (odchod o 20.55 h) do Košíc (príchod o 23.54  h). Vo Vrútkach sa vlak rozdeuje a zadná as pokrauje do Martina.
 • R 1853 z Vrútok (odchod o 21.28 h) do Martina (príchod o 21.35 h)
V nedeu 20. decembra 2009 pôjde 13 posilových vlakov
 • R 1504 Šarišan z Humenného (odchod o 14.27 h) cez Prešov (odchod o 15.50 h) a ilinu (odchod o 19.18 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.31 h)
 • R 1506 Chopok z Košíc (odchod o 15.20 h) cez ilinu (odchod o 18.26 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 20.40 h)
 • R 1508 Súov zo iliny (odchod o 18.31 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.20 h)
 • R 1520 Tríbe z Prievidze (odchod o 18.20 h) do Bratislavy Petralky (príchod o 21.27 h)
 • R 1530 itava z Banskej Bystrice (odchod o 17.26 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.01 h)
 • R 1614 Domaša z Humenného. (odchod o 21.41 h) cez Prešov (odchod o 23.08 h) a ilinu (odchod o 2.27 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 5.00 h)
 • Zr 1740 Pribina z Trenianskej Teplej (odchod o 18.39 h) cez Topoany (odchod o 20.06 h) do Nitry (príchod o 21.02 h)
 • Zr 1849 Kak z adce (odchod o 6.18 h) cez ilinu (odchod o 7.13 h) do Zvolena (príchod o 9.18 h)
 • Zr 1857 Gader zo iliny (odchod o 20.00 h) do Banskej Bystrice (príchod o 21.28 h)
 • R 1874 Palárik zo Štúrova (odchod o 18.10 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 19.48 h)
 • Zr 1906 Slanec z Humenného (odchod o 18.40 h) do Košíc (príchod o 20.27 h)
 • R 934 Gemeran z Prešova (odchod o 14.52 h) cez Košice (odchod o 15.30 h) do Zvolena (príchod o 18.48 h)
 • R 1931 Bodva zo Zvolena (odchod o 9.26 h) cez Košice (odchod o 12.42 h) do Prešova (príchod o 13.26 h)
V pondelok 21. decembra 2009 pôjde 1 posilový vlak
 • R 820 Levian z Banskej Bystrice (odchod o 3.48 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 7.23 h)
V stredu 23. decembra 2009 pôjde 8 posilových vlakov
 • R 447 Vihorlat z Prahy hl. n. (odchod o 22.32 h) cez adcu (odchod o 4.05 h) a ilinu (odchod o 4.53 h) do Košíc (príchod o 8.02 h)
 • R 1505 Šarišan z Bratislavy hl. st. (odchod o 14.02 h) cez ilinu (odchod o 16.33 h) cez Prešov (odchod o 20.05 h) do Humenného (príchod o 21.14 h)
 • R 1507 Chopok z Bratislavy hl. st. (odchod o 15.00 h) cez ilinu (odchod o 17.27 h) do Košíc (príchod o 20.24 h)
 • R 1509 Súov z Bratislavy hl. st. (odchod o 15.55 h) do iliny (príchod o 18.35 h)
 • R 1521 Tríbe z Bratislavy Petralky (odchod o 14.59 h) do Prievidze (príchod o 18.02 h)
 • R 1615 Domaša z Bratislavy hl. st. (odchod o 22.10 h) cez ilinu (odchod o 0.59 h) cez Prešov (odchod o 4.28  h)  do Humenného (príchod o 5.47 h)
 • R 1705 Cho z Bratislavy hl. st. (odchod o 18.10 h) cez ilinu (odchod o 20.55 h) do Košíc (príchod o 23.54 h). Vo Vrútkach sa vlak rozdeuje a zadná as pokrauje do Martina.
 • R 1853 z Vrútok (odchod o 21.28 h) do Martina (príchod o 21.35 h)
V nedeu 27. decembra 2009 pôjdu 2 posilové vlaky
 • Zr 1849 Kak z adce (odchod o 6.18 h) cez ilinu (odchod o 7.13 h) do Zvolena (príchod o 9.18 h)
 • Zr 1740 Pribina z Trenianskej Teplej (odchod o 18.39 h) cez Topoany (odchod o 20.06 h) do Nitry (príchod o 21.02 h)
V pondelok 28. decembra 2009 pôjde 1 posilový vlak
 • R 820 Levian z Banskej Bystrice (odchod o 3. 48 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 7.23 h)
V nedeu 3. januára pôjde 7 posilových vlakov
 • R 446 Vihorlat z Košíc (odchod o 20.05 h) cez ilinu (odchod o 23.32 h) a adcu (odchod o 0.05  h) do Prahy hl. n. (príchod o 5.32  h)
 • R 934 Gemeran z Prešova (odchod o 14.52 h) cez Košice (odchod o 15.30 h) do Zvolena (príchod o 18.48 h)
 • R 1530 itava z Banskej Bystrice (odchod o 17.26 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.01 h)
 • R 1614 Domaša z Humenného. (odchod o 21.41 h) cez Prešov (odchod o 23.08 h) a ilinu (odchod o 2.27 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 5.00 h)
 • Zr 1740 Pribina z Trenianskej Teplej (odchod o 18.39 h) cez Topoany (odchod o 20.06 h) do Nitry (príchod o 21.02 h)
 • R 1931 Bodva zo Zvolena (odchod o 9.26 h) cez Košice (odchod o 12.42 h) do Prešova (príchod o 13.26 h)
 • Zr 1849 Kak z adce (odchod o 6.18 h) cez ilinu (odchod o 7.13 h) do Zvolena (príchod o 9.18 h)
V pondelok 4. januára 2010 pôjde 1 posilový vlak
 • R 820 Levian z Banskej Bystrice (odchod o 3.48 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 7.23 h)
V stredu 6. januára 2010 pôjde 11 posilavých vlakov
 • R 934 Gemeran z Prešova (odchod o 14.52 h) cez Košice (odchod o 15.30 h) do Zvolena (príchod o 18.48 h).
 • R 1504 Šarišan z Humenného. (odchod o 14.27 h) cez Prešov (odchod o 15.50 h) a ilinu (odchod o 19.18 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.31 h)
 • R 1506 Chopok z Košíc (odchod o 15.20 h) cez ilinu (odchod o 18.26 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 20.40 h)
 • R 1508 Súov zo iliny (odchod o 18.31 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.20 h)
 • R 1520 Tríbe z Prievidze (odchod o 18.20 h) do Bratislavy Petralky (príchod o 21.27 h)
 • R 1530 itava z Banskej Bystrice (odchod o 17.26 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.01 h)
 • Zr 1740 Pribina z Trenianskej Teplej (odchod o 18.39 h) cez Topoany (odchod o 20.06 h) do Nitry (príchod o 21.02 h)
 • Zr 1857 Gader zo iliny (odchod o 20.00 h) do Banskej Bystrice (príchod o 21.28 h)
 • R 1874 Palárik zo Štúrova (odchod o 18.10 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 19.48 h)
 • Zr 1906 Slanec z Humenného (odchod o 18.40h) do Košíc (príchod o 20.27 h)
 • Zr 1931 Bodva zo Zvolena (odchod o 9.26 h) cez Košice (odchod o 12.42 h) do Prešova (príchod o 13.26 h)
Vo štvrtok 7. januára 2010 pôjde 1 posilový vlak
 • R 820 Levian z Banskej Bystrice (odchod o 3.48 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 7.23 h)
V nedeu 10. januára 2010 pôjde 13 posilových vlakov
 • R 1504 Šarišan z Humenného (odchod o 14.27 h) cez Prešov (odchod o 15.50 h) a ilinu (odchod o 19.18 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.31 h)
 • R 1506 Chopok z Košíc (odchod o 15.20 h) cez ilinu (odchod o 18.26 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 20.40 h)
 • R 1508 Súov zo iliny (odchod o 18.31 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.20 h)
 • R 1520 Tríbe z Prievidze (odchod o 18.20 h) do Bratislavy Petralky (príchod o 21.27 h)
 • R 1530 itava z Banskej Bystrice (odchod o 17.26 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.01 h)
 • R 1614 Domaša z Humenného. (odchod o 21.41 h) cez Prešov (odchod o 23.08 h) a ilinu (odchod o 2.27 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 5.00 h)
 • Zr 1740 Pribina z Trenianskej Teplej (odchod o 18.39 h) cez Topoany (odchod o 20.06 h) do Nitry (príchod o 21.02 h)
 • Zr 1849 Kak z adce (odchod o 6.18 h) cez ilinu (odchod o 7.13 h) do Zvolena. (príchod o 9.18 h)
 • Zr 1857 Gader zo iliny (odchod o 20.00 h) do Banskej Bystrice (príchod o 21.28 h)
 • R 1874 Palárik zo Štúrova (odchod o 18.10 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 19.48 h)
 • Zr 1906 Slanec z Humenného (odchod  o18.40 h) do Košíc (príchod o 20.27 h)
 • R 934 Gemeran z Prešova (odchod o 14.52 h) cez Košice (odchod o 15.30 h) do Zvolena (príchod o 18.48 h).
 • R 1931 Bodva zo Zvolena (odchod o 9.26 h) cez Košice (odchod o 12.42 h) do Prešova (príchod o 13.26 h)
V pondelok 11. januára 2010 pôjdu 2 posilové vlaky
 • R 820 Levian z Banskej Bystrice (odchod o 3.48 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o7.23 h)
 • R 706 Stráov z Liptovského Hrádku (odchod o 5.01 h) cez ilinu (odchod 6.23 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 9.00 h)

 


Home