Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Tri roky elektrickej prevádzky na trati Zvolen – Banská Bystrica
Peter, 10.12.2009 (20632 prečítané)

 Dnes sú to tri roky, odkedy so zmenou grafikonu vlakovej dopravy začala elektrická prevádzka na trati 170 v úseku Zvolen – Banská Bystrica. Slávnostné otvorenie prebehlo síce až 11. januára 2007, ale elektrické vlaky na trati začali premávať už od 10. decembra 2006. Niekoľkokrát som sa v rámci svojich možností zašiel pozrieť na prebiehajúcu elektrifikáciu, aby som jej priebeh zaznamenal. 

 Elektrifikácia trate 170 v úseku Zvolen – Banská Bystrica TNPS 25 kV, 50 Hz začala koncom roka 2004. Trať je v tomto úseku jednokoľajná a ležia na nej stanice Sliač, Vlkanová, Radvaň a Banská Bystrica, ktoré boli taktiež elektrifikované. V Banskej Bystrici bola postavená nová napájacia trakčná stanica. 
 
Elektrifikácia železničnej stanice Sliač
Sliač
 
Sliač - koľajisko
Sliač
 
Elektrifikáciu vykonávala spoločnosť ELTRA
Sliač
 
Osobný vlak do Zvolena prechádza popri trolejových stožiaroch
Sliač
 
Z dôvodu elektrifikácie trate došlo aj k čiastočnému obmedzeniu vlakovej dopravy na trati. Najväčšia výluka sa začala 3. júla 2006 z dôvodu výmeny nevyhovujúceho starého železničného mosta nad riekou Hron pred železničnou stanicou v Banskej Bystrici a trvala asi tri mesiace. Z tohto dôvodu vlaky od Zvolena počas výluky končili na zastávke Banská Bystrica mesto, a medzi touto zastávkou a stanicou Banská Bystrica bola zavedená náhradná autobusová doprava. Niektoré rýchliky boli nahradené v celom úseku Zvolen – Banská Bystrica.
 
Banská Bystrica - osadené trolejové stožiare
Banská Bystrica
 
Banská Bystrica - stanica sa pomaly "drátuje"
Banská Bystrica
 
Najväčšou stavbou bola výstavba nového železničného mosta cez rieku Hron a miestnu komunikáciu pred stanicou v Banskej Bystrici.
 
Banská Bystrica - oporné múry nového železničného mosta
Banská Bystrica
 
Banská Bystrica - výstavba nového železničného mosta
Banská Bystrica
 
Banská Bystrica - rieka Hron
Banská Bystrica
 
Elektrifikácia železničnej stanice v Banskej Bystrici si vyžiadala aj zmenu jej koľajiska na zvolenskom zhlaví.
 
Banská Bystrica - prestavba koľajiska
Banská Bystrica
 
Banská Bystrica - trolejové vedenie
Banská Bystrica
 
Nové trolejové stožiare a konzoly sa ligocú novotou na slnku
Banská Bystrica
  
Banská Bystrica - hotové koľajisko
Banská Bystrica
 
Banská Bystrica - zvolenské zhlavie
Banská Bystrica
 
Banská Bystrica - nový most
Banská Bystrica
 
Banská Bystrica - bočný pohľad na nový oceľový most s oblúkom
Banská Bystrica
 
Banská Bystrica - koľajisko od Zvolena
Banská Bystrica
 
Celkové náklady na elektrifikáciu 22 km dlhého úseku trate boli vo výške približne 1,1 mld. korún. Z toho 75% financií bolo so štrukturálneho fondu ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a 25% bolo zo štátneho rozpočtu. Podľa slov vtedajšieho generálneho riaditeľa ŽSR, nasledovať mala elektrifikácia trate Zvolen – Fiľakovo. Dodnes sa tak žiaľ nestalo. 

Súvisiace články:
Tri zelené a štyri červené na letisku Sliač (29.08.2011)
Vlakom na Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 (18.08.2011)
Výluka na trati 170 Kostiviarska – Banská Bystrica (29.04.2010)
Trať 170: Vrútky - Banská Bystrica - Zvolen os.st (27.09.2007)


Home